Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Khả năng tăng tốc cực khủng của Toyota Land Cruiser 2017
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Khả năng tăng tốc cực khủng của Toyota Land Cruiser 2017

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Khả năng tăng tốc cực khủng của Toyota Land Cruiser 2017


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Toyota Land Cruiser không còn như xưa nữa mà ở thế hệ mới lần này nó đã được nâng cấp toàn bộ cả về thiết kế lẫn động cơ. Việc lắp đặt hệ thống V8 đi kèm với bình dung tích 5.7L và bộ tăng áp kép Garrett, từ đó sản sinh ra mức sức mạnh vượt trội và nó trở thành chiếc SUV có khả năng chạy nhanh nhất thế giới. Hãy cùng đại lý Toyota Hùng Vương khám phá sức mạnh của mẫu xe này nhé!

Chiếc xe được giới thiệu trong buổi triễn lãm SEMA Show 2016 (SEMA – Specialty Equipment Market Association), dù có hàng loạt chiếc xe được xếp thành đội hình để trưng bày trong buổi triển lãm này như Land Cruiser lại không hề lu mờ chút nào. Nó thể hiện được tính thần sáng tạo và bức phá vượt qua mọi giới hạn trước đó. Sự ra đời của nó nằm trong dự án phát triển làm sao để chiếc SUV lớn đạt được tốc độ đến đỉnh điểm và tất nhiên muốn làm được điều đó thì từng chi tiết ở trên nó đều phải được xử lý một cách khá kỹ lưỡng.

Từng chi tiết trên Toyota Land Cruiser 2017 đều được làm mới lại từ bộ phận khung sườn được gia cố một cách vững chãi, hệ thống treo và thân đảm bảo được độ chắc chắn tuyệt đối. SUV được hạ phần khung gầm tối đa đến sát mặt đường. Về khí động học, nó được giảm lực giúp nâng lên gầm ở phía trước, về bộ phận cản trước được gắn thêm một tấm hướng gió với tác dụng giảm tối đa khoảng hở ở bên dưới. Về cản sau, nó được thiết kế thêm bộ khuếch tán khí động học, liên kết cùng cánh hướng gió ở trên mui, loại bỏ gương chiếu hậu ngoài, đem lại hiệu suất hoạt động tối đa nhất.

Các chi tiết trên Toyota Land Cruiser 2017 đều được gia cố một cách vững chãi

Ở bên trong xe, tất cả các ghế ngồi đều được loại bỏ và thay vào đó chỉ có một chiếc ghế lái cho người cầm vô lăng, nó được thiết kế theo kiểu xe đua Momo. Bộ khung ống cũng được lắp ở bên trong, từ đó có thể tăng cường được độ cứng cáp và vững chắc cho phần thân xe. Điểm mấu chốt nằm ở hệ động lực, động cơ nguyên bản V8, bình dung tích 5.7L tuy nhiên một số chi tiết khác lại được nâng cấp hơn khá nhiều, bộ tăng áp kép đem lại hiệu suất hoạt động cao của Garrett, nó có sự liên kết cùng với hộp số ATI – loại hộp số được phát triển đặc biệt cho các dòng xe đua, nhất là thể thức “Drag racing”.

—>> Xem thêm giá xe Toyota Land Cruiser 2017 mới nhất tại Toyota Hùng Vương

Bộ lốp của Toyota Land Cruiser với thiết kế đặc biệt, thay vì dùng loại cũ với thiết kế địa hình thì giờ đây nó đã được thay đổi bằng loại chuyên dùng cho chiếc xe chạy bằng tốc độ cao, loại lốp Michelin Pilot Super Sport, kích cỡ 315/35ZR20, cùng với đó là hệ thống TRD do HRE Wheels phát triển.

Về bộ phận phanh, chiếc xe cũng đã được nâng cấp TRD để thích ứng với hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn. Nhiều người sẽ không ngừng nghi ngờ về nó, nhưng chỉ cần một lần được chứng kiến nó chạy trên đường đua thì chắc chắn mọi điều nghi ngờ ấy đều sẽ được tan biến hết.

Toyota Land Cruiser 2017 không chỉ vận hành mạnh mẽ mà còn rất an toàn

Dù các đối thủ đã cố gắng nâng cấp sản phẩm của mình, tuy nhiên Toyota Land Cruiser vẫn chứng tỏ được sự vượt trội hơn hẳn, nó sẵn sàng vượt mặt bất kỳ chiếc xe nào. Thiết kế đẹp mắt, những tiện nghi được nâng cấp toàn bộ đều chứng tỏ được sức mạnh và lợi ích hoàn hảo. Tất nhiên, khi đạt đến được tốc độ cao như vậy thì chiếc xe cũng có khá nhiều trang bị an toàn để đảm bảo người cầm vô lăng có thể tự tin hơn mỗi khi cho xe lăn bánh. Nào, giờ thì bạn đã sẵn sàng tậu nó về nhà chưa ?