MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc******** Số: 5803/QĐ-UB TP.

Bạn đang xem: Công ty tnhh mtv vàng bạc đá quý sài gòn

Hồ Chí Minh, ngày 22 mon 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC PHÚ THỌ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC PHÚ THỌ.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCăn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân với ủy ban dân chúng ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của chính phủ về vấn đề chuyển công ty lớn Nhà nước thành công ty cổ phần ;Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của cục Tài thiết yếu hướng dẫn những sự việc về tài thiết yếu khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần ;Căn cứ Thông bốn số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của cục Tài chủ yếu hướng dẫn khẳng định giá trị doanh nghiệp lớn khi gửi doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần ;Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của bộ Lao động-Thương binh với Xã hội giải đáp về chế độ đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp đơn vị nước thành công ty cổ phần ;Căn cứ quyết định số /QĐ-UB tháng ngày năm 2004 của quản trị ủy nhân dân tp về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của khách hàng Vàng bạc bẽo Đá Quý SJC Phú thọ ;Xét Tờ trình số 597/ĐMDN ngày 08 tháng 11 năm 2004 của trực thuộc Ban Đổi mới làm chủ doanh nghiệp thành phố ;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Phê coi ngó phương án cp hóa công ty lớn Nhà nước doanh nghiệp Vàng bội nghĩa Đá Quý SJC Phú thọ trực thuộc công ty Vàng bội nghĩa Đá Quý thành phố sài gòn SJC như sau :1. Vốn điều lệ công ty cổ phần : 2.000.000.000 đồng. Trong số đó :- xác suất cổ phần bên nước : 40,00% vốn điều lệ.- phần trăm cổ phần bán cho CB-CNV trong công ty : 46,33% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cp theo giá chỉ ưu đãi chỉ chiếm 14,43% vốn điều lệ).- phần trăm cổ phần đấu giá cho cổ đông ngoại trừ doanh nghiệp : 13,67% vốn điều lệ.2. Giá chỉ trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cp hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 :- cực hiếm thực tế của bạn Nhà nước : 2.601.248.668 đồng. - giá chỉ trị thực tế phần vốn công ty nước tại doanh nghiệp lớn : 1.704.750.890 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao cồn trong doanh nghiệp :Tổng số cp bán giá ưu đãi cho những người lao hễ trong công ty lớn theo phương pháp được chăm chú : 2.885 cổ phần.

Xem thêm: Smart Tivi Lg Tivi 43 Inch 4K 43Uj632T Smart Tv, Lg 43 Inch Led Ultra Hd (4K) Tv (43Uj632T)

Phần quý giá được khuyến mãi : 86.550.000 đồng.Điều 2. Giao cho công ty Vàng bạc đãi Đá Quý SJC Phú thọ tự tổ chức bán 2.735 cổ phần cho các cổ đông bên phía ngoài theo hiệ tượng đấu giá (tương đương 13,67% vốn điều lệ của người sử dụng cổ phần). Những đơn vị : chi cục Tài bao gồm doanh nghiệp thành phố, công ty Vàng tệ bạc Đá Quý tp sài thành SJC, Ban Đổi mới làm chủ doanh nghiệp thành phố và công ty Vàng bội bạc Đá Quý SJC Phú thọ có trọng trách cử người tham gia Hội đồng đấu giá thành cổ phần theo ý thức Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban dân chúng thành phố; list gửi về Ban Đổi mới thống trị doanh nghiệp tp tổng hợp, trình ủy ban nhân dân tp Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.Điều 3. đưa doanh nghiệp đơn vị nước doanh nghiệp Vàng tệ bạc Đá Quý SJC Phú lâu thành công ty Cổ phần:Tên gọi vừa đủ bằng tiếng nước ta : doanh nghiệp Cổ phần Vàng bạc đãi Đá Quý SJC Phú Thọ;Tên giao dịch quốc tế : Phu Tho SJC Jewelry Joint Stock Company;Tên viết tắt : SJC Phu Tho JSC;Trụ sở thanh toán (trụ sở chính) đặt tại : 158 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.Điều 4. Doanh nghiệp Cổ phần Vàng bạc bẽo Đá Quý SJC Phú thọ sản xuất sale các ngành nghề sau :- sale vàng khối, kim cương thỏi, tiến thưởng cốm, vật trang sức, đồ mỹ nghệ, bạc các loại theo phương pháp của ngân hàng Nhà nước.- Xuất nhập vào đồ trang sức quý bằng quà bạc, đá buôn bán quý theo quy định trong phòng nước.- Thực hiện bán hàng thu nước ngoài tệ và làm các dịch vụ về ngoại tệ khi được đơn vị nước mang đến phép.- tổ chức hoặc liên doanh khai quật vàng tệ bạc theo điều khoản của chính phủ nước nhà và những Bộ siêng ngành kinh tế tài chính kỹ thuật và quản lý Nhà nước.- Tổ chức tối ưu chế tác kim cương bạc-Gia công, sửa chữa, tân trang vật dụng trang sức, mỹ nghệ quý và hiếm bằng kim cương bạc.- Được phát hành trái phiếu bằng vàng, nước ngoài tệ, đồng vn khi Thống đốc bank Nhà nước mang đến phép.- dịch vụ cầm đồ.- Đại lý thu đổi ngoại tệ.Điều 5. Công ty Cổ phần Vàng bạc đãi Đá Quý SJC Phú Thọ:- Là pháp nhân theo điều khoản Việt Nam tính từ lúc ngày được cấp cho giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chính sách hạch toán kinh tế tài chính độc lập, được áp dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại bank theo khí cụ của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, luật Doanh nghiệp.- chủ tịch và kế toán tài chính trưởng công ty nhà nước-Công ty Vàng bạc Đá Quý SJC Phú Thọ-có trách nhiệm điều hành các bước quản lý cho đến khi bàn giao cục bộ doanh nghiệp cho Hội đồng cai quản trị và Giám đốc doanh nghiệp Cổ phần Vàng tệ bạc Đá Quý SJC Phú Thọ.Điều 6. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ đưa ra quyết định số 156/QĐ-UB ngày 31 mon 3 năm 1993 về việc thành lập doanh nghiệp công ty nước Công ty kinh doanh vàng bạc tình mỹ nghệ quận 11 sau khoản thời gian Công ty cổ phần Vàng tệ bạc Đá Quý SJC Phú lâu được cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh theo dụng cụ định.Điều 7. Chánh văn phòng và công sở Hội đồng nhân dân cùng ủy ban dân chúng thành phố, trưởng phòng ban Đổi mới thống trị doanh nghiệp thành phố, người đứng đầu Sở Nội vụ, giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch Sở Tài chính, đưa ra cục trưởng bỏ ra cục Tài bao gồm doanh nghiệp thành phố, Giám đốc công ty Vàng tệ bạc Đá Quý thành phố sài gòn SJC, Giám đốc công ty Vàng bạc Đá Quý SJC Phú Thọ cùng Thủ trưởng những đơn vị bao gồm liên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.Nơi nhận: - Như điều 7 - BCĐ ĐM và PTDN Trung ương- Văn phòng thiết yếu phủ- cỗ KH-ĐT, bộ Tài chính- TT/TU, TT/HĐND thành phố- thường xuyên trực ubnd thành phố- công sở Thành ủy- sở tại Ban ĐMQLDN.TP - Sở LĐ-TBXH, Sở XD, Sở TNMT - cục Thuế TP, Kho bội nghĩa NN.TP - Công an TP, chi nhánh NHNN.TP- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN - giữ (CNN-K)KT. CHỦ TỊCH ubnd THÀNH PHỐPHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰCNguyễn Thiện Nhân