*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo số dư bớt dần có điều chỉnh, trên đây là phương thức khấu hao TSCĐ theo số dư sút dần được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các nghành nghề dịch vụ có technology đòi hỏi cần thay đổi, cải tiến và phát triển nhanh.

Bạn đang xem: Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần

Theo điều 13 Thông bốn 45/2013/TT-BTC quy định: cách thức khấu hao TSCĐ theo số dư sút dần bao gồm điều chỉnh:

"Phương pháp khấu hao theo số dư sút dần có điều chỉnh được áp dụng so với các doanh nghiệp lớn thuộc các lĩnh vực có technology đòi hỏi yêu cầu thay đổi, cải cách và phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào vận động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư bớt dần có điều chỉnh phải bằng lòng đồng thời những điều khiếu nại sau:

- Là gia tài cố định chi tiêu mới (chưa qua sử dụng);

- Là những loại thiết bị móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Doanh nghiệp tự quyết định cách thức trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo luật pháp tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp làm chủ trước khi ban đầu thực hiện."

1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ theo cách thức số bớt dần:

(Theo phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông bốn số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của bộ Tài chính)

Mức trích khấu hao TSCĐ theo phương thức số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh được khẳng định như sau:

- Cách khẳng định thời gian khấu hao của TSCĐ:Doanh nghiệp xác minh thời gian khấu hao của TSCĐ theo điều khoản tại Thông tư 45/2013/TT-BTC của bộ Tài chính)

a. Cách tính mức trích khấu hao năm của TSCĐ trong những năm đầu:

Mức trích khấu hao thường niên của TSCĐ

=

Giá trị còn lại của TSCĐ

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác minh theo phương pháp sau:

Tỷ lệ khấu khao cấp tốc (%)

=

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo cách thức đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo cách thức đường thẳng xác minh như sau:

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương thức đường thẳng (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

Hệ số điều chỉnh khẳng định theo thời hạn trích khấu hao của TSCĐ nguyên tắc tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t£4 năm)

1,5

Trên 4 đến 6 năm (4 năm

2,0

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác minh theo cách thức số dư bớt dần nói trên bởi (hoặc rẻ hơn) nấc khấu hao tính trung bình giữa giá chỉ trị còn sót lại và số thời gian sử dụng còn sót lại của TSCĐ, thì kể từ năm đó mức khấu hao được xem bằng giá trị còn lại của TSCĐ phân tách cho thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ.

b. Phương pháp tính mức trích khấu hao các tháng củaTSCĐ như sau:

Mức trích khấu hao mỗi tháng củaTSCĐ

=

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ

12 tháng

2. Lấy một ví dụ tính cùng trích khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần gồm điều chỉnh:

Ví dụ: doanh nghiệp Kế toán Thiên Ưng mua một thiết bị cấp dưỡng các linh phụ kiện điện tử bắt đầu với nguyên giá chỉ là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của TSCĐ xác minh theo cách thức tại Phụ lục 1 (ban hành tất nhiên Thông bốn 45/2013/TT-BTC) là 5 năm.

Xem thêm: Mua Nokia 610 Với Giao Hàng Miễn Phí Trên Aliexpress Version

Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

- tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương thức khấu hao con đường thẳng là 20%.

- xác suất khấu hao cấp tốc theo phương thức số dư bớt dần bởi 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

- nấc trích khấu hao hàng năm của TSCĐ trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm

Mức khấu hao mặt hàng năm

Mức khấu hao sản phẩm tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong đó:

+ Mức khấu hao TSCĐ tự năm đầu tiên đến không còn năm sản phẩm công nghệ 3:

= giá trị còn sót lại của TSCĐ (X ) với xác suất khấu hao cấp tốc (40%).

+ từ năm thứ 4 trở đi:

- nút khấu hao hàng năm:

= giá bán trị còn sót lại của TSCĐ (đầu năm máy 4) ( : ) số thời gian sử dụng còn sót lại của TSCĐ.

= (10.800.000 : 2 = 5.400.000).

.

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, thực hành kê khai thuế, hạch toán hoàn thành sổ sách, lập BCTC, Quyết toán thuế cuối năm thực tếcó thể tham gia: Khóa học kế toán tài chính thực hành