The Government Inspectorate of Vietnam


Bạn đang xem: Tiểu sử huỳnh phong tranh

*

công bố quyết định thanh tra tỉnh thành phố hải dương Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối kết hợp giữa Ban Nội chính tw và Ban Cán sự Đảng Thanh tra chính phủ nước nhà trong phóng phòng tham nhũng, xấu đi Tổng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếp công dân định kỳ Tổng Thanh tra chính phủ thăm và thao tác làm việc tại tỉnh Tuyên quang

Xem thêm: Lời Bài Hát Nào Mời Anh Lên Tàu Lửa " (Kiếm Được 1 Bài), Mời Lên Tàu Lửa

công bố quyết định thanh tra tỉnh hải dương Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế kết hợp giữa Ban Nội chính trung ương và Ban Cán sự Đảng Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong phóng kháng tham nhũng, tiêu cực Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếp công dân chu trình Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà thăm và thao tác tại thức giấc Tuyên quang quẻ
*

Tóm tắt tiểu sử: Tháng một năm 1973 mang đến 9 năm 1976: Cán bộ Văn phòng ủy ban nhân dân Cách mạng huyệnLong Mỹ, tỉnh buộc phải Thơ; mon 10 năm 1976 đến 10 năm 1983: Phó Văn phòng, rồi Chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyệnLong Mỹ, tỉnhHậu Giang; mon 11 năm 1983 cho 10 năm 1986: Ủy viên Thư ký ubnd huyệnLong mỹ, tỉnhHậu Giang; mon 11 năm 1986 mang đến 8 năm 1989: thị trấn ủy viên, Ủy viên Thư ký ủy ban nhân dân huyện, rồi Phó quản trị Thường trực ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnhHậu Giang; tháng 9 năm 1989 mang đến 7 năm 1993: Ủy viên Ban thường xuyên vụ huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực ubnd huyện, rồi Phó bí thư huyện ủy, quản trị UBND thị xã Long mỹ, Hậu Giang; mon 8 năm 1993 đến tháng một năm 1996: Phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh yêu cầu Thơ kiêm Trưởng Ban quản lý chương trình phát triển điện khí hóa nông làng tỉnh, trưởng phòng ban Kinh tế-Ngân sách của HĐND tỉnh giấc khóa V; Tháng hai năm 1996 đến 12 năm 1999: phó tổng giám đốc rồi tỉnh ủy viên, người có quyền lực cao Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnhCần Thơ; tháng 12 năm 1999 đến tháng 11 năm 2003: tỉnh ủy viên, Phó quản trị UBND tỉnhCần Thơ. Tháng 12 năm 2003 mang đến tháng 6 năm 2006: Phó túng bấn thư thức giấc ủy, chủ tịch UBND tỉnh. Hậu Giang; trên Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần đồ vật X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng; mon 7 năm 2006 cho tháng 8 8 năm 2007: Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Thường trực Ban Chỉ đạoTây phái nam Bộ; tháng 9 trong năm 2007 tháng 5 năm 2011: Ủy viên trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh ủyLâm Đồng; tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm công nghệ XI của Đảng được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng. Tại kỳ họp trước tiên Quốc hội khóa XIII (tháng 5/ 2011) được Quốc hội phê chuẩn chỉnh làm Tổng Thanh tra chủ yếu phủ.