Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Chevrolet Trax 2018 sắp ra mắt thị trường
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Chevrolet Trax 2018 sắp ra mắt thị trường

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Chevrolet Trax 2018 sắp ra mắt thị trường


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Theo như những gì Chevrolet Phú Mỹ Hưng được biết, mẫu xe hơi thế hệ mới Chevrolet Trax 2018 sẽ được hãng nâng cấp một số trang thiết bị, giúp cho mẫu crossover cỡ nhỏ này hoàn thiện hơn, thu hút được nhiều đối tượng khách hàng hơn, thúc đẩy doanh số bán hàng của xe so với phiên bản tiền nhiệm.

Trên thị trường hiện nay, trong phân khúc Chevrolet Trax 2017 trạm chán với nhiều đối thủ kỳ cựu khác như Honda HR-V, Mazda CX-3. Mặc dù chỉ vừa mới xuất hiện, nhưng mẫu xế hộp này luôn dành được một vị trí nhất định trong lòng người tiêu dùng Việt, Chevrolet đã không ngừng nâng cấp, cải tiến để thu hút khách hàng hơn nữa.

Chevrolet đã không ngừng nâng cấp, cải tiến để thu hút khách hàng hơn nữa

Để đạt được mục đích đó, thương hiệu sản xuất xe hơi hàng đầu đền từ Hoa Kỳ đã thông báo nhiều thông tin chi tiết về phiên bản Chevrolet Trax 2018 tại nước Mỹ. Chiếc xe sẽ sử dụng nhiều thiết bị đã được hãng nâng cấp, tuy nhiên ngoại hình của mẫu ô tô này vẫn được thương hiệu tin tưởng giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm.

Đặc biệt nhất, trong lần ra mắt này của Trax, xe sẽ có thêm phiên bản Redline Edition mới nổi bật. Đây cũng sẽ là phiên bản sẽ được áp dụng cho nhiều sản phẩm khác của Chevrolet, đây là một bổ sung lớn đới với mẫu xe này.

Về ngoại thất Chevrolet Trax 2018

Chevrolet Trax Redline Edition 2018 sẽ có 3 màu sơn gồm: bạc Silver Ice Metallic, trắng Summit White và đen Mosaic Black Metallic. Những phiên bản trên đều được tích hợp bộ vành màu đen, ngoài ra còn bổ sung thêm nhiều điểm nhấn màu đỏ, xe sử dụng bộ lốp 4 mùa đạt kích thước 211/55. Không chỉ vậy, nhiều bộ phận khác sẽ được làm mới để giúp cho chiếc xe trẻ trung, linh hoạt hơn điển hình là lưới tản nhiệt, vỏ gương ngoại thất, đường viền cửa sổ và logo của hãng.

Những phiên bản Redline Edition đều được tích hợp bộ vành màu đen

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Trax 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Đối với các phiên bản thông thường còn lại, mẫu xe hơi này được tân trang hoàn toàn bằng 3 màu sơn cho ngoại hình mới, bao gồm đỏ Cajun Red Tintcoat tùy chọn, vàng cát Sandy Ridge Metallic và xanh dương Storm Blue Metallic.

Về nội thất Chevrolet Trax 2018

Chiếm được nhiều sự chú ý của phiên bản đặc biệt Redline Edition chính là hệ thống giải trí đa phương tiện My Link Radio, xe được trang bị màn hình cảm ứng đa điểm có kích thước là 7 inch. Các ghế ngồi trên xe đều được bọc bằng chất liệu nỉ, trang trí bằng màu đen Jet Black Deluxe Cloth phối giả da Leatherette tiêu chuẩn.

Công nghệ an toàn Chevrolet Trax 2018

Phiên bản Premier của thế hệ mới, được tích hợp thêm đồ chơi cửa sổ trời và gói Driver Confidence II Package. Ngoài ra, còn có thêm các hệ thống hỗ trợ tài xế như: cảnh báo chuyển làn đường, cảnh báo va chạm trực diện, với những nâng cấp về công nghệ mới mẻ này, một phần nào đó nâng cao sự an toàn của khách hàng từ đó chiếm được nhiều tin tưởng hơn của người dùng.

Phiên bản Premier của thế hệ mới, được tích hợp thêm đồ chơi cửa sổ trời và gói Driver Confidence II Package

Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe, là khối động có dung tích 1.4 lít có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 138 mã lực, mô men xoắn tối đa 200 Nm, xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Chevrolet Trax đang được bán tại thị trường Việt Nam là 769 triệu đồng, chưa có giá chính thức cho phiên bản 2018, trong thời gian sắp tới sẽ được hãng công bố.

Tổng hợp và biên tập
http://chevroletphumyhung.org