lịch thi vào lớp 10 toàn bộ các tỉnh trên toàn nước năm học 2017 - 2018 bao hàm các thông tin: ngày thi, thời hạn thi, môn thi rõ ràng như sau:

Bài viết liên quan