- Update tùy lượng fanfic mới bao gồm trong box.- danh sách chia theo những cp, hồ hết cp chưa nhiều fic được gộp bình thường lại trong phần "Những cp khác".- Ấn vào tên cp để đến các mục fic của riêng cp đó.- Fic được sắp xếp theo trình từ thời gian, fic cũ sinh sống trên, fic mới ở dưới.- trường hợp thiếu hoặc không đúng sót gì xin hãy PM mình.- .... (Thêm gì bổ sung cập nhật sau)

Bạn đang xem: Toàn chức cao thủ đồng nhân

"This world is not a kind place.Yet you have to lớn keep on living in this unkind world.".."And that is exactly why you should be as kind as possible lớn the people around you."
*

Xem thêm: Tin Nóng Về Tuấn Khỉ ', Vụ Án Tuấn Khỉ Bắn Chết 5 Người Ở Củ Chi Mới Nhất

Dĩ Phụ chi Danh (chủ tuy nhiên Hoa, Tán Tu, Lâm Phương, Hoàng Dụ, song Quỷ, Chu Tường, Hàn Trương, lưu Lô, vẫn hoàn)Tam Thiên Như Nguyện - bát Hoang Như Thệ (Dụ Hoàng - song Hoa, đang hoàn)Sạp hoành thánh Lam Vũ (Hoàng Dụ, Hàn Diệp, tuy vậy Hoa, Lâm Phương, vẫn hoàn)Nhâm Bình Sinh (Song Hoa, Tán Tu, Ngụy Diệp, Dụ Hoàng, đang hoàn chính văn)Thiên Phương Như Thủy (Vương Phương, vương vãi Lạc, tuy vậy Hoa, Hàn Trương, tuy nhiên Quỷ, Hoàng Dụ, Tôn Tiêu, Sở Tô, Chu Giang, Kiều Cao Khâu, Tống Cái, Lô Lưu, Vu Viễn, hứa hẹn Viên, không hoàn)Khuynh Thành (chủ Hàn Diệp, Dụ Hoàng, song Hoa, song Quỷ, Mạc Tranh, Ngụy Quả, chưa hoàn)Đề hồ (chủ Hàn Trương, tuy nhiên Hoa, Dụ Hoàng, Lâm Phương, song Quỷ, Tôn Tiêu, chưa hoàn)Trong những bậc thầy phương án chỉ gồm Tiêu Thời Khâm là 0,5 xấu tính (Diệp Lam, Dụ Hoàng, Hàn Trương, Tôn Tiêu, đã hoàn)Thần sông Giang Bá Đào (Dụ Hoàng, Hàn Trương, Tiêu Đới, Lâm Phương, song Quỷ, Sở Tô, tuy vậy Hoa, Phương Vương, Chu Giang, vẫn hoàn)Top 10 tin hot Vinh quang quẻ (Song Hoa, tuy nhiên Quỷ, Lâm Phương, Diệp Lam, sẽ hoàn)Thiên Tri Hà hệ liệt (Song Hoa, tuy vậy Quỷ, Phương Vương, Hoàng Dụ, Chu Giang, Tôn Tiêu, Hàn Trương, Lâm Phương, Tán Tu, vương vãi Lạc, Sở Tô, Kiều Cao Kiều, không hoàn)Nếu "Toàn Chức Cao Thủ" gửi thể thành drama (Tu Tán, Chu Giang, Dụ Hoàng, Hàn Trương, Lâm Phương, tuy vậy Hoa, dropped)Bách quỷ dạ đàm (Chu Tường, Lâm Phương, Kiều Cao Kiều, Bao La, Dụ Hoàng, Lư Lưu, vương Giang, Hàn Trương, tuy vậy Hoa, Tiêu Đới, Đường Triệu, Tán Tu, dropped)50 điều bí mật nhỏ dại của chiến nhóm Lam Vũ (Dụ Hoàng, Trịnh Tống, lưu giữ Lư Lưu, vẫn hoàn)Ngu người đẹp (Song Hoa, Hàn Trương, không hoàn)Toàn chức chăm sóc thành cao thủ (Không rõ CP, không hoàn)Sơn Hà (Hàn Trương, Tán Tu, Dụ Hoàng, tuy vậy Quỷ, Chu Giang, vương vãi Phương, Lâm Phương, song Hoa, Lý Sở, Dương Thông, chưa hoàn)
"This world is not a kind place.Yet you have to keep on living in this unkind world.".."And that is exactly why you should be as kind as possible to the people around you."