Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Cruze và Malibu xuất hiện tại SEMA
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Cruze và Malibu xuất hiện tại SEMA

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Cruze và Malibu xuất hiện tại SEMA


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Theo showroom Chevrolet Phú Mỹ Hưng được biết, thương hiệu đến từ Hoa Kỳ đang có dự kiến sẽ mang đến triển lãm xe độ SEMA năm nay, bộ đôi concept Chevrolet Malibu và Chevrolet Cruze RS Blue Line.

Hiện tại, trên thị trường Camaro và Corette đang nhận được rất nhiều sự chú ý, dù vậy bộ phận hiệu suất cao Chevrolet Performance vẫn không thể bỏ sót các mẫu xe truyền thống khác. Tại sự kiện triển lãm SEMA năm nay diễn ra tại Las Vegas, Chevrolet sẽ trình làng bản concept mới gồm Chevrolet Malibu Line concept và Chevrolet Cruze RS Blue Line Hatchback concept.

Các trang bị và phụ kiện của hai sản phẩm này sẽ được bán trên thị trường thông qua các đại lý trong danh mục Chevrolet Accessories catalogue của hãng.

cruze-va-malibu-xuat-hien-tai-sema-1.jpg

Chevrolet sẽ trình làng bản concept mới gồm Chevrolet Malibu Line concept và Chevrolet Cruze RS Blue Line Hatchback concept tại SEMA

Chevrolet Malibu Blue Line concept

Chevrolet Malibu Blue Line concept được phát triển dựa trên mẫu sedan cỡ trung, có thể sản sinh công suất lên đến 250 mã lực, động cơ có khả năng tăng áp 4 xi lanh 2.0L. Bộ la zăng có kích thước 18 inch, phanh được đổi mới sẽ chỉ có mặt trên các bản concept. Tuy nhiên, các trang bị khác sẽ được bán ra ngoài thị trường trong thời gian sớm nhất.

Chevrolet còn công bố thêm những nâng cấp mới, trong đó có: hệ thống treo giúp hạ thấp 10 mm, các bàn đạp thể thao, tám lót cửa lên xuống có khả năng phát sáng, cánh hướng gió khoang hành lý mới, các biểu tượng khác nhau màu đen, bộ khuếch tán phía sau cùng thiết kế hai bên sườn xe.

cruze-va-malibu-xuat-hien-tai-sema-2.jpg

Chevrolet Malibu Blue Line concept được phát triển dựa trên mẫu sedan cỡ trung

Các báo cáo của thương hiệu Mỹ cho biết được, Chevrolet Malibu đạt được doanh số 10 triệu xe trao đến tay người tiêu dùng trên toàn thế giới, hồi đầu tháng 9 năm ngoái, đây là một minh chứng khẳng định được sức hút của chiếc xe trên thị trường.

—>> Xem thêm giá Cruze 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Chevrolet Cruze RS Blue Line

Bất ngờ lớn thứ hai Chevrolet mang đến khách tham quan SEMA năm nay là sự xuất hiện của xe Chevrolet Cruze 2017 phiên bản RS hatchback, bản thể này kết hợp khá hài hòa với các phụ kiện Blue Line và một số đó chắc chắn, sẽ sớm được bày bán tại các đại lý trong thời gian tới.

Cruze sẽ sử dụng động cơ có khả năng tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích đạt 1.4 lít đi cùng với cửa hút gió và ống xả mới. Theo nhiều nguồn tin cho từ Chevrolet cho biết, các bộ phận này có được bán trên thị trường vào giữa năm sau.

Ở concept RS Blue Line, Cruze sẽ được hãng nâng cấp cho bộ phận phanh bao gồm đĩa phanh trước lớn hơn. Bộ phanh này sẽ được áp dụng cho các biến thể sedan và hatchback của Chevrolet Cruze, trang bị này sẽ xuất hiện ở các bánh xe đạt kích thước từ 16 inch trở lên vào cuối năm nay.

cruze-va-malibu-xuat-hien-tai-sema-3.jpg

Cruze sẽ sử dụng động cơ có khả năng tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng
Với những trang bị được bổ sung vào bản thể độ, đặc biệt hệ thống treo mới sẽ giúp cho xe được hạ thấp xuống 10.16 mm, thanh chóng lắc trước sẽ dày hơn, đây là những bộ phận đã có sẵn trên thị trường.

Những nâng cấp đáng chú ý khác trên bản Chevrolet Cruze RS hatchback bao gồm một lưới tản nhiệt mạ crom mới, các bộ phận của khoang nội thất được làm bằng chất liệu satah-grafit, bàn đạp thể thao, cửa lên xuống có thể phát sáng và bánh xe 18 inch.

—>> Xem thêm bảng giá xe Chevrolet

Tổng hợp và biên tập
http://chevroletphumyhung.org/cruze-va-malibu-xuat-hien-tai-sema-116.html