QUY ĐỊNH TRÍCH SAO BỆNH ÁN TẠI BỆNH VIỆN, TRÍCH SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN

Nhằm cung cấp thông tin chuyên môn về người bệnh nhanh chóng, đầy đủ và chính xác cho cá nhân và đơn vị có nhu cầu, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn thủ tục xin trích sao hồ sơ bệnh án như sau:

Phụ lục 1: Mẫu đơn xin trích sao bệnh án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MS: 53/BV2

 
Ngày……… tháng………năm 20………

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cung cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án/tài liệu liên quan
Đọc, xem, ghi chép hồ sơ bệnh án

 

Kính gửi:…………………………………………………….

Bạn đang xem: Trích sao bệnh án

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số Căn cước/Hộ chiếu:…………………………………………………………..Điện thoại:…………………………………………

⬜ Là người bệnh

⬜Là………………………….củangườibệnh:…………………………………………….Năm sinh:

Nhập viện: Ngày…………./……………/20………..Ra viện: Ngày…………./……………/20…………

Số hồ sơ bệnh án/Mã số người bệnh: ………………………….Khoa ra viện:…………………………….

Tôi viết đơn này đề nghị: Khoa/phòng khám…………………………., Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

Cung cấp cho tôi:

⬜ Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

⬜ Bản sao hồ sơ bệnh án

⬜ Giấy tờ khác, ghi rõ………………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích:………………………………………………………………………………………………………………………………………

⬜ Cho tôi được đọc, xem, ghi chép hồ sơ bệnh án của tôi/thân nhân của tôi.

Lưu ý: Khi nộp đơn này cần nộp 01 bản pho to: CCCD của người đứng tên trong đơn sao bệnh án, giấy ra viện trong đợt điều trị cần sao.

Trân trọng cảm ơn!

Ngày…….tháng……….năm 20………..

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trách nhiệmCác bước thực hiênMô tả
Nhân viên phòng KHTHYêu cầu các đối tượng đến trích sao HSBA:

· Có giấy giới thiệu của cơ quan, địa phương (có dấu đỏ) hoặc viết theo mẫu( phụ lục 1) có sẵn ghi rõ lý do xin trích sao HSBA.

· Có giấy tờ tùy thân có ảnh/ Căn cước CD

· Giấy ra viện (chưa ra viện thì xuất trình giấy tạm ứng viện phí vào viện)

– Trích sao HSBA người bệnh tử vong phải được sự đồng ý của Sở y tế.

– Vào sổ sao HSBA (phụ lục 2).

Nhân viên phòng KHTHTra cứu thông tin bệnh nhân
– Kiểm tra thông tin bệnh nhân( họ tên, ngày vào viện, ngày ra viện (hoặc ngày sao), mã lưu trữ).

– Nếu HSBA có mã bệnh nhân : hẹn 01 tuần, chưa có mã bệnh nhân hẹn 02 tuần.

– Hẹn trả kết quả( phụ lục 04)

– Lấy HSBA, lưu giấy giới thiệu, hoặc đơn vào HSBA. Đối với HSBA điện tử thì lưu đơn thành bó, và thời gian bằng thời gian lưu HSBA.

– Các trường hợp HSBA chưa lưu kho (chưa có mã lưu trữ) phải yêu cầu các khoa điều trị trả HSBA về kho LTHS để phục vụ việc sao lưu theo quy định.

– Liên hệ với Khoa/ Đơn nguyên có HSBA trích sao.Nhân viên phòng KHTH /

Bs khoa đơn nguyên có bệnh án cần trích sao

Trích sao HSBA
– Tiến hành trích sao HSBA.

– Bệnh án trích sao( phụ lục 3):

– Khi trích sao HSBA cần lưu ý: Không viết tắt, lấy thông tin khám và xét nghiệm của khoa đầu tiên bệnh nhân đến khám, nếu một loại xét nghiệm được tiến hành nhiều lần thì sao kết quả đầu tiên và kết quả cuối cùng.

– Nhân viên phòng KHTH in sao HSBA từ phần mềm đối với bệnh án nội trú điện tử đã ra viện, bệnh án ngoại trú Bác sĩ tại khoa có bệnh nhân điều trị sẽ tiến hành sao hồ sơ.TP. KHTH,

Trưởng Khoa, BGD-TP. KHTH duyệt HSBA trích sao, Trưởng khoa điều trị ký duyệt sao bệnh án.

– Ký đại diện đơn vị HSBA trích sao.

– Đóng dấu bệnh viện( bao gồm cả dấu giáp lai)

– In 02 bản

– bản gốc lưu kho cùng đơn trích sao.

– 01 bản trả cho đối tượng đến trích sao HSBANhân viên phòng KHTH

Trả HSBA trích sao
– Trả HSBA trích sao theo phiếu hẹn

– Chuyển bản gốc sao HSBAvà đơn trích sao,… lưu kho

Lệ phí

Kế toán thu theo quy định của dịch vụ yêu cầu

Khi người xin cấp lại có nhu cầu hỗ trợ thủ tục hành chính.Sơ đồ quá trình trích sao Hồ sơ bệnh án

  

 

Phụ lục 2: Sổ theo dõi trích sao hồ sơ bệnh án

TTNgày tháng nămHọ tên người lấyHọ tên BNSố Bệnh án/Mã BNNgày vàoNgày raLoại giấy tờMối quan hệ với BNSố ĐtSố CMTND/CCCDKý nhận

Phụ lục 3: Mẫu hồ sơ bệnh án trích sao

SỞ Y TẾ …

BỆNH VIỆN …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMS: 52/BV2

BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

 

HÀNH CHÍNH

Họ và tên (In hoa): …………………………………………………..Ngày sinh: ………./………../………. Tuổi:…………………..

Giới tính: ⬜ Nam ⬜ Nữ Dân tộc: ……………………………………………………….

Xem thêm: Hướng dẫn chữa ho bằng mật ong hiệu quả nhanh, những cách trị ho bằng mật ong hiệu quả bất ngờ

Địa chỉ cư trú: Số nhà ………. Thôn,phố………………………………….Xã,phường………………………………………….

Huyện (Q, Tx) …………………………………………….. Tỉnh, thành phố …………………………………………………………….

Số thẻ BHYT: …………………………………………………………………….

Số Căn cước/Hộ chiếu/Mã định danh cá nhân: ………………………………………………

Vào viện ngày…………/………./20……. Ra viện ngày………./………./20…….

CHẨN ĐOÁN (Tên bệnh và mã ICD đính kèm):

Chẩn đoán vào viện:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chẩn đoán ra viện:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ

Lý do vào viện:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tóm tắt quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng (Đặc điểm khởi phát, các triệu chứng lâm sàng, diễn biến bệnh…): …………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tiền sử bệnh:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Những dấu hiệu lâm sàng chính được ghi nhận (có giá trị chẩn đoán trong quá trình điều trị):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tóm tắt kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phương pháp điều trị (tương ứng với chẩn đoán):

Nội khoa: ⬜ Không ⬜ Có, ghi rõ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Phẫu thuật, thủ thuật: ⬜ Không ⬜ Có, ghi rõ phương pháp: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng ra viện:

⬜ Khỏi ⬜ Đỡ ⬜ Không thay đổi ⬜ Nặng hơn ⬜ Tử vong ⬜ Tiên lượng nặng xin về

⬜ Chưa xác định

Hướng điều trị và các chế độ tiếp theo:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ngày……… tháng………. năm 20………

Đại diện đơn vị

(Ký, đóng dấu)

 

Phụ lục 04: Giấy hẹn trả kết quả

Cơ sở KB, CB……………………………….

 

GIẤY HẸN TRẢ BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN/TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Họ tên:……………………………………………………………… Năm sinh: ………………….. Mã số người bệnh:…….

Hẹn trả kết quả:………..giờ…………..ngày………/………/20…….. tại………………………………………………………

Xin chào Ban tư vấn THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, tôi có thắc mắc về trường hợp là người bệnh có quyền yêu cầu bệnh viện sao kê bệnh án khi ra viện không? Người bệnh có những nghĩa vụ gì khi đi khám, chữa bệnh?
*
Nội dung chính

Chi phí để vận chuyển người bệnh được pháp luật quy định như thế nào?

Tại Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh như sau:

- Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8, 9 và 11 Điều 3 Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên, bao gồm:

a) Từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh;

b) Từ tuyến huyện lên tuyến trung ương.

- Mức thanh toán chi phí vận chuyển:

a) Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định chuyển tuyến thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh. Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh ký xác nhận trên phiếu điều xe của cơ sở chuyển người bệnh đi; trường hợp ngoài giờ hành chính thì phải có chữ ký của bác sỹ tiếp nhận người bệnh;

b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định chuyển tuyến có trách nhiệm thanh toán khoản chi này trực tiếp cho người bệnh trước khi chuyển tuyến, sau đó thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người bệnh

Người bệnh có những nghĩa vụ gì khi đi khám, chữa bệnh?

Căn cứ Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định cụ thể:

* Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề

Tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề và nhân viên y tế khác.

* Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh

- Chấp hành chỉ định chẩn đoán, điều trị của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 của Luật này.

- Chấp hành và yêu cầu người nhà của mình chấp hành nội quy của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

* Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Người bệnh có trách nhiệm chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Người bệnh có quyền yêu cầu bệnh viện sao kê bệnh án khi ra viện không?

Căn cứ Điều 11 và khoản 4 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định như sau:

"Điều 11. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh1. Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.2. Được cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.""Điều 59. Hồ sơ bệnh án<...>4. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau đây:a) Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;c) Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này.<..>"

Theo đó đối với người bệnh thì chỉ được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, không có quyền yêu cầu bệnh viện sao kê bệnh án (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.