*
Để cùng hòa cùng không khí kỷ niệm Liên Minh 10 năm, từ 00:00 ngày 26/10 mang lại 23:59 ngày 28/10, khi quy thay đổi RP tới mốc tương ứng các bạn sẽ được khuyến mãi thêm một lượng RP hấp dẫn.

Bạn đang xem: Kỉ Niệm Liên Minh Huyền Thoại 10 Tuổi!

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng kèm thêm(từ sự khiếu nại quy đổi)Tổng RP nhấn được(RP cơ phiên bản + RP khuyến mãi thêm)
40402464 (60%)
10010060160 (60%)
200210140350 (70%)
400425280705 (70%)
100010708001870 (80%)
2000220016003800 (80%)

Lưu ý trước khi quy đổi: 

Bắt cần quy thay đổi từ Sò lịch sự RP mới được xem trong sự kiện, hình thức hấp thụ RP bằng tin nhắn SMS hoặc AirPay sẽ KHÔNG được dìm khuyến mãi.Quy đổi không tích lũy, bạn lựa chọn mốc quy thay đổi nào sẽ nhận thấy RP tặng của mốc đó, các bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận tặng kèm khi quy thay đổi RP.Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn cùng với nhau. Ví dụ: nếu lần thứ nhất bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1600 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cùng là 3800 RP), mang lại lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn đã được khuyến mãi ngay thêm 800 RP tổng cộng 1870 RP cho lần đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Máy Tính Với Tivi Đời Cũ ? Kết Nối Máy Tính Với Tivi Đời Cũ

Quy thay đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP tặng và lần quy đổi kia vẫn sẽ bị tính vào mốc giới hạn tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu các bạn quy đổi 5 RP, các bạn sẽ không nhận ra RP tặng kèm và mốc giới hạn tham gia sự khiếu nại bị sút còn 2. Có thể thừa nhận cả 3 lần tặng trên một mốc quy đổi. Ví dụ: các bạn quy thay đổi 3 lần 2000 RP thì các bạn sẽ nhận được khớp ứng 3 lần 3800 RP, tuy nhiên sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận tặng ngay ở bất kì mốc như thế nào nữa.RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không còn được tính vào công tác khuyến mãi.