Trường Đại học tập Tây Nguyên chính thức công bố phương án tuyển sinh đh chính quy năm 2022. Mời chúng ta tham khảo thông tin chi tiết trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Trường đại học y tây nguyên


GIỚI THIỆU CHUNG

ttn.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1/ các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển sinh của trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Mã ngành: 7720101Chỉ tiêu:Thi THPT: 190Học bạ: 0ĐGNL: 30Tổ đúng theo xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720301Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720601Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7140201Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: M01, M09
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C00, C03
Ngành giáo dục và đào tạo tiểu học tập (dạy bởi tiếng Jrai)Mã ngành: 7140202JRChỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, C00, D01
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7140205Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 90ĐGNL: 20Tổ phù hợp xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 100ĐGNL: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: T00, T02
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7140211Chỉ tiêu:Thi THPT: 120Học bạ: 60ĐGNL: 20Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7140212Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7140247Chỉ tiêu:Thi THPT: 45Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D90
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 35ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành quản ngại trị sale (CLC)Mã ngành: 7340101_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 60ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu:Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành technology sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Lâm sinhMã ngành: 7620205Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành làm chủ tài nguyên rừngMã ngành: 7620211Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 40ĐGNL: 20Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 30ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu:Thi THPT: 80Học bạ: 100ĐGNL: 20Tổ hòa hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13

2/ tổng hợp môn xét tuyển

Bảng những tổ hòa hợp môn xét tuyển vào những ngành trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối B03 (Toán, Văn, Sinh)Khối B08 (Toán, Sinh, Anh)Khối C00 (Văn, Sử, Địa)Khối C01 (Văn, Toán, đồ lí)Khối C03 (Văn, Toán, Sử)Khối C19 (Văn, Sử, giáo dục công dân)Khối C20 (Văn, Địa, giáo dục và đào tạo công dân)Khối D01 (Toán, Anh, Văn)Khối D07 (Toán, Anh, Hóa)Khối D13 (Văn, Sinh, Anh)Khối D14 (Văn, Sử, Anh)Khối D15 (Văn, Địa, Anh)Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)Khối D90 (Toán, KHTN, tiếng Anh)Khối T00 (Toán, Sinh, năng khiếu TDTT)Khối T02 (Toán, Văn, năng khiếu TDTT)

3/ cách làm xét tuyển

Trường Đại học tập Tây Nguyên tuyển sinh hệ đh chính quy năm 2022 theo những phương thức sau:

Phương thức 1: Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 2: Xét học bạ THPTPhương thức 3: Xét công dụng thi reviews năng lực của ĐHQGHCM Phương thức 1. Xét tuyển theo kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022

Điểm sàn những ngành Sư phạm theo quy định của bộ GD&ĐT, điểm sàn các ngành còn lại theo nguyên lý của Đại học tập Tây Nguyên với được công bố sau khi có tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Phương thức 2. Xét học bạ THPT

Điều khiếu nại xét tuyển:

Các ngành huấn luyện giáo viên: học lực lớp 12 giỏi hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt >= 8.0Ngành Điều dưỡng, chuyên môn xét nghiệm y học: học tập lực lớp 12 các loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt >= 6.5Ngành giáo dục thể chất: Yêu mong đạt 1 trong các 3 điều kiện sau:

+) học tập lực lớp 12 các loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt >= 6.5

+) Là vận động viên cấp cho 1, kiện tướng, vận động viên đã có lần đoạt huy chương trên Hội khỏe mạnh Phù Đổng, những giải trẻ non sông và quốc tế hoặc giải vô địch giang sơn và quốc tế.

+) Điểm thi môn năng khiếu sở trường >= 9.0

Các ngành còn lại: học lực TB và có điểm xét tuyển chọn >= 18.0 (thang điểm 30). Ngành ngôn từ Anh đk xét tuyển là vấn đề TB môn Anh >= 6.0

Cách tính điểm xét xuất sắc nghiệp

*
*

Các vẻ ngoài xét học bạ

Hình thức 1: Xét điểm TB học tập kỳ của các môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (tính 2 học kì)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo hình thức 1, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn Toán lớp 12)/2

+) Điểm đồ gia dụng lý = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn đồ gia dụng lý lớp 12)/2

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm tổng kết 2 học tập kì môn Hóa lớp 12)/2

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm đồ lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 2: Xét điểm TB học kỳ của các môn học tập năm lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển chọn (tính 3 học tập kì)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo vẻ ngoài 2, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Toán HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 12)/3

+) Điểm đồ vật lý = (Điểm tổng kết môn đồ gia dụng lý HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn thứ lý HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn vật dụng lý HK1 lớp 12)/3

+) Điểm Hóa = (Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Hóa HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 12)/3

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm vật dụng lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 3: Xét điểm TB học tập kỳ của những môn cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển chọn (tính 5 học kỳ)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo vẻ ngoài 3, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 5 học tập kỳ)/5

+) Điểm thiết bị lý = (Tổng điểm môn thiết bị lý 5 học tập kỳ)/5

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 5 học tập kỳ)/5

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm đồ gia dụng lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 4: Xét điểm TB học kỳ các môn năm lớp 10, lớp 11 với năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (tính 6 học tập kỳ)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo hiệ tượng 4, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 6 học kỳ)/6

+) Điểm thiết bị lý = (Tổng điểm môn vật lý 6 học kỳ)/6

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 6 học tập kỳ)/6

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm vật dụng lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

cách tiến hành 3. Xét công dụng thi review năng lực năm 2022 do ĐHQGHCM tổ chức

Điều khiếu nại xét tuyển:

Ngành y tế và các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành giáo dục và đào tạo thể chất): học tập lực lớp 12 một số loại khá hoặc điểm xét giỏi nghiệp >= 6.5Các ngành còn lại: học lực lớp 12 loại TB trở lên

Hình thức thi: tìm hiểu thêm về kỳ thi đánh giá năng lực bởi vì ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 tại đây.

Xem thêm: Cách Chọn Mua Lò Vi Sóng : Kinh Nghiệm Lựa Chọn Và Những Sai Lầm Mắc Phải

Thời gian đăng ký dự thi: 

Đợt 1: 

+) Địa điểm thi: Đắk Lắk (tại Đại học Tây Nguyên)

Đợt 2: Không tổ chức triển khai thi sống Tây Nguyên phương thức 4: Xét tuyển chọn thẳng

Theo quy định tuyển sinh đh của cỗ GD&ĐT. Xem chi tiết các đối tượng xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT.

Tổ đúng theo xét tuyển của từng ngành đối với phương thức 1 và cách tiến hành 2 là như nhau, điểm trúng tuyển của những tổ hòa hợp xét tuyển chọn trong cùng một ngành, một thủ tục là đều nhau (không chênh lệch).

4/ Thi năng khiếu

Thí sinh đk thi năng khiếu sở trường ngành giáo dục đào tạo mầm non, giáo dục và đào tạo thể chất.

Thời gian thi năng khiếu:

a) thời gian đăng cam kết xét tuyển

*Thời gian đk xét học bạ:

b) hồ nước sơ đăng ký xét tuyển

*Hồ sơ xét học bạ:

Bản sao CMND/CCCDBản sao học tập bạ THPTGiấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc phiên bản sao bằng xuất sắc nghiệpBản sao sách vở ưu tiên (nếu có)

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem cụ thể hơn tại: Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Tây Nguyên

Ngành họcĐiểm chuẩn
201920202021
Giáo dục Mầm non1818.522.35
Giáo dục đái học1821.525.85
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai1818.519.0
Giáo dục bao gồm trị18.518.523.0
Giáo dục Thể chất1817.518.0
Sư phạm Toán học1818.522.8
Sư phạm vật lý1818.519.0
Sư phạm Hóa học1818.520.25
Sư phạm Sinh học1818.519.0
Sư phạm Ngữ văn18.518.522.0
Sư phạm giờ đồng hồ Anh1818.525.0
Y khoa2326.1526.0
Điều dưỡng191921.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học2021.521.5
Ngôn ngữ Anh181621.25
Triết học141515.0
Văn học141515.0
Kinh tế141519.0
Kinh tế vạc triển1515.0
Quản trị tởm doanh17.51621.0
Kinh doanh yêu mến mại141515.0
Tài bao gồm – Ngân hàng141519.5
Kế toán15.515.517.5
Sinh học1415.0
Công nghệ sinh học141515.0
Công nghệ thông tin141515.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường141515.0
Công nghệ thực phẩm141515.0
Công nghệ sau thu hoạch14
Chăn nuôi141515.0
Thú y141515.0
Khoa học tập cây trồng141515.0
Kinh tế nông nghiệp1515.0
Bảo vệ thực vật141515.0
Kinh tế nông nghiệp15
Lâm sinh141515.0
Quản lý tài nguyên rừng14
Quản lý khu đất đai141515.0