Một vầng trang tỏa, treo trên đỉnh trờibay về đâu thế đàn cò trắng ơibà ơi chú cuội, tất cả nhớ bên kosao như con cháu thấy, sao như cháu thấy chú đã xuống trầnnghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non tuyệt giànghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non tốt già1 bọn chim nhỏ, đùa trăng giữa trờibiết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơibà ơi chú cuội, có nhớ đơn vị kosao như con cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trầnnghìn năm rồi nhỉ, mặt gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non giỏi giànghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non hay già


Bạn đang xem: Vầng trăng cổ tích

Một vầng trang tỏa, treo trên đỉnh trờibay về đâu thế đàn cò white ơibà ơi chú cuội, tất cả nhớ công ty kosao như cháu thấy, sao như con cháu thấy chú vẫn xuống trầnnghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non xuất xắc giànghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non hay già1 đàn chim nhỏ, đùa trăng giữa trờibiết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơibà ơi chú cuội, có nhớ công ty kosao như con cháu thấy, sao như con cháu thấy chú đang xuống trầnnghìn năm rồi nhỉ, mặt gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non tuyệt giànghìn năm rồi nhỉ, mặt gốc cây đacuội ơi em hỏi trăng non giỏi già


*Duyên Phận (Remix)

Thanh Thảo

*
10.399.595


http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20120119/FetItPF71JwTZpo8LgkI5efed74540a31.jpg

Liên khúc Remix

Thanh Thảo

*
3.639.215


http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20120119/FetItPF71JwTZpo8LgkI5efed74540a31.jpg

Xem thêm: Điểm Chuẩn Vào Trường Phổ Thông Chuyên Ngoại Ngữ 2021, Điểm Chuẩn Vào Trường Chuyên Ngoại Ngữ Tăng Mạnh

http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20120119/HwjsF32wctwkY7Si5Gdn5efed746398e1.jpg
http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20160913/4c9c21d2c94213f0f80aca5ad49848dc18ec5b44.jpg
http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20180518/FG94dh0xJXxZtCPIk7QD5afe9f5cdcbee.jpg
http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20120803/003e5c439cfc154b871b7d35888c6135e867f0a5.jpg
http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20180208/FqZsYo648hDbd54Qi4fx5a7bc2ea92a61.jpg
http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20211226/BDEmUk9DaC94d9LxtLhH61c84033d3acc.jpg
http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20120803/003e5c439cfc154b871b7d35888c6135e867f0a5.jpg
http://musicmd1fr.anduc.edu.vn.net/bucket-image-anduc.edu.vn/images/singer/20211226/BDEmUk9DaC94d9LxtLhH61c84033d3acc.jpg