Trong một quãng văn giờ Anh, từ nối được sử dụng rất phổ biến. Nó được coi là thành phần không thể thiếu trong những văn bản tiếng Anh, có công dụng thể hiện rõ ràng và truyền cảm hơn văn bản văn bản. Nội dung bài viết sau đây vẫn tổng hợp những từ dùng làm nối câu trong tiêng Anh thịnh hành mà bạn phải biết.Bạn vẫn xem: các từ nối nhằm viết đoạn văn

"Not only, but also" như thế nào cho thiết yếu xác?

Điểm mặt các từ để hỏi trong giờ Anh - Anh ngữ Athena

Khái niệm về những từ dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ Anh

Từ nối trong tiếng Anh thường xuyên là đầy đủ từ hoặc cụm từ được dùng trong văn bạn dạng tiếng Anh để giúp bạn trở bắt buộc chuyên nghiệp, lưu giữ loát hơn. Nó là một trong những phần quan trọng trong câu, làm cho tính súc tích trong khẩu ca và câu văn.

Bạn vẫn xem: những từ nối trong giờ đồng hồ việt

Bạn đang xem: Từ nối trong tiếng việt

*

Từ nối trong tiếng anh sẽ được tạo thành 3 các loại như sau:

Liên từ bỏ kết hợp: nối từ/cụm trường đoản cú hoặc mệnh đề ngang hàng có cùng chức năng. Tương liên từ: là sự kết hợp giữa liên từ và một từ bỏ khác; có công dụng liên kết nhiều từ hoặc mệnh đề tương đương về ngữ pháp. Liên trường đoản cú phụ thuộc: nối các mệnh đề khác nhau về chức năng.

Bài giảng chi tiết về liên từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Tổng hợp các từ dùng làm nối câu trong tiếng Anh

1. Từ dùng làm thêm thông tin

và (và) also (cũng) besides (ngoài ra) first, second, third… (thứ nhất, thứ hai, lắp thêm ba…) in addition (thêm vào đó) in the first place, in the second place, in the third place (ở nơi thứ nhất, ở nơi thứ hai, ở chỗ thứ ba) furthermore (xa rộng nữa) moreover (thêm vào đó) lớn begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp sau là, ở đầu cuối là)


*

Xem thêm: Bảng Giá Xe Wave Thái 125I Mới Nhất Tháng 9/2021, Giá Xe Wave 125I Thái 73,5 Triệu

2. Từ tín hiệu chỉ tại sao – kết quả

Accordingly (Theo như) và so (và vì thế) as a result (Kết quả là) consequently (Do đó) for this reason (Vì nguyên nhân này nên) hence, so, therefore, thus (Vì vậy) then (Sau đó)

Bạn bị mất cội tiếng Anh sẽ lâu? các bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất cần cù nhưng chưa hiệu quả? xem thêm ngay những khóa học tập TOEIC nhằm luyện thi TOEIC một cách công dụng tại đây:

*

3. Những từ nối dùng để làm nối câu trong giờ anh chỉ sự so sánh

by the same token (bằng những bởi chứng tựa như như thế) in like manner (theo phương pháp tương tự) in the same way (theo cách y như thế) in similar fashion (theo cách tương tự như thế) likewise, similarly (tương tự thế)

4. Những từ nối dùng để làm nối câu trong tiếng anh chỉ sự đối lập

but, yet (nhưng) however, nevertheless (tuy nhiên) in contrast, on the contrary (Đối lập với) instead (Thay vì) on the other hand (Mặt khác) still (vẫn)

5. Các từ chỉ tóm lại – tổng kết

& so (và bởi vì thế) after all (sau tất cả) at last, finally (cuối cùng) in brief (nói chung) in closing (tóm lại là) in conclusion (kết luận lại thì) on the whole (nói chung) to conclude (để kết luận) to summarize (Tóm lại)

6. Từ để ví dụ

as an example for example for instance specifically thus to illustrate

7. Các từ nối dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ anh chỉ sự khẳng định

in fact (thực tế là) indeed (Thật sự là) no (không) yes (có) especially (đặc biệt là)

8. Những từ nối dùng để làm nối câu trong giờ anh chỉ địa điểm

above (phía trên) alongside (dọc) beneath (ngay phía dưới) beyond (phía ngoài) farther along (xa hơn dọc theo…) in back (phía sau) in front (phía trước) nearby (gần) on vị trí cao nhất of (trên đỉnh của) khổng lồ the left (về phía mặt trái) khổng lồ the right (về phía bên phải) under (phía dưới) upon (phía trên)

9. Những từ nối chỉ sự nói lại

in other words (nói bí quyết khác) in short (nói ngăn nắp lại thì) in simpler terms (nói theo một cách dễ dàng và đơn giản hơn) that is (đó là) to lớn put it differently (nói không giống đi thì) lớn repeat (để đề cập lại)
*

10. Những từ nối dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ Anh chỉ tín hiệu thời gian

afterward (về sau) at the same time (cùng thời điểm) currently (hiện tại) earlier (sớm hơn) formerly (trước đó) immediately (ngay lập tức) in the future (trong tương lai) in the meantime (trong khi ngóng đợi) in the past (trong thừa khứ) later (muộn hơn) meanwhile (trong khi đó) previously (trước đó) simultaneously (đồng thời) subsequently (sau đó) then (sau đó) until now (cho đến bây giờ)

11. Từ nối giới thiệu ví dụ

For example For instance Such as … khổng lồ illustrate

12. Trường đoản cú nối tổng quát, nói chung

Generally, In general, Generally speaking, Overall, On the whole,: On the whole,I think it is a good idea but I would still like to study it further. All things considered,

13. Những từ dùng để làm nối câu trong giờ Anh nói chi tiết, cụ thể

In particular, Particularly, Specifically, lớn be more precise,

14. Trường đoản cú nối để nêu ý kiến

In my opinion, Personally, From my point of view, From my perspective, It seems to me that… I believe that… It appears to me that …

15. Từ nối đưa ra chủ ý đối lập

However, Nevertheless, On the other hand, On the contrary, Nonetheless, Although…… ….while/whereas

16. Tự nối để so sánh

….similar to… Similarly, In much the same way, …as…as…

17. Những từ dùng để nối câu trong giờ Anh nhằm thêm ý kiến

Moreover, Furthermore, In addition, Besides, What’s more, Apart from…, Also, Additionally,

18. Những từ dùng để nối câu trong tiếng Anh diễn đạt sự chắc chắn rằng về điều gì đó

Certainly, Undoubtedly, Obviously, It is obvious/clear that… Definitely

19. Trường đoản cú nối biểu hiện sự đồng tình

…in agreement that… …in accordance with.. Accordingly

20. Từ bỏ nối để mang ra nguyên nhân, lý do

Due to… Owing to… This is due to lớn … …because… …because of…

21. Từ bỏ nối giới thiệu hậu quả hoặc kết quả

As a result, Therefore, Thus, For this reason, Consequently, As a consequence,

22. Từ nối vật dụng tự

Firstly, Secondly, Thirdly, Finally, Lastly, At the same time, Meanwhile,

23. Tự nối kết luận

khổng lồ conclude, In conclusion, to summarise, In summary, In short, to conclude with,

Video chữa bài bác tập về liên từ trong giờ Anh

Trên đây cửa hàng chúng tôi đã tổng hợp những từ dùng để làm nối câu vào tiếng đứa bạn cần đề nghị biết. Mong muốn thông tin trong bài xích sẽ có ích với bạn.