Khám sức khỏe thông tư 14 khám sức khỏe thông tư 14 ở đâu chính xác và nhanh

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 06/VBHN-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023


THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN KHÁM SỨC KHỎE

Thông bốn số 14/2013/TT-BYT ngày thứ 6 tháng 5 năm 2013của bộ trưởng Bộ Y tế khuyên bảo khám mức độ khỏe, tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng7 năm trước đó được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi:

Thông tứ số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày thứ 6 tháng 5 năm2013 của cục trưởng bộ Y tế lý giải khám mức độ khỏe, tất cả hiệu lực tính từ lúc ngày 20tháng 6 năm 2023.

Bạn đang xem: Thông tư 14 khám sức khỏe

Căn cứ biện pháp khám bệnh, chữa bệnh dịch ngày 23 tháng11 năm 2009;

Căn cứ Bộ lao lý Lao đụng ngày 18 tháng 6 năm2012;

Căn cứ Luật fan Lao cồn Việt Nam đi làm việc việc ởnước kế bên theo thích hợp đồng ngày 29 mon 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày đôi mươi tháng 01 năm1995 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của bộ Luật Lao cồn về antoàn lao động, dọn dẹp vệ sinh lao đụng và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 mon 12năm 2002 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều của
Bộ hiện tượng Lao cồn về bình yên lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng8 trong năm 2007 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành một số điều của
Luật fan lao hễ Việt Nam đi làm việc ở quốc tế theo vừa lòng đồng;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng3 năm 2008 của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng và làm chủ người nước ngoài làmviệc tại việt nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi,bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 mon 3 năm 2008 của
Chính phủ lao lý về tuyển chọn dụng và thống trị người nước ngoài thao tác làm việc tại Việt
Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng8 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổchức của bộ Y tế;

Xét ý kiến đề nghị của viên trưởng Cục làm chủ khám, chữabệnh với Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng bộ Y tế ban hành Thông bốn Hướng dẫnkhám mức độ khỏe.1

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Thông bốn này gợi ý hồ sơ, thủ tục, nội dungkhám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và đk của các đại lý khám bệnh, chữabệnh (KBCB) được phép thực hiện KSK.

2. Thông tứ này áp dụng so với các đối tượng người sử dụng sauđây:

a) người việt Nam, người nước ngoài đang sống, làmviệc tại vn KSK lúc tuyển dụng, KSK định kỳ, KSK lúc vào học tập tại những trườngđại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy dỗ nghề và những đối tượngkhác;

b) KSK cho những người lao động vn khi đi làm việc ởnước quanh đó theo hòa hợp đồng.

3. Thông tư này không vận dụng với các trường hợpsau đây:

a) Khám dịch ngoại trú, nội trú trong những cơ sở
KBCB;

b) thăm khám giám định y khoa, xét nghiệm giám định pháp y,khám thẩm định pháp y tâm thần;

c) đi khám để cấp thủ tục chứng thương;

d) Khám căn bệnh nghề nghiệp;

đ) KSK khi tuyển vào lực lượng vũ trang với KSKtrong lực lượng vũ trang.

4. Vấn đề KSK chỉ được thực hiện tại cơ sở KBCB sẽ đượccấp giấy phép chuyển động theo dụng cụ của công cụ KBCB và gồm đủ điều kiện theo quyđịnh trên Thông bốn này.

5. Đối với người dân có giấy KSK bởi vì cơ sở y tế bao gồm thẩmquyền của nước ngoài cấp thì giấy KSK được thực hiện trong trường hợp nước ta vàquốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy KSK gồm điều cầu hoặc thỏa thuận thừa nhậnlẫn nhau với thời hạn thực hiện của giấy KSK đó không quá 6 tháng kể từ ngày đượccấp. Giấy KSK nên được dịch sang trọng tiếng Việt và tất cả chứng thực phiên bản dịch.

Điều 2. Sử dụng tiêu chuẩn sứckhỏe nhằm phân một số loại sức khỏe

1. Việc phân loại sức mạnh của tín đồ được KSK thựchiện theo hình thức tại quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15 tháng 8 năm 1997 của Bộtrưởng bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức mạnh để xét nghiệm tuyển,khám định kỳ cho người lao hễ (sau đây điện thoại tư vấn tắt là quyết định số 1613/BYT-QĐ).

2. Đối với hồ hết trường phù hợp KSK theo bộ tiêu chuẩnsức khỏe siêng ngành vày cơ quan thống trị nhà nước bao gồm thẩm quyền của Việt Namban hành hoặc phê chuẩn thì câu hỏi phân loại sức mạnh căn cứ vào qui định của bộtiêu chuẩn sức khỏe chăm ngành đó.

3. Đối với gần như trường vừa lòng khám sức khỏe theo yêucầu nhưng lại không khám tương đối đầy đủ các siêng khoa theo mẫu Giấy KSK cách thức tại
Thông tư này, thì cửa hàng KBCB nơi tiến hành việc KSK (sau đây điện thoại tư vấn tắt là cơ sở
KSK) chỉ khám, kết luận đối với từng chuyên khoa theo yêu mong của đối tượng KSKvà không phân nhiều loại sức khỏe.

Điều 3. Giá cả khám sức khỏe

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị KSK buộc phải trả đưa ra phí
KSK cho các đại lý KSK, theo mức giá dịch vụ KBCB sẽ được cơ quan nhà nước gồm thẩmquyền phê chăm bẵm hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa hai đối chọi vị, trừ những trường hòa hợp đượcmiễn hoặc sút theo lý lẽ của pháp luật.

2. Trường hợp người được KSK có yêu cầu cung cấp từ hai
Giấy KSK trở lên, thì phải nộp thêm phí cấp thủ tục KSK theo luật của pháp luật.

3. Việc thu, nộp, làm chủ và sử dụng nguồn kinh phítừ chuyển động KSK được tiến hành theo giải pháp của pháp luật.

Chương II

THỦ TỤC, NỘI DUNG KHÁM SỨCKHỎE

Điều 4. Hồ nước sơ đi khám sức khỏe

1. Làm hồ sơ KSK của người từ đầy đủ 18 (mười tám) tuổi trởlên là Giấy KSK theo mẫu lý lẽ tại Phụ lục 1 banhành đương nhiên Thông tứ này, tất cả dán ảnh chân dung khuôn khổ 04cm x 06cm, được chụp trênnền sạch thời gian không thực sự 06 (sáu) tháng tính mang đến ngày nộp hồ sơ KSK.

2. Hồ sơ KSK của fan chưa đầy đủ 18 (mười tám) tuổilà Giấy KSK theo mẫu cách thức tại Phụ lục 2 ban hànhkèm theo Thông tứ này, có dán hình ảnh chân dung độ lớn 04cm x 06cm, được chụp bên trên nềntrắng trong thời gian không quá 06 (sáu) mon tính đến ngày nộp làm hồ sơ KSK.

3. Đối với người mất năng lượng hành vi dân sự hoặckhông có năng lượng hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị
KSK tuy vậy không ở trong trường thích hợp KSK định kỳ, làm hồ sơ KSK gồm những: Giấy KSK theoquy định trên Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều này cùng văn bạn dạng đồng ý của cha hoặc chị em hoặcngười giám hộ hợp pháp của bạn đó.

4. Đối với người được KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm:

a)2 Sổ thăm khám sức khỏeđịnh kỳ theo mẫu hiện tượng tại Phụ lục 3a ban hànhkèm theo Thông bốn này;

b) Giấy reviews của cơ quan, tổ chức triển khai nơi ngườiđó đang có tác dụng việc so với trường đúng theo KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danhsách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức triển khai nơi người đó đang làm cho việc chứng thực để thựchiện KSK chu kỳ theo thích hợp đồng.

Điều 5. Giấy tờ thủ tục khám mức độ khỏe

1. Hồ sơ khám sức khỏe nộp tại cơ sở KSK.

2. Sau thời điểm nhận được làm hồ sơ KSK, đại lý KSK thực hiệncác công việc:

a) Đối chiếu hình ảnh trong hồ sơ KSK với những người đến KSK;

b) Đóng dấu gần cạnh lai vào hình ảnh sau khi đã thực hiệnviệc đối chiếu theo mức sử dụng tại Điểm a Khoản này so với các trường hòa hợp quy địnhtại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

c) Kiểm tra so sánh giấy chứng tỏ nhân dân hoặchộ chiếu so với người giám hộ của bạn được KSK so với trường hợp chính sách tại
Khoản 3 Điều 4 Thông tứ này;

d) hướng dẫn quy trình KSK cho tất cả những người được KSK, ngườigiám hộ của bạn được KSK (nếu có);

đ) đại lý KSK triển khai việc KSK theo quy trình.

Điều 6. Câu chữ khám sức khỏe

1. Đối với KSK cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổitrở lên nhưng không nằm trong trường hợp KSK định kỳ: khám theo nội dung ghi trong
Giấy KSK khí cụ tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo
Thông tứ này;

2. Đối cùng với KSK cho tất cả những người chưa đủ 18 (mười tám) tuổinhưng không thuộc trường hòa hợp KSK định kỳ: đi khám theo ngôn từ ghi trong giấy tờ KSKquy định trên Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tưnày;

3.3 Đối với trường hợpkhám sức mạnh định kỳ: đi khám theo văn bản ghi trong Sổ khám sức khỏe định kỳquy định tại Phụ lục 3a phát hành kèm theo Thông tưnày.

Đối với lao cồn nữ, khi khám sức khỏe định kỳ đượckhám chăm khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụlục 3b ban hành kèm theo Thông bốn này

4. Đối cùng với trường thích hợp KSK theo cỗ tiêu chuẩn chỉnh sức khỏechuyên ngành: đi khám theo ngôn từ ghi trong giấy tờ KSK biện pháp tại mẫu giấy KSK củachuyên ngành đó;

5. Đối cùng với trường thích hợp khám sức mạnh theo yêu thương cầu:khám theo ngôn từ mà đối tượng KSK yêu cầu.

Điều 7. Phân nhiều loại sức khỏe

1. Người tiến hành khám lâm sàng, cận lâm sàng chođối tượng KSK buộc phải ghi rõ kết quả khám, phân loại sức mạnh của chăm khoa, kýtên và phụ trách trước điều khoản về việc khám và công dụng khám của mình.

2. địa thế căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa,người được cơ sở KSK phân công triển khai việc tóm lại phân loại sức mạnh và kýGiấy KSK, Sổ KSK chu trình (sau đây điện thoại tư vấn tắt là người kết luận) tiến hành việc kếtluận phân loại sức mạnh như sau:

a) Phân loại sức khỏe của bạn được KSK theo quy địnhtại ra quyết định số 1613/BYT-QĐ hoặc phân loại sức mạnh theo quy định của bộ tiêuchuẩn sức mạnh chuyên ngành đối với trường vừa lòng KSK chăm ngành;

b) Ghi rõ các bệnh, tật của người được KSK (nếucó). Ngôi trường hợp người được KSK gồm bệnh, tật thì người tóm lại phải tư vấnphương án điều trị, phục hồi công dụng hoặc ra mắt khám chuyên khoa để khámbệnh, chữa bệnh.

3. Sau thời điểm phân các loại sức khỏe, người tóm lại phảiký, ghi rõ họ tên cùng đóng vết của các đại lý KSK vào Giấy KSK hoặc Sổ KSK thời hạn (dấusử dụng trong giao dịch chính thức của cơ sở KSK theo phép tắc của điều khoản vềquản lý và sử dụng con dấu). Trường hợp tín đồ được KSK có yêu mong cấp các Giấy
KSK thì bài toán đóng dấu được thực hiện sau khi tiến hành nhân bạn dạng Giấy KSK theoquy định trên Điều 8 Thông tứ này.

Điều 8. Cấp chứng từ khám sức khỏe

1. Giấy KSK được cấp cho 01 (một) bản cho tín đồ được
KSK. Ngôi trường hợp người được KSK tất cả yêu ước cấp các Giấy KSK, thì các đại lý KSK thựchiện như sau:

a) tiến hành việc nhân bản (photocopy) Giấy KSK đãcó chữ ký của người tóm lại trước khi đóng góp dấu. Số lượng Giấy KSK được nhân bảntheo yêu mong của tín đồ được KSK;

b) sau khi tiến hành việc nhân bản, tiến hành việcdán ảnh, đóng dấu ngay cạnh lai vào Giấy KSK bản photocopy với đóng lốt theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 7 Thông bốn này.

2. Thời hạn trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ

a) Đối cùng với trường đúng theo KSK 1-1 lẻ: cơ sở KSK trả giấy
KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong khoảng 24 (hai mươi tư) giờ đề cập từkhi kết thúc việc KSK, trừ trường hợp buộc phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theoyêu cầu của người thực hiện KSK;

b) Đối cùng với trường hòa hợp KSK cộng đồng theo hợp đồng: cơsở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghitrong đúng theo đồng.

3. Giá chỉ trị thực hiện của Giấy KSK, kết quả KSK định kỳ

a) Giấy KSK có giá trị trong thời hạn 12 (mười hai)tháng tính từ lúc ngày ký kết luận sức khỏe; Đối cùng với KSK cho người Việt Nam đi làm việc việcở nước ngoài theo hợp đồng thì cực hiếm của Giấy KSK theo phương tiện của quốc giahoặc vùng lãnh thổ mà người lao động nước ta đến làm việc;

b) tác dụng KSK định kỳ có giá trị thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.

4. Ngôi trường hợp người được KSK bao gồm xét nghiệm HIVdương tính thì bài toán thông báo công dụng xét nghiệm này yêu cầu theo phép tắc củapháp phép tắc về phòng, chống HIV/AIDS.

Chương III

ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ KHÁMBỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE

Điều 9. (được kho bãi bỏ)4

Điều 10. Điều kiện về đại lý vậtchất, trang thiết bị

1. Bao gồm phòng thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng từng chuyênkhoa theo quy định của bộ Y tế tương xứng với câu chữ KSK.

2. Có đủ cơ sở vật hóa học và sản phẩm công nghệ y tế rất cần thiết theoquy định trên Phụ lục 4 phát hành kèm theo Thông tưnày.

Điều 11. Điều kiện với phạm vihoạt động chuyên môn

1. Điều kiện so với cơ sở KSK không tồn tại yếu tố nướcngoài: thực hiện được các kỹ thuật chăm môn cân xứng với câu chữ ghi vào Giấy
KSK nguyên lý tại những Phụ lục 1, 2, 3 phát hành kèm theo Thôngtư này.

2. (được bãi bỏ)5

3. (được bến bãi bỏ)6

Điều 12. (được bãi bỏ)7

Điều 13. (được bãi bỏ)8

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của ngườiđược xét nghiệm sức khỏe

1. Tin báo trung thực về tiểu sử từ trước bảnthân, mắc bệnh và phụ trách về thông tin đã cung cấp.

2. Tuân thủ các phía dẫn, hướng đẫn của người KSKtrong quá trình thực hiện KSK.

3. Xuất trình hồ sơ KSK theo mức sử dụng tại Điều 4 Thông tư này cho tất cả những người KSK nhằm kiểm tra trong mỗi lần thựchiện một vận động khám lâm sàng hoặc xét nghiệm cận lâm sàng.

Điều 15. Nhiệm vụ của cơ sởsử dụng lao động, trường đại học, cao đẳng, trung học bài bản và ngôi trường dạynghề

1. Chịu trách nhiệm tổ chức KSK cho đối tượng người sử dụng thuộcthẩm quyền làm chủ theo theo lao lý của pháp luật.

2. Quản lý Sổ KSK thời hạn của đối tượng người tiêu dùng thuộc thẩmquyền quản ngại lý.

Điều 16. Nhiệm vụ của cơ sởkhám mức độ khỏe

1. Phụ trách trước lao lý về tác dụng KSKdo cửa hàng mình thực hiện.

2. Tổng hợp hiệu quả thực hiện chuyển động KSK vị cơ sởmình triển khai vào report hoạt động thông thường của đại lý và report theo luật pháp vềthống kê, báo cáo.

Điều 17. Trọng trách của Sở Ytế và cơ quan quản lý nhà nước về y tế của những Bộ, ngành

1. Chỉ đạo, phía dẫn vận động KSK tại các cơ sở
KBCB trực thuộc thẩm quyền cai quản lý.

2. Kiểm tra, thanh tra buổi giao lưu của các đại lý KSKtheo quy định; đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ chuyển động KSK hoặc xử lý vi phạmtheo thẩm quyền đối với các đại lý KSK không đủ điều kiện theo cách thức tại
Thông tứ này.

Điều 18. Trọng trách của Cục
Quản lý khám, chữa bệnh dịch - bộ Y tế

1. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyển động KSK tại những cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh dịch trong phạm vi cả nước.

2. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở KSKtheo quy định; đình chỉ hoặc đề nghị đình chỉ chuyển động KSK hoặc cách xử trí vi phạmtheo thẩm quyền đối với các các đại lý KSK không đủ đk theo luật pháp tại
Thông tứ này.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thực thi thi hành9

Thông tư này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 7 năm2013.

Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 mon 11 năm2007 của cục Y tế trả lời KSK cùng Thông bốn liên tịch số10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 của: bộ Y tế - cỗ Lao động-Thươngbinh với Xã hội - cỗ Tài bao gồm hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khỏecho tín đồ lao rượu cồn Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực kể từ ngày
Thông tư này còn có hiệu lực thi hành.

Điều 20. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bạn dạng dẫn chiếu trong Thông bốn nàyđược sửa chữa thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn phiên bản thay vắt hoặc sửađổi, bổ sung cập nhật đó.

Điều 21. Cách thức chuyển tiếp

Cơ sở KBCB đang thực hiện hoạt động KSK trước ngày
Thông tư này còn có hiệu lực được thường xuyên thực hiện vận động KSK đến khi hết ngày 31tháng 12 năm 2013. Sau đó, giả dụ muốn liên tục thực hiện hoạt động KSK thì phảiđáp ứng những điều khiếu nại và triển khai quy trình, hồ nước sơ công bố đủ điều kiện KSK đượcquy định tại Thông tứ này.

Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả khó khăn, vướng mắc,đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh về bộ Y tế (Cục thống trị khám, chữa bệnh) đểxem xét, giải quyết./.

chỗ nhận: - Văn phòng chính phủ (Công báo, Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ); - bộ trưởng liên nghành (để b/c); - những Thứ trưởng (để biết); - Cổng thông tin điện tử cỗ Y tế; - Lưu: VT, KCB, PC, BMTE.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG nai lưng Văn Thuấn

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG đến NGƯỜITỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN(Kèm theo Thông bốn số 14/2013/TT-BYT ngày thứ 6 tháng 5 năm2013 của cục trưởng bộ Y tế)

.....................

..................... -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ……/GKSK-.........

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Ảnh

(4 x 6 cm)

1. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………….………………………...…....………

2. Giới tính: nam □ thiếu phụ □ Tuổi:...............................

3. Số CMND hoặc Hộ chiếu: .......................... Cấp ngày....../..../..............

Tại……………………………….

Chỗ ở hiện nay tại:…………………………………….......................……......

………………….................…...………………….....…………….……...…

Lý vì chưng khám sức khỏe:...............................................................................

TIỀNSỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE

1. Tiểu sử từ trước gia đình:

Có ai trong mái ấm gia đình ông (bà) mắcmột trong số bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái toá đường, lao, hen phế truất quản,ung thư, hễ kinh, náo loạn tâm thần, bệnh dịch khác:

a) ko □ b) gồm □ ; nếu “có”, đềnghị ghi rõ ràng tên bệnh:.....................................

2. Tiền sử bạn dạng thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào dưới đây không: Bệnhtruyền nhiễm, bệnh về tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, độngkinh, xôn xao tâm thần, bệnh dịch khác: a) không □ b) có □

Nếu “có”, ý kiến đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:……………………………................…………

…………………………………………………..……………………………………………….

3. Thắc mắc khác (nếu có):

a) Ông (bà) bao gồm đang khám chữa bệnhgì không? ví như có, xin hãy liệt kê những thuốc đang cần sử dụng và liều lượng:

……………………………………………………………..…………..………….………………

..........................................................................................................................................

b) lịch sử từ trước thai sản (Đối cùng với phụ nữ):…………………………………………………….......

………………………………………………………………………………….……………….

Tôi xin khẳng định những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với thực sự theo sự đọc biết của tôi.

................. Ngày .......... Tháng.........năm............ Người kiến nghị khám sức mạnh (Ký cùng ghi rõ họ, tên)

I. KHÁM THỂ LỰC

- Chiều cao:...............................cm; - cân nặng: ........................kg; - Chỉ số BMI: ............

- Mạch: ........................lần/phút;- huyết áp:..................../..................... Mm
Hg

Phân nhiều loại thể lực:...................................................................................................................

II. KHÁM LÂM SÀNG

Nội dung khám

Họ tên và chữ ký của bác sỹ

1.

a)

Nội khoa

Tuần hoàn

Phân loại

b)

Hô hấp

Phân loại

c)

Tiêu hóa

Phân loại

d)

Thận-Tiết niệu

Phân loại

đ)

Nội tiết

Phân loại

e)

Cơ - xương - khớp

Phân loại

g)

Thần kinh

Phân loại

h)

Tâm thần

Phân loại

2.

Ngoại khoa: ……………………………………………………………….

Phân loại:

3.

Sản phụ khoa: …………………………………………………………….

Phân loại: ………………………………………………………………….

4.

Mắt:

Kết quả khám thị lực:

Không kính: mắt phải……….. Mắt trái…………..

Có kính: mắt phải……… mắt trái……………..

Các dịch về mắt (nếu có):

Phân loại:

5.

Tai - Mũi - Họng

Kết quả xét nghiệm thính lực:

Tai trái: Nói thường…………………………… m; Nói thầm……………….. M

Tai phải: Nói thường………………………….. M; Nói thầm……………….. M

Các căn bệnh về tai mũi họng (nếu có):

Phân loại:

6.

Răng - Hàm - Mặt

Kết quả khám:

Hàm trên: …………………………………………………..

Hàm dưới: ………………………………………………….

Các bệnh dịch về răng hàm phương diện (nếu có):

Phân loại

7.

Da liễu

Kết trái khám:

Phân loại:

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Nội dung khám

Họ tên, chữ cam kết của bác sỹ

1. Xét nghiệm máu:

a) bí quyết máu:

Số lượng HC: ……………………………………………………………………..

Số lượng Bạch cầu: ………………………………………………………………

Số lượng đái cầu: ………………………………………………………………..

b) Sinh hóa máu: Đường máu: …………………………………………………..

Urê:………………………………….. Creatinin: …………………………………

ASAT(GOT):……………………….. ALAT (GPT): ……………………………..

Xem thêm: Uống Nước Gì Chữa Ho - 13 Thức Uống Trị Ho Hiệu Quả, Đơn Giản

2. Xét nghiệm nước tiểu:

a) Đường: …………………………………………………………………………

b) Protein: …………………………………………………………………………

c) không giống (nếu có): …………………………………………………………………

3. Chẩn đoán hình ảnh: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

IV. KẾT LUẬN

1. Phân loại sức khỏe:......................................................................................................

2. Những bệnh, tật (nếu có):................................................................................................

............................................................................................................................................

.......……ngày…… tháng……… năm........... NGƯỜI KẾT LUẬN (Ký, ghi rõ họ tên cùng đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG mang lại NGƯỜI DƯỚI18 TUỔI(Kèm theo Thông bốn số 14/2013/TT-BYT ngày thứ 6 tháng 5 năm 2013của bộ trưởng Bộ Y tế)

…………………

…………………. -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: ……./GKSK-.........

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Ảnh

(4 x 6 cm)

Họ với tên (viết chữ in hoa): ………….………………………...…....………

Giới tính: nam □ con gái □ Tuổi:................................................................

Số CMND hoặc Hộ chiếu (nếu có): ....................................................

Cấp ngày ....../..../.............. Tại……………………………………………

Họ và tên bố, chị em hoặc bạn giám hộ:...........................................

……………………...….................…………………………………...…

Chỗ ở hiện nay tại:…………………………………….......................……......

………………….................…...………………….....…………….……...…

Lý vày khám mức độ khỏe:...............................................................................

...................................................................................................................

TIỀN SỬ BỆNH TẬT

1. Lịch sử từ trước gia đình

Có ai trong gia đình mắc những bệnh bẩm sinh hoặc bệnhtruyền truyền nhiễm không:

a) ko □ b) bao gồm □ ; giả dụ “có”, kiến nghị ghi nạm thểtên bệnh: ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Chi phí sử bản thân:

a) Sản khoa:

- Bình thường.

- không bình thường: Đẻ thiếu hụt tháng; Đẻ vượt cân; Đẻcó can thiệp; Đẻ ngạt; người mẹ bị căn bệnh trong thời kỳ có thai (Nếu tất cả cần ghi rõtên bệnh: ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

b) Tiêm chủng:

STT

Loại vắc xin

Tình trạng tiêm/uống vắc xin

Không

Không nhớ rõ

1

BCG

2

Bạch hầu, ho gà, uốn ván

3

Sởi

4

Bại liệt

5

Viêm não Nhật phiên bản B

6

Viêm gan B

7

Các loại khác

c) tiểu sử từ trước bệnh/tật: (Các bệnh bẩm sinh khi sinh ra và mãntính)

- Không

- Có

Nếu “có”: ghi cụ thể tên bệnh……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

d) bây giờ có đã điều trị bệnh gì không? nếu như có,ghi rõ tên bệnh dịch và liệt kê các thuốc vẫn dùng:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin khẳng định những điều khai trên trên đây hoàn toànđúng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi.

………. Ngày….. Tháng…. Năm …… Người đề nghị khám sức mạnh (Hoặc cha/mẹ hoặc bạn giám hộ) (Ký cùng ghi rõ họ, tên)

I. KHÁM THỂ LỰC

- Chiều cao:………………. Cm; - cân nặng nặng:………………… Kg; - Chỉsố BMI: ………………….

- Mạch: ……………………… lần/phút; - máu áp:………../…………….mm
Hg

Phân một số loại thể lực:………………………………………………………………………………………..

II. KHÁM LÂM SÀNG

Nội dung khám

Họ tên và chữ ký của bác bỏ sỹ

1.

a)

Nhi khoa

Tuần hoàn

b)

Hô hấp

c)

Tiêu hóa

d)

Thận-Tiết niệu

đ)

Thần kinh-Tâm thần

e)

Khám lâm sàng khác

2.

Mắt:

Kết quả xét nghiệm thị lực:

Không kính: đôi mắt phải……….. Mắt trái…………….

Có kính: mắt phải…………… đôi mắt trái……………..

Các căn bệnh về đôi mắt (nếu có):

3.

Tai - Mũi - Họng

Kết quả xét nghiệm thính lực:

Tai trái: Nói thường…………………….. M; Nói thầm…………………….. M

Tai phải: Nói thường…………………… m; Nói thầm……………………... M

Các dịch về tai mũi họng (nếu có):

4.

Răng - Hàm - Mặt

Kết trái khám:

Hàm trên:………………………………………………………………………….

Hàm dưới:…………………………………………………………………………

Các căn bệnh về răng hàm mặt (nếu có):

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Nội dung khám

Họ tên, chữ ký kết của chưng sỹ

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/X.quang và các xét nghiệm không giống khi gồm chỉ định của bác bỏ sỹ:

Kết quả: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

IV. KẾT LUẬN CHUNG:

Sức khỏe khoắn bình thường:…………………………………………………………………………

Hoặc các vấn đề sức khỏe cần lưu giữ ý: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

…….. Ngày….. Tháng…. Năm…… NGƯỜI KẾT LUẬN (Ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)

PHỤ LỤC 3a10

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày thứ 5 tháng 5 năm 2023 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

SỔ KHÁM SỨC KHỎEĐỊNH KỲ

Ảnh

(4 x 6 cm)

1. Họ với tên (viết chữ in hoa): ………….………………………...…....………

2. Giới tính: nam □ chị em □ Tuổi:...............................

3. Số CMND/Số CCCD/Hộ chiếu/Định danh CD: ..........................

Cấp ngày....../..../..............Tại……………………………….

…………….…………….…………….…………….…………….…………….

6. Vị trí ở hiện tại:…………….…………….…………….…………….…………….…………….

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………..

7. Nghề nghiệp:…………….…………….…………….…………….…………….…………….

8. Khu vực công tác, học tập tập:…………….…………….…………….…………….………………..

9. Ngày ban đầu vào thao tác tại đơn vị chức năng hiệnnay:….. /……. / …………….…………….

10. Nghề, quá trình trước đây (liệt kê quá trình đãlàm vào 10 năm gần đây, tính từ thời khắc gần nhất):

a) …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

thời gian làm cho việc…. Năm…… tháng từ thời điểm ngày ………/…../…… đến…. /…… / …………

b) …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

thời gian có tác dụng việc… năm……. Tháng từ thời điểm ngày ……./…../……... đến…. /……. / …………

11. Tiểu sử từ trước bệnh, tật của gia đình: …………….…………….…………….…………….…….

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……

12. Lịch sử từ trước bệnh, tật của bản thân:

Tên bệnh

Phát hiện năm

Tên bệnh dịch nghề nghiệp

Phát hiện năm

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)

fan lao động xác nhận (Ký cùng ghi rõ họ, tên)

…….. Ngày….. Tháng…. Năm…… bạn lập sổ KSK thời hạn (Ký cùng ghi rõ họ, tên)

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNHKỲ

I. TIỀN SỬ BỆNH,TẬT

(Bác sỹ xét nghiệm sứckhỏe hỏi cùng ghi chép)

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………

Tiền sử sản phụ khoa (Đối với nữ):

- bắt đầu thấy ghê nguyệt năm bao nhiêu tuổi:

- đặc điểm kinh nguyệt: Đều □ Không các □

Chu kỳ kinh:

ngày

Lượng kinh:

ngày

Đau bụng kinh: tất cả □ ko □

- Đã lập gia đình: bao gồm □ không □

- PARA:

- chu kỳ mổ sản, phụ khoa:

Ghi rõ:………………………….. Không □

- bao gồm đang áp dụng BPTT không? tất cả □ Ghi rõ:………………………………….Không □

II. KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao: ………………..cm; cân nặng nặng:………………….. Kg; Chỉ số
BMI: ………………

Mạch:…………………………………….. Lần/phút; huyết áp:………../…………..…. Mm
Hg

Phân một số loại thể lực:………….…………….…………….…………….……………..………….…

III. KHÁM LÂMSÀNG

Nội dung khám

Họ tên, chữ ký của bác bỏ sỹ

1.

a)

Nội khoa

Tuần hoàn:

Phân loại:

b)

Hô hấp:

Phân loại:

c)

Tiêu hóa:

Phân loại:

d)

Thận-Tiết niệu:

Phân loại:

đ)

Nội tiết:

Phân loại:

e)

Cơ - xương - khớp:

Phân loại:

g)

Thần kinh:

Phân loại:

h)

Tâm thần:

Phân loại:

2.

Mắt

Kết quả khám thị lực:

Không kính: đôi mắt phải……….… đôi mắt trái………….

Có kính: đôi mắt phải……….… mắt trái………….…

Các dịch về đôi mắt (nếu có):

Phân loại:

3.

Tai - Mũi - Họng

Kết quả thăm khám thính lực:

Tai trái: Nói thường………….…………….… m; Nói thầm………….… m

Tai phải: Nói thường………….…………….… m; Nói thầm………….… m

Các căn bệnh về tai-mũi-họng (nếu có):

Phân loại:

4.

Răng - Hàm - Mặt

Kết trái khám:

Hàm trên:………….…………….…………….…………….…………….…

Hàm dưới:………….…………….…………….…………….…………….…

Các bệnh về răng hàm mặt (nếu có):

Phân loại:

5.

Da liễu

Kết trái khám:

Phân loại:

6.

Phụ sản (Chi tiết ngôn từ khám theo hạng mục tại Phụ lục 3b)

Kết quả xét nghiệm ………….…………….…………….…………….…………….…

Phân loại: ………….…………….…………….…………….…………….…

7.

Ngoại khoa

Kết trái khám:

Phân loại:

II. KHÁM CẬN LÂMSÀNG

Xét nghiệm tiết học/sinh hóa/X.quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác bỏ sỹ:

a) Kết quả: ………….…………….…………….…………….…………….…

………….…………….…………….…………….…………….…………….…

………….…………….…………….…………….…………….…………….…

………….…………….…………….…………….…………….…………….…

b) Đánh giá: ………….…………….…………….…………….…………….…

………….…………….…………….…………….…………….…………….…

………….…………….…………….…………….…………….…………….…

V. KẾT LUẬN

1. Phân lợi sức khỏe:1………….…………….…………….…………….…………….……

2. Các bệnh, tật (nếu có):2 ………….…………….…………….…………….……………..

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…….

………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…….

NGƯỜI KẾT LUẬN (Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

__________________________

1 Phân loại sức mạnh theo qui định tại
Quyết định số 1613/BYT-QĐ hoặc phân loại sức mạnh theo quy định của cục tiêu chuẩnsức khỏe chuyên ngành so với trường vừa lòng khám sức khỏe chuyên ngành.

2 Ghi rõ những bệnh, tật, giải pháp điềutrị, phục hồi chức năng hoặc reviews khám chăm khoa nhằm khám bệnh, chữa trị bệnh.

PHỤ LỤC 3b11

DANH MỤC KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN vào KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNHKỲ cho LAO ĐỘNG NỮ(Ban hành đương nhiên Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày thứ 5 tháng 5 năm 2023 của Bộtrưởng cỗ Y tế)

TT

NỘI DUNG KHÁM

GHI CHÚ

I.

Khám phụ khoa

1.

Khám vùng eo dưới với vùng bẹn.

2.

Khám phần tử sinh dục ngoài.

3.

Khám chỗ kín bằng mỏ vịt kết hợp quan giáp cổ tử cung bởi mắt thường.

- Chỉ triển khai nếu tiếp cận được bởi đường cửa mình và có sự gật đầu của lao hễ nữ sau khi được nhân viên cấp dưới y tế bốn vấn.

4.

Khám âm đạo phối kết hợp nắn bụng (khám bởi hai tay).

5.

Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bởi hai tay).

- Chỉ tiến hành nếu không tiếp cận được bằng đường cửa mình hoặc căn bệnh cảnh ví dụ đòi hỏi phải đánh giá thêm bởi khám trực tràng.

- Chỉ thực hiện nếu có sự gật đầu đồng ý của lao cồn nữ sau khi được nhân viên cấp dưới y tế bốn vấn.

II.

Sàng lọc ung thư cổ tử cung

Thực hiện nay sàng lọc, phát hiện nay sớm thương tổn cổ tử cung bằng tối thiểu một trong số kỹ thuật sau:

- Chỉ tiến hành nếu tiếp cận được bởi đường âm đạo và có sự đồng ý của lao đụng nữ sau khoản thời gian được nhân viên y tế bốn vấn.

- thực hiện theo phía dẫn chuyên môn của bộ Y tế.

1.

Nghiệm pháp quan gần kề cổ tử cung với hỗn hợp Acid Acetic (VIA test)

2.

Nghiệm pháp quan cạnh bên cổ tử cung với hỗn hợp Lugol (VILI test)

3.

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung

4.

Xét nghiệm HPV

III

Sàng thanh lọc ung thư vú

Thực hiện nay sàng lọc, phát hiện tại sớm tổn thương vú bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

1.

Khám lâm sàng vú

2.

Siêu âm đường vú nhì bên

3.

Chụp Xquang đường vú

IV.

Siêu âm tử cung-phần phụ (khi gồm chỉ định của bs khám)

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CỦA CƠ SỞ KHÁMSỨC KHỎE(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày thứ 6 tháng 5 năm trước đó của bộ trưởng
Bộ Y tế)

TT

Nội dung

Số lượng

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT

1

Phòng tiếp đón

01

2

Phòng khám siêng khoa: Nội, nhi, ngoại, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu.

08

3

Phòng chụp X.quang

01

4

Phòng xét nghiệm

01

II. THIẾT BỊ Y TẾ

1

Tủ hồ nước sơ căn bệnh án/phương tiện lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe

01

2

Tủ thuốc cấp cho cứu/túi thuốc cấp cứu

01

3

Bộ bàn ghế khám bệnh

02

4

Giường thăm khám bệnh

02

5

Ghế ngóng khám

10

6

Tủ sấy dụng cụ

01

7

Nồi luộc, khử trùng phương tiện y tế

01

8

Cân có thước đo chiều cao/Thước dây

01

9

Ống nghe tim phổi

02

10

Huyết áp kế

02

11

Đèn đọc phim X.quang

01

12

Búa thử phản bội xạ

01

13

Bộ khám da (kính lúp)

01

14

Đèn soi đáy mắt

01

15

Hộp kính demo thị lực

01

16

Bảng chất vấn thị lực

01

17

Bảng thị lực màu

01

18

Bộ xét nghiệm tai mũi họng: đèn soi, trăng tròn bộ dụng cụ, khay đựng

01

19

Bộ khám răng hàm mặt

01

20

Bàn khám với bộ khí cụ khám phụ khoa

01

21

Thiết bị đối chiếu huyết học

01

22

Thiết bị đối chiếu sinh hóa

01

23

Thiết bị phân tích nước tiểu/Bộ biện pháp thử nước tiểu

01

24

Thiết bị chụp X.quang

01

III. NGOÀI CÓ ĐỦ CÁC THIẾT BỊ TẠI MỤC II PHỤ LỤC NÀY, CƠ SỞ KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI PHẢI CÓ THÊM CÁC THIẾT BỊ Y TẾ SAU

Khám sức mạnh theo thông tư 14 là quyền lợi quang minh chính đại dành cho người lao động. Mọi buổi kiểm tra sức mạnh này rất đặc trưng đối với người lao hễ và cũng mang lại nhiều lợi ích cho sự cải tiến và phát triển của doanh nghiệp. Dưới đây là những thông tin giúp đỡ bạn hiểu rõ rộng về vấn đề này và giải đáp vướng mắc khám sức mạnh thông tứ 14 sống đâu an toàn và đáng tin cậy và cho công dụng nhanh chóng.

1. Khám sức mạnh thông bốn 14 và hầu hết giá trị tích cực

Khám sức khỏe định kỳ cho tất cả những người lao rượu cồn là nhiệm vụ của mỗi doanh nghiệp. Điều 152 của hình thức Lao động thời điểm năm 2012 đã quy định, các doanh nghiệp có thực hiện kiểm tra mức độ khỏe cho tất cả những người lao động ít nhất một lần vào một năm. Đối với phần đa trường hợp phải lao rượu cồn nặng, thường xuyên tiếp xúc với những các loại hóa chất độc hại thì tần suất khám nên cao hơn, bạn lao động cần phải kiểm tra sức mạnh định kỳ 6 tháng/lần. 

*

Khám sức khỏe theo thông tứ 14 đem về nhiều lợi ích cho những người lao rượu cồn và doanh nghiệp

Phần lớn những doanh nghiệp hồ hết thực hiện trang nghiêm trách nhiệm của chính bản thân mình với fan lao rượu cồn và hiểu rõ rằng, việc tổ chức triển khai khám sức khỏe cho người lao động chính là một giải pháp thể hiện sự xem xét nhân viên của mình, mang về những lợi ích cho người lao động và nâng cao hơn đó là sự phạt triển bền bỉ của doanh nghiệp. Trường hợp các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ lịch khám sức khỏe định kỳ cho người lao động thì bạn lao động có thể yêu mong công ty triển khai quyền lợi của mình.

Cụ thể, khám sức mạnh theo thông bốn 14 đưa về những ích lợi như sau: 

- Đối với người lao động: 

Kinh tế nước ta ngày càng cải cách và phát triển đồng nghĩa rằng thị trường lao cồn ngày càng đối đầu và đem về nhiều áp lực cho những người lao động. Cũng bởi vậy mà họ thường có xu thế sống gấp, sống vội cùng quỹ thời hạn cũng chật chội hơn rất nhiều. Quá bận bịu trong quá trình cùng với hàng trăm ngàn “việc ko tên” khi về lại nhà nên nhiều người dân lao động chẳng thể sắp xếp thời hạn để chủ động quan tâm sức khỏe cho phiên bản thân. 

Buổi kiểm tra sức mạnh định kỳ vày doanh nghiệp tổ chức đó là cơ hội để người lao rượu cồn được kiểm tra sức mạnh toàn diện, phát hiện những vấn đề về sức khỏe và kịp lúc điều trị. Bác sĩ cũng biến thành đưa ra hồ hết lời răn dạy để bạn lao rượu cồn kịp thời kiểm soát và điều chỉnh lối sống, thói quen ăn uống, thói quen làm việc, nghỉ ngơi ngơi,... để từ đó nâng cao sức khỏe. Khi đảm bảo được thể trạng sức khỏe tốt, người lao động sẽ sở hữu đư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x