Ở bên này mình thương lưu giữ Ngó bên rào ai vẫn làm ngơ Trăng tròn trăng khuyết, trăng mờ bao giờ chim sáo gặp gỡ và hẹn hò làm duyên Lỡ thương thì thầm xàng xê điệu lý Lý duyên tình sao nỡ làm cho thinh Chim chuyền nhành ớt líu lo người ơi tôi hát sáu câu chờ lâu Hò ơi con sông dài cá lội biệt tăm buộc phải đâu duyên nợ cho khách hàng đợi hy vọng Thương bạn tôi kiếp long đong Tương tư cho lắm hiện giờ buồn thiu Dẫu ca rằng tình vương vãi thì nhớ Suốt canh dài còn lắm ảo tưởng Sao tình chung vách biệt lập Trầu cau chưa thắm để lâu càng bi quan

Bạn đang xem: Lời bài hát thương thầm


Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Chuẩn Xác 2022, Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.