Số chi phí lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà quanh đó trên số chi phí lãi bởi vì số tiền cội sinh ra.

Bạn đang xem: Cách giải bài toán lãi suất

Công thức tính lãi đơn: $V_n=V_0left( 1+r.n ight)$

Trong đó:

$V_n$ : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$V_0$ : Số tiền nhờ cất hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất định kỳ, tính theo %.

2. Lãi kép

Là số chi phí lãi không những tính bên trên số chi phí gốc nhiều hơn tính bên trên số chi phí lãi do tiền nơi bắt đầu đó sinh ra chuyển đổi theo từng định kỳ.

a. Lãi kép, gởi một lần: $T_n=T_0left( 1+r ight)^n$

Trong đó:

$T_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền nhờ cất hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi suất vay định kỳ, tính theo %.

b. Lãi kép liên tục: $T_n=T_0.e^nr$

Trong đó:

$T_n$ : Số chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

$T_0$ : Số tiền nhờ cất hộ ban đầu;

$n$ : Số kỳ hạn tính lãi;

$r$ : lãi vay định kỳ, tính theo %.

c. Lãi kép, gửi định kỳ.

œTrường hòa hợp gửi tiền định kì cuối tháng.

Bài toán 1: Cứ cuối mỗi tháng nhờ cất hộ vào ngân hàng m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền nhận được là:

$T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

Chưa gửi

$m$

2

$m$

$mleft( 1+r ight)+m$

3

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$n$

 

$mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

Vậy sau tháng n ta được số chi phí $T_n=mleft( 1+r ight)^n-1+...+mleft( 1+r ight)+m$

$=mleft< left( 1+r ight)^n-1+...+left( 1+r ight)+1 ight>$ ,

Ta biết rằng: $S_n=u_1+...+u_n=u_1.fracq^n-1q-1$ đề nghị $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Bài toán 2: Cứ cuối mỗi tháng giữ hộ vào bank m triệu, lãi suất vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số tiền gửi mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tiền phải gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$

Chứng minh:

Áp dụng việc 1 ta có số tiền nhận được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, mà đề mang lại số chi phí đó đó là A phải $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1$ .

Bài toán 3: Cứ cuối từng tháng giữ hộ vào ngân hàng m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền chiếm được là A triệu. Hỏi số mon hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số mon thu được đề bài xích cho là: $n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$.

Chứng minh:

Áp dụng câu hỏi 1 ta tất cả số tiền chiếm được là $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>$, nhưng đề cho số chi phí đó đó là A buộc phải $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)^n-1Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArm+1Leftrightarrow n=log _1+rleft( fracArm+1 ight)$

Như vậy trong trường hòa hợp một này ta phải nắm vứng công thức câu hỏi 1 tự đó có thể dễ dàng đổi khác ra những công thức ở việc 2, việc 3.

œTrường đúng theo gửi tiền định kì đầu tháng.

Bài toán 4: Cứ đầu mỗi tháng gởi vào ngân hàng m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là bao nhiêu?

Người ta chứng minh được số tiền nhận được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$

Chứng minh.

Ta desgin bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$m$

$mleft( 1+r ight)$

2

$mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

3

$mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)+m$

$mleft( 1+r ight)^3+mleft( 1+r ight)^2+mleft( 1+r ight)$

n

$mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta được số tiền:

$T_n=mleft( 1+r ight)^n+...+mleft( 1+r ight)=mleft< left( 1+r ight)^n+...+left( 1+r ight) ight>=mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Bài toán 5: Cứ đầu từng tháng gửi vào ngân hàng m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số tiền nhờ cất hộ mỗi tháng m là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số tiền yêu cầu gửi từng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

Chứng minh

Áp dụng việc 4. Ta tất cả số tiền nhận được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, nhưng đề đến số tiền đó là A buộc phải $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$.

Bài toán 6: Cứ đầu mỗi tháng gởi vào ngân hàng m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Sau n (tháng hoặc năm) số tiền thu được là A triệu. Hỏi số mon hoặc năm n là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số mon thu được đề bài bác cho là: $n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Chứng minh

Áp dụng câu hỏi 4. Ta có: số tiền nhận được là: $T_n=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$, nhưng đề đến số tiền đó là A nên $A=fracmrleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)Leftrightarrow m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>Leftrightarrow left( 1+r ight)^n=fracArmleft( 1+r ight)+1$.

$Rightarrow n=log _1+rleft< fracArmleft( 1+r ight)+1 ight>$.

Như vậy vào trường hợp này ta cần nắm rõ công thức việc 4 từ đó hoàn toàn có thể dễ dàng đổi khác ra các công thức ở bài toán 5, việc 6.

œTrường đúng theo vay nợ và trả chi phí định kì đầu tháng.

Bài toán 7: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu hàng tháng (năm) trả ngân hàng m triệu, lãi suất kép $r%$ (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năm) số tiền còn nợ là bao nhiêu?

Người ta minh chứng được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh.

Ta thành lập bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A-m$

$left( A-m ight)left( 1+r ight)=Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)$

2

$Aleft( 1+r ight)-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-...-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Trường hòa hợp vay nợ với trả định kì cuối tháng.

Bài toán 8: Vay ngân hàng A triệu đồng. Cứ đầu mỗi tháng (năm) trả bank m triệu, lãi vay kép r% (tháng hoặc năm). Hỏi sau n (tháng hoặc năn) số chi phí còn nợ là bao nhiêu?

Người ta chứng tỏ được số chi phí còn nợ là: $T_n=Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)fracleft( 1+r ight)^n-1r$

Chứng minh

Ta thi công bảng sau:

Tháng

Đầu tháng

Cuối tháng

1

$A$

$Aleft( 1+r ight)-m$

2

$Aleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)^2-m$

3

$Aleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$Aleft( 1+r ight)^3-mleft( 1+r ight)^2-mleft( 1+r ight)-m$

$n$

$Aleft( 1+r ight)^n-mleft( 1+r ight)^n-1-...-mleft( 1+r ight)-m$

Vậy sau mon n ta còn nợ số tiền:

*

Sau đây cùng mày mò cách vận dụng các định hướng vào các bài toán tính tiền lãi, tiền nợ bắt buộc trả ra sao ?

B. Bài bác tập mẫu

Bài 1:

Một người muốn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí ở ngân hàng và hy vọng sau 4 năm đạt được 850 triệu vnd để mua nhà. Hiểu được lãi suất bank mỗi mon trong thời điểm hiện nay là 0,45%. Hỏi bạn đó từng tháng buộc phải gửi vào ngân hàng tối thiểu bao nhiêu tiền để đủ số tiền thiết lập nhà? (Giả sử số tiền từng tháng là đồng nhất và lãi suất trong 4 năm là không ráng đổi)

A. $15,833$ triệu vnd B. 16,833 triệu đồng.

C. 17,833 triệu đồng. D. 18,833 triệu đồng.

Giải:

Giả sử bạn này gởi tiền ở thời điểm t như thế nào đó, tính từ lúc thời điểm đó sau 4 năm (48 tháng) ông ước ao có số tiền 850 triệu. Như vậy cụ thể ta có thể coi đó là bài toán gửi tiền định kì đầu tháng.

Áp dụng vấn đề 5 ta gồm số tiền nên gửi hàng tháng là: $m=fracArleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*

Chọn A.

Bài 2:

Một bà mẹ Việt Nam hero được hưởng trọn số chi phí là 4 triệu vnd trên một mon (chuyển vào tài khoản của chị em ở bank vào đầu tháng). Từ tháng 1 năm 2016 mẹ không đi rút tiền mà lại để lại ngân hàng và được tính lãi suất 1% bên trên một tháng. Đến đầu tháng 12 năm năm 2016 mẹ rút tổng thể số tiền (gồm số tiền giấy tháng 12 và số tiền đang gửi mon 1). Hỏi lúc ấy mẹ lĩnh về từng nào tiền ? (kết quả có tác dụng tròn theo đơn vị chức năng nghìn đồng).

A. 50 triệu 730 nghìn đồng. B. 50 triệu 740 nghìn đồng.

C. 53 triệu 760 nghìn đồng. D. 48 triệu 480 ngàn đồng.

Giải:

Ta tất cả tổng số chi phí A thu được, nếu ban đầu gửi vào a đồng, từ trên đầu tháng sau gửi thêm a đồng (không đổi) vào đầu mỗi tháng với lãi suất vay r% trong n tháng:

$A=a+fracarleft( 1+r ight)left< left( 1+r ight)^n-1 ight>$

*
Bài 3:

Ông A vay ngắn hạn ngân mặt hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12% bên trên năm. Ông mong hoàn nợ cho bank theo giải pháp sau: sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ tiếp tục cách nhau đúng một tháng số tiền trả nợ ở các lần là đồng nhất và trả hết tiền nợ sau đúng ba tháng tính từ lúc ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông A cần trả cho ngân hàng là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất bank không biến đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

A. $m=frac100.left( 1,01 ight)^33$ (triệu đồng). B. $m=fracleft( 1,01 ight)^3left( 1,01 ight)^3-1$ (triệu đồng).

C. $m=frac100.1,033$ (triệu đồng). D. $m=frac120.left( 1,12 ight)^3left( 1,12 ight)^3-1$ (triệu đồng).

Giải:

Lãi suất 12%/năm tương ứng 1%/tháng bắt buộc $r=0,01$ (do vay mượn ngắn hạn)

Số tiền gốc sau 1 tháng là: $T+T.r-m=Tleft( 1+r ight)-m$

Số tiền gốc sau 2 mon là:

$left< T(1+r)-m ight>+left< T(1+r)-m ight>.r-m=Tleft( 1+r ight)^2-mleft< left( 1+r ight)+1 ight>$

Số tiền cội sau 3 mon là:

$Tleft( 1+r ight)^3-mleft< left( 1+r ight)^2+1+r+1 ight>=0$

Do đó: $m=fracTleft( 1+r ight)^3left( 1+r ight)^2+1+r+1=fracTleft( 1+r ight)^3.rleft( 1+r ight)^3-1=frac1,01^31,01^3-1$ (triệu đồng).

Chọn B.

A. 14.909.965,25 (đồng). B. 14.909.965,26 (đồng).

C. 14.909.955,25 (đồng). D. 14.909.865,25 (đồng).

Giải:

Gọi $V_0$ là lượng vốn cần đầu tư chi tiêu ban đầu, lượng vốn sẽ được chi tiêu trong 5 năm nên ta có: $20.000.000=V_0.left( 1+0,0605 ight)^5$

$Rightarrow V_0=20.000.000.left( 1+0,0605 ight)^-5=14.909.965,25$ đ.

Chọn A.

Bài 5: Ông Tuấn gửi 9,8 triệu đồng tiết kiệm với lãi vay 8,4%/năm và lãi suất hàng năm được nhập vào vốn. Hỏi theo từ thời điểm cách đây thì sau bao nhiêu năm ông Tuấn nhận được tổng số chi phí 20 triệu đồng (biết rằng lãi suất không ráng đổi).

A. 9 năm. B. 8 năm. C. 7 năm. D. 10 năm.

Giải:

Gọi p. Là số tiền gởi ban đầu. Sau n năm $left( nin mathbbN ight)$, số tiền chiếm được là:

$P_n=Pleft( 1+0,084 ight)^n=Pleft( 1,084 ight)^n$

Áp dụng với số tiền đề bài bác cho ta được:

$20=9,8.left( 1,084 ight)^nLeftrightarrow left( 1,084 ight)^n=frac209,8Leftrightarrow n=log _1,084left( frac209,8 ight)approx 8,844$

vì n là số tự nhiên hãy lựa chọn n = 9.

Chọn A.

Xem thêm: Đánh Giá Có Nên Mua Mercedes C200 Cå©, Cã³ Nãªn Mua Mercedes C200 Cå©

Bài 6: Ông Tuấn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí với lãi suất 8,4%/năm cùng lãi hằng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm ông Tuấn thu được gấp hai số tiền ban đầu:

A. 8. B. 9. C. 6. D. 10.

Giải:

Gọi a là số tiền bố đầu mà người đó nhờ cất hộ vào bank và n $left( nin mathbbN ight)$ là số năm mà lại số tiền cảm nhận tăng vội vàng đôi.

Theo công thức lãi lép, ta tất cả phương trình:

$aleft( 1+0,084 ight)^n=2aLeftrightarrow left( frac271250 ight)^n=2Leftrightarrow n=log _frac2712502$

Vì lãi suất được xem theo năm đề xuất đến thời điểm cuối năm người đó mới nhận được tiền. Bởi vì đó, n= 9.

Chọn B.

C. Bài xích tập áp dụng

Bài 1: Một người gửi tiết kiệm với lãi vay 8,4%/ năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Hỏi sau từng nào năm bạn đó thu được gấp ba số tiền ban đầu?

A. 9. B. 14. C. 8. D. 7.

Bài 2: Một bạn gửi vào ngân hàng 100 triệu đ với lãi suất thuở đầu 4%/năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Cứ sau 1 năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng cộng tiền bạn đó cảm nhận gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?

A. 119 triệu. B. 119,5 triệu. C. 120 triệu. D. 120,5 triệu.

Bài 3: Anh Nam mong ước rằng sau 6 năm sẽ có được 2 tỷ để sở hữ nhà. Hỏi anh Nam yêu cầu gửi vào bank một khoản tiền máu kiệm tương đồng hàng năm ngay gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây, biết rằng lãi suất của bank là 8%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn.

A. 253,5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu. D. 252,5 triệu.

Bài 4: Một bạn gửi 15 triệu vnd vào bank theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với lãi vay 1,65% một quý. Hỏi sao bao lâu bạn gửi có tối thiểu 20 triệu đồng (bao gồm cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi vay không thế đổi).

A. 16 quý. B. 18 quý. C. 17 quý. D. 19 quý.

Bài 5: Số tiền 58 000 000 đ gửi tiết kiệm ngân sách trong 8 mon thì lấy về được 61 329 000đ. Lãi vay hàng mon là?

A. 0,8%. B. 0,6%. C. 0,5%. D. 0,7%.

Bài 6:Cô giáo dạy dỗ văn gởi 200 triệu vnd loại kì hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi vay 6,9% một năm thì sau 6 năm 9 tháng hỏi gia sư dạy văn dìm được bao nhiêu tiền cả vốn và lãi hiểu được cô giáo ko rút lãi ở tất cả các kì hạn trước với nếu rút trước bank sẽ trả lãi suất vay theo lọa lãi vay không kì hạn 0,002% một ngày (1 tháng tính 30 ngày).

A. 471688328,8 B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1.

Bài 7: Một người ý muốn sau 4 tháng có 1 tỷ đồng nhằm xây nhà. Hỏi bạn đó bắt buộc gửi mỗi tháng là từng nào tiền (như nhau). Biết lãi suất vay 1 mon là 1%.

A. $M=frac1,33$ (tỷ đồng). B. $Mfrac11,01+left( 1,01 ight)^2+left( 1,01 ight)^3+left( 1,01 ight)^4$ (tỷ đồng).

C. $M=frac1.1,033$ (tỷ đồng). D. $M=frac1.left( 1,01 ight)^33$ (tỷ đồng).

Bài 8: Một tín đồ gửi vào ngân hàng 100 triệu vnd với kì hạn 3 tháng, lãi suất 5% một quý theo vẻ ngoài lãi kép (sau 3 tháng công thêm lãi và cộng vào gốc). Sau đúng 6 tháng, người đó nhờ cất hộ thêm 50 triệu vnd với kì hạn và lãi suất như lúc trước đó. Cho biết số tiền cả nơi bắt đầu và lãi được tính theo công thức $T=Aleft( 1+r ight)^n$, trong những số ấy A là số chi phí gửi, r là lãi suất vay và n là số kì hạn gửi. Tính tổng số tiền fan đó nhận được một năm sau khi gửi tiền.

A. <176,676approx > triệu đồng. B. <178,676approx > triệu đồng.

C. <177,676approx > triệu đồng. D. <179,676approx > triệu đồng.

Bài 9: Một fan gửi tiền vào ngân hàng một vài tiền là 100.000.000 đồng, chúng ta định gửi theo kì hạn $n$ năm với lãi vay là 12% một năm; sau từng năm không nhận lãi nhưng mà để lãi nhập vốn đến năm kế tiếp. Kiếm tìm $n$ nhỏ dại nhất lãi nhận ra hơn 40.000.000 đồng.

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Bài 10: Ông Tuấn vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi vay 0,85%/tháng. đúng theo đồng với ngân hàng ông A đã hoàn nợ trong n tháng: Sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; nhị lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở những lần là giống hệt và bằng 11,589 triệu đồng. Tìm n.

A. $n=8$ tháng. B. $n=9$ tháng. C. $n=10$ tháng. D. $n=11$ tháng.

Bài 11: tỉ lệ tăng dân số lượng dân sinh hàng năm ở vn được bảo trì ở nút 1,05%. Theo con số của Tổng cục Thống kê, dân sinh của việt nam năm năm trước là 90.728.900 người. Với vận tốc tăng dân số như vậy thì vào khoảng thời gian 2030 thì số lượng dân sinh của việt nam là bao nhiêu?

A. 107232573 người. B. 107232574 người.

C. 105971355 người. D. 106118331 người.

Bài 12: Một người gửi bank 80 triệu đ theo vẻ ngoài lãi đối chọi với lãi suất vay 3%/quý. Hỏi sau ít nhất bao lâu, số tiền đuc rút hơn vội rưỡi số chi phí vốn.

A. 52 tháng. B. 51 tháng. C. 49 tháng. D. 50 tháng.

Bài 13: Một tín đồ gửi 15 triệu đ vào bank theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 quý với lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sau bao lâu người đó đã đạt được ít nhất 20 triệu đ cả vốn lẫn lãi từ số vốn liếng ban đầu?

A. 4 năm 9 tháng. B. 4 năm 3 tháng. C. 4 năm 8 tháng. D. 4 năm 6 tháng.

Bài 14: Một tín đồ gửi ngân hàng 100 triệu đồng theo hiệ tượng lãi đối kháng với lãi suất 8%/năm. Hỏi sau 3 năm, tổng thể tiền bỏ túi là bao nhiêu?

A. 16 triệu đồng. B. 24 triệu đồng.

C. 116 triệu đồng. D. 124 triệu đồng.

 Bài 15: Một tín đồ vay bank 100 triệu đ với lãi suất hàng năm là 12% năm. Sau tháng đầu tiên, hàng tháng người này đều trả 10 triệu đồng. Hỏi sau 6 tháng người này còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

A. 41,219 triệu đồng. B. 43,432 triệu đồng.

C. 40,600 triệu đồng. D. 44,632 triệu đồng.

Bài 16: Một người ước ao mua mẫu Samsung Galaxy S7 Edge giá bán 18.500.000 đồng của shop thế giới cầm tay để tặng bạn nữ ngày 20/10 nhưng bởi vì chưa đủ tiền nên người đó đã ra quyết định chọn mua hình thức trả góp với trả trước 5 triệu đồng trong 12 tháng, với lãi suất là 3,4%/tháng. Hỏi từng tháng, người đó sẽ phải trả đến công ty trái đất Di động số tiền là bao nhiêu?

A. 1554000 triệu đồng. B. 1564000 triệu đồng.

C. 1584000 triệu đồng. D. 1388824 triệu đồng.

Bài 17: Anh A mong mỏi xây một căn nhà. Giá thành xây bên hết 1 tỉ đồng, hiện nay anh A có 700 triệu đồng. Vì không muốn vay tiền đề xuất anh A quyết định gửi số tiền 700 triệu đ vào ngân hàng với lãi vay 12%/1 năm, tiền lãi của năm kia được cộng vào tiền cội của năm sau. Tuy vậy giá kiến tạo cũng tăng tưng năm 1% đối với năm trước. Hỏi sau bao thọ anh A sẽ tiết kiệm đủ chi phí xây nhà? (kết quả lấy gần đúng mang đến 1 chữ số thập phân).

A. 3 năm 6 tháng. B. 3 năm 7 tháng. C. 12 năm 6 tháng. D. 3 năm 9 tháng.

Bài 18: Ông A gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi vay x∈<5%;7%> năm. Sau 4 năm ông ta rút tất cả tiền ra và vay thêm ngân hàng 40 triệu đ cũng với lãi suất vay x%. Ngân hàng cần lấy lãi suất vay x bao nhiêu để 3 năm nữa sau khi trả ngân hàng, số tiền giấy ông A còn lại nhỏ nhất (giả sử lãi vay không cố gắng đổi).

A. X=6%. B. X=7%. C. X=5%. D. X=6,5%.

Bài 19: Đề download một sa lon, ông Bách phải lựa chọn: hoặc cần trả tức thì 3.900.000 đồng hoặc trả 4.400.000 đồng sau 2 năm.

Với lãi suất hiện giá chỉ là 6%, ông Bách đề nghị chọn giải pháp nào?

A. 3.900.000 đồng B. 3.600.000 đồng.

C. 4.000.000 đồng. D. 3.700.000 đồng.

Bài 20: Ông Bách cần thanh toán các khoản nợ sau:

10.000.000 đồng thanh toán sau 2 năm

20.000.000 đồng thanh toán giao dịch sau 5 năm.

50.000.000 đồng giao dịch thanh toán sau 7 năm.

Tính thời hạn thanh toán cho khoản nợ duy nhất thay thế sửa chữa 99.518.740 đồng (khoảng nợ này còn có tiền vay lúc đầu bằng tổng tiền vay ban đầu của ba số tiền nợ trên), với mức lãi kép 4,5%.