Có rộng 50 các loại cá bảy màu không giống nhau. Các loại chính là Poecilia Reticulata hay còn được gọi là Guppy giờ đồng hồ việt là cá bảy màu, Poecilia Wingei ( Cá bảy màu sắc endler hay còn được gọi là cá khổng tước, cá bảy color rừng) cùng Micropoecilia Picta ( Cá bảy color đàm lầy thường có màu đỏ tươi và dịch chuyển nhanh). Mỗi loại cá bảy màu sắc thuộc trong số những loại này.

Cá bảy màu cũng khá được phân loại theo như hình dạng đuôi của chúng. Ví dụ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Round Tail Guppy

The Complete Guppy Care Guide: Breeding, Tank Requirements, Fancy Varieties – Fish Keeping WorldGuppy Breeding Question – Aquarium Advice – Aquarium forum CommunityWhat Is the Rarest Guppy Type? | Animals – mom.meRound Tail Guppy – Reinhard Schmid (Video) – YouTubeHalf Tuxedo Spear Tail Guppy – (Video) – YouTubePin Tail Guppies – video – YouTubeFiretail Dumbo Guppy – video – YouTubeLyretail Guppy – đoạn phim – YouTubePlatinum Red (colors) Mosaic (pattern) Half Moon (tail shape) Half-Thumb Dorsal (dorsal fin shape) DUMBO/Big Ear (supersized pectoral fin) (Video) – YouTubeBlack và Green Lace Tail Guppy – clip – YouTubeGrass Tail Guppy – video – YouTubeLeopard Tail Guppy – video – YouTubeBlue Guppies – video – YouTubeInteresting facts about guppies – Just Fun FactsPoecilia reticulata – WikipediaPoecilia wingei – WikipediaScarlet Livebearer (Micropoecilia picta) – Tropical Fish KeepingMICROPOECILIA PICTA ‘RED’ – Goliad FarmsGuppy Facts! Amazing facts about guppies – Fancy Guppy