Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Những điểm nổi bật trên Toyota Innova 2017 mà khách hàng không thể bỏ qua
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Những điểm nổi bật trên Toyota Innova 2017 mà khách hàng không thể bỏ qua

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Những điểm nổi bật trên Toyota Innova 2017 mà khách hàng không thể bỏ qua


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Nếu ở phiên bản cũ, chiếc Innova đã gây được ấn tượng với mọi người nhờ thiết kế thể thao, bóng bẩy thì lần ra mắt chiếc xe còn trở nên xuất sắc hơn khi cải tiến thêm nhiều tính năng mới mà người mua không ai có thể ngờ được. Cùng showroom Toyota Hùng Vương khám phá đầy đủ những điểm nổi bật trên nó qua bài viết sau đây bạn nhé!

Thiết kế Toyota Innova 2017 cách tân ngoạn mục

Từng đường nét trên xe đều thể hiện được những đường nét tinh tế, ấn tượng. Để đạt được kết quả ấy, hãng xe đã không ngần ngại cải tiến bộ lưới tản nhiệt, kết hợp 2 thanh kim loại với bản rộng và kèm theo đó là hốc gió tạo thành hình lục giác vô cùng ấn tượng. Dù là trang bị đèn trước, đèn sương mờ hay la zăng, gương chiếu hậu, đèn hậu, mọi thứ đều thể hiện được đường nét sáng trọng, sắc sảo. Các cánh hướng gió ở cản trước, cản sau và khoang hành lý, tất cả mọi thứ được sử dụng làm tăng vẻ khí động học của xe nhiều hơn.

Giá xe toyota innova 2017

Thiết kế đầy hiện đại của Toyota Innova 2017

Xem thêm bản Toyota Innova 2.0V tại đại lý Toyota Hùng Vương

Trang bị ngoại thất cao cấp dành cho Toyota Innova 2017

Chỉ cần khám phá xe Toyota Innova 2017 tùy chọn 2.0V tự động thôi cũng đủ khiến cho mọi người cảm thấy choáng ngợp. Các trang bị cao cấp ở trên xe thậm chí còn được sánh ngang bằng với mẫu SUV cỡ nhỏ hiện đang được làm mưa làm gió trên thị trường như CX-5 hay CR-V.

Ở bộ phận đèn cốt, hãng xe đã quyết định nâng cấp nó lên dạng bóng đèn led, có khả năng chiếu sáng hiệu quả, kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, bóng bẩy. Điểm đặc biệt là nó có thể tự động điều chỉnh góc chiếu và dẫn đường hiệu quả cho người cầm vô lăng. Bên cạnh đó bộ la zăng với kích thước lớn 17 inch và cột ăng ten dạng vây cá làm cho tổng thể chiếc xế hộp càng trở nên sang trọng hơn hẳn.

Xem thêm bản Toyota Innova 2.0G tại đại lý Toyota Hùng Vương

Toyota Innova 2017 rất tiết kiệm nhiên liệu

Mặc dù chiếc xe vẫn được giữ nguyên về bình dung tích cũng như sức mạnh lớn nhất mà Toyota Innova phiên bản mới đạt được vẫn là 102 mã lực, tuy nhiên điểm khá biệt lớn nhất mà chiếc xe này đem lại chính là nhờ vào việc tăng tỉ số nén, kết hợp cùng công nghệ VTT-i kép, chế độ Eco làm xế hộp vận hành hiệu quả hơn trên mọi quãng đường, có khả năng tiết kiệm được nguồn nhiên liệu khó có một cái tên nào đạt được.

Giá xe toyota innova 2017

Động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu

—>> Xem thêm giá xe Corolla Altis 2017 mới nhất tại Toyota Hùng Vương

Xem thêm bản Toyota Innova 2.0E tại đại lý Toyota Hùng Vương

Cảm giác lái Toyota Innova chân thật

Toyota Innova 2017 đã được hãng xe đầu tư khá nhiều đến cảm giác lái. Điều đó được chứng minh bằng việc thiết kế tay lái 4 chấu, lớp bên ngoài được bọc bằng chất liệu da, ốp gỗ, mạ bạc, làm tổng thể trở nên sang trọng và tạo nguồn cảm hứng bất tận cho người lái xe.

Đối với tay lái, nó được liên kết cùng các nút điều khiển hệ thống trên xe. Trợ lực lái thủy lực góp phần giúp Toyota Innova phiên bản 2017 chạy được đằm chắc và cảm giác chân thật hơn. Hệ thống đèn chiếu hậu ở bên trong xe được phân ra làm 2 chế độ cho cả ban ngày và ban đêm, do vậy mà lái nó mọi người hoàn toàn có thể an tâm, không có bất kỳ điều gì phải phàn nàn.

Xem thêm giá xe Toyota Vios 2017 tại đại lý toyota hcm

Tổng hợp và biên tập

http://www.toyotahungvuongsg.net/nhung-diem-noi-bat-tren-toyota-innova-2017-ma-khach-hang-khong-the-bo-qua-133.html