Hướng Dẫn Quy Trình Khám Chữa Bệnh Tại Khoa Khám Bệnh Của Bệnh Viện Hiện Nay?

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 1313/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng bốn năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOAKHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN

BỘ TRƯỞ
NG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8năm2012 của Chínhphủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của cục Y tế;

Theo đề xuất của viên trưởng Cục quản lý khám, chữa trị bệnh, Vụ trưởng Vụ bảo hiểm Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh

Ban hành đương nhiên Quyếtđịnhnày hướng dẫn tiến trình khám bệnh dịch tại Khoa
Khám bệnh lý của bệnh viện.

Hướng dẫn này nhằm mục đích mục đích rút gọn gàng thời gian mong chờ khám trị bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho những người bệnh vànâng cao quality khám chữa bệnh.

Điều2. lý giải áp dụngcho bệnh viện, viện có giường bệnh nhà nước và tư nhân.

Điều3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều4.Các ông,bà: Chánh Văn phòng
Bộ, cục trưởng viên Quảnlý Khám,chữabệnh, Vụtrưởng
Vụ bảo hiểm Y tế, Chánh Thanh tra
Bộ, Vụtrưởng các vụ, cục trưởng các cục thuộc bộ Y tế, Giám đốc những bệnh viện, viện có giường dịch trực thuộc cỗ Y tế, người có quyền lực cao Sở Y tế những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành và những đơn vị gồm liên quan chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng cơ quan chính phủ (để báo cáo); - các Thứ trưởng (để biết); - bảo hiểm xã hội nước ta (để phối hợp); - Cổng TTĐT bộ Y tế; website cục QLKCB; - Lưu: VT, KCB (03b), bảo hành (02b).

BỘ TRƯỞ
NG Nguyễn Thị Kim Tiến

HƯỚNG DẪN

QUYTRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN(Ban hành kèm theo ra quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

I.MỤC ĐÍCH

1. Thống nhất quá trình khám bệnh tại Khoa thăm khám bệnh của những bệnh viện.

2. Hướng dẫn các bệnh viện tiến hành các giải pháp đổi mới quy trình vàthủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh khiến phiền hà với tăng sự hàilòng của ngườibệnh,đặc biệt đối vớingườibệnhbảo hiểm y tếkhi mang lại khám tại dịch viện.

3. Fan bệnh biết rõ các bước để thuộc phối hợp với bệnh viện trong quá trình khám bệnh.

II.NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Ngườibệnh cho khám được tiếpcận thămkhámlâmsàng, cậnlâm sàng và thương mại & dịch vụ kỹ thuật theo như đúng yêu ước chuyên môn.

2. Bảo vệ tính phù hợp và vô tư giữa bạn bệnh có bảo hiểmy tếvà không tồn tại bảo hiểm y tế.

3. Phải đơn giản và dễ dàng hóa giấy tờ thủ tục liên quan lại đến bỏ ra trả với đồng chi trả viện phí, tránh nộp viện phí những lần.

III.CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Thời hạn khám bệnh

a) xét nghiệm lâm sàng đối chọi thuần: thời gian khám trung bình bên dưới 2 giờ.

b) thăm khám lâm sàng tất cả làm thêm 01 kỹ thuật xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thămdò tác dụng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang hay quy, cực kỳ âm):Thời gian đi khám trung bình dưới 3 giờ.

c) đi khám lâm sàng gồm làm thêm 02 kỹ thuật phối kết hợp cả xét nghiệm vàchẩn đoán hình hình ảnh hoặc xét nghiệm với thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản,chụp xquang thường xuyên quy, siêu âm): thời gian khám trung bình bên dưới 3,5 giờ.

d) xét nghiệm lâm sàng gồm làm thêm 03 kỹ thuật phối kết hợp cả xét nghiệm, chẩnđoán hình ảnh và thăm dò tác dụng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường quy, cực kỳ âm, nội soi): thời hạn khám trung bình bên dưới 4 giờ.

2. Giữ lượng khám

- Đến năm 2015, mức độ vừa phải mỗi buồng khám phấn đấu buổi tối đa chỉ khám 50người bệnh/8 tiếng và đến năm 2020 chỉ khám35 fan bệnh/8 giờ. Trong trường hợp số lượng người bệnh tăng mạnh do những nguyên nhân khác nhau thì phấnđấu buổi tối đa mỗi phòng khám không tăng quá 30% chỉ tiêu trên.

IV.QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

1.Bước 1: đảm nhận người bệnh

1.1. Trách nhiệm của người bệnh

- rước số thứ tự để triển khai thủ tục xét nghiệm bệnh.

- Xuất trình thẻ bảo đảm y tế(BHYT), sách vở tùy thân gồm ảnh, hồ nước sơ đưa viện hoặc giấy hứa tái khám.

- dìm phiếu khám căn bệnh và số lắp thêm tự tại buồng khám.

- Đối với phần đông trường đúng theo vượt tuyến, trái tuyến, fan bệnh có nguyệnvọngkhám bệnh, chữabệnhtheo yêucầu thì tín đồ bệnhtạmứngtiền xét nghiệm bệnh, chữabệnh.

1.2. Trọng trách của bệnh dịch viện

- bố trí các quầy đểtiếp đón,kiểm tra thẻ BHYT vàcác sách vở và giấy tờ liên quan.

- Nhập thông tin của tín đồ bệnh vào máy vi tính, khẳng định buồng xét nghiệm phù hợp, in phiếu khám bệnh dịch và phân phát số vật dụng tự khám.

- giữ lại thẻ BHYT, hồ nước sơ gửi viện và hẹn tái xét nghiệm (và chuyển tập trung vềbộphận giao dịch thanh toán ra viện).

- Thu tiền tạm bợ ứng đối với những ngôi trường hợp fan bệnh vượt tuyến, trái tuyến, bạn bệnhcónguyện vọng đi khám bệnh, chữa dịch theo yêucầu (theo quy định cụ thể của bệnh viện).

2.Bước 2: khám lâm sàng với chẩn đoán

Tùy theo tìnhtrạng bệnh,thầythuốc bao gồm thểchỉ định xét nghiệm,chẩn đoán hình ảnh, thăm dò công dụng hoặc chẩn đoán khẳng định và kê đối chọi điều trị màkhông buộc phải chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán và hướng đẫn điều trị

2.1.1. Trách nhiệm của fan bệnh

- chờ khám theo số lắp thêm tự đã được ghi bên trên phiếu khám bệnh.

- Vào thăm khám khi được thông báo.

2.1.2.Trách nhiệm của căn bệnh viện

- thông tin người căn bệnh vào đi khám theo số thứ tự.

- bố trí buồng xét nghiệm lâm sàng, chuyên khoa,

- Khám, ghi chép tin tức về chứng trạng bệnh, chẩn đoán, hướng dẫn và chỉ định điều trị.

- Kê đối kháng thuốc, in đối chọi thuốc (in 3 liên cho người bệnh, kế toán và khoa dược), in và cam kết phiếu thanh toán giá thành khám bệnh, chữa bệnh (mẫu 01/BV) vàhướng dẫn người bệnh đến phần tử thanh toán.

- Nếu tín đồ bệnh yêu cầu nhập viện lưu theo dõi hoặc khám chữa nội trú: Làm bệnh lý lưu, nhập viện với tạm ứng viện phí.

Phụ lục 1: Sơ đồ quy trình khám lâm sàng cùng kê đơn điều trị.

2.2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoánvà hướng đẫn điều trị

2.2.1.Trách nhiệm của bạn bệnh

- ngóng khám theo số vật dụng tự đã có được ghi trên phiếu thăm khám bệnh.

- Vào xét nghiệm khi được thông báo.

- thừa nhận phiếu chỉ định xét nghiệm tự bácsĩ khám.

- Đến khu vực lấy mẫu mã xét nghiệm, nộp phiếu chỉđịnh xét nghiệm và chờ mang lại lượt.

- Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm.

- quay vềbuồng khám bệnh, chờ mang đến lượt.

- Nhận hướng dẫn và chỉ định điều trị, đối kháng thuốc với về chỗ làm giấy tờ thủ tục chi trả viện tầm giá hoặc đồng chi trả bảo đảm y tế.

2.2.2.Trách nhiệm của cơ sở y tế

a) Tại phòng khám bệnh

- thông tin người dịch vào thăm khám theo số vật dụng tự.

- xét nghiệm lâm sàng,ghichép thôngtinvề tình trạngbệnh, hướng dẫn và chỉ định xét nghiệm, in phiếu xét nghiệm.

- hướng dẫn người bệnh dịch đến địađiểm làm cho xét nghiệm theo chỉ định.

b) Tại địa điểm lấy mẫu mã xét nghiệm

- bố trí đủ điểm lấy chủng loại xét nghiệm cân xứng với lưu số lượng người bệnh.Nơilấy mẫu mã được đặt tại khoa đi khám bệnh.

- thừa nhận phiếu hướng dẫn và chỉ định từ tín đồ bệnh.

- hướng dẫn fan bệnh sẵn sàng và lấy chủng loại xétnghiệm.

- Chuyển mẫu về khoa xét nghiệm.

c) trên khoa xét nghiệm

- triển khai xét nghiệm.

- gửi trả công dụng xét nghiệm cận lâm sàng vềbuồng khám khu vực chỉ định.

Phụ lục 2: Sơ đồ các bước khám lâm sàng cóxét nghiệm.

2.3. Khámlâmsàng,thực hiện nay kỹ thuậtchẩnđoánhìnhảnh,chẩn đoán căn bệnh và chỉ định và hướng dẫn điều trị

2.3.1. Trách nhiệm của bạn bệnh

- chờ khám theo số thứ tự đã làm được ghi trênphiếu đi khám bệnh.

- Vào đi khám khi được thông báo.

- nhận phiếu chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật chẩn đoán hình ảnhtừ chưng sĩ khám.

- Đến khu vực làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộpphiếu chỉ định và chờ đến lượt.

- phối hợp theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên chẩnđoán hình ảnh để tiến hành kỹ thuật.

- đợi nhận hiệu quả chẩn đoán hình ảnh, con quay lạibuồng khám và nộp công dụng chẩn đoán hình hình ảnh cho phòng khám, chờ bác sĩ khámchẩn đoán và chỉ định điều trị.

- Nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị hoặc đơn thuốc và vềnơi làm giấy tờ thủ tục chi trả viện phí tổn hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế.

2.3.2. Trọng trách của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

- thông tin người bệnh vào khám theo số vật dụng tự.

- khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tìnhtrạng bệnh, chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

- chỉ dẫn người dịch đến nơi tiến hành kỹ thuậtchẩn đoán hình ảnh.

- bác bỏ sĩ xem kết quả, chẩnđoán và hướng đẫn điều trị, kê đơn.

b) tại nơi tiến hành kỹthuật chẩn đoán hình ảnh

- Nơi tiến hành kỹ thuậttốt tuyệt nhất là được để tại khoa đi khám bệnh nhằm tạo thuận lợi cho những người bệnh, giảmkhoảng cách dịch rời và thuận tiện cho những người bệnh. Trường hợp chưa thể tía tríđược thì gồm sơ đồ vật hướng dẫn cố thể cho người bệnh.

- kỹ thuật viên chẩn đoánhình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

- hướng dẫn fan bệnhchuẩn bị và phối kết hợp thực hiện kỹ thuật.

- Trả tác dụng chẩn đoánhình ảnh, kèm phim, ảnh (nếu có) cho tất cả những người bệnh.

* Khuyến khích các bệnhviện đưa trả thẳng tác dụng chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, ảnh về phòng khám.

Phụ lục 3: Sơ đồ quá trình khám lâm sàng tất cả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Xem thêm: Ăn thiếu chất đạm gây nên bệnh gì ? attention required!

2.4. đi khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật dò hỏi chức năng, chẩn đoán bệnhvàchỉ định điềutrị

2.4.1. Nhiệm vụ củangười bệnh

- chờ khám theo số vật dụng tựđã được ghi bên trên phiếu đi khám bệnh.

- Vào thăm khám khi được thôngbáo.

- thừa nhận phiếu hướng đẫn kỹthuật thăm dò công dụng từ bác bỏ sĩ khám.

- Đến chỗ làm kỹ thuậtthăm dò chức năng, nộp phiếu hướng dẫn và chỉ định và chờ cho lượt.

- phối hợp theo chỉ dẫncủa chưng sĩ, chuyên môn viên để thực hiện kỹ thuật.

- ngóng nhận công dụng thăm dòchức năng và quay trở lại buồng khám.

- Nộp kết quả chẩn đoánhình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và hướng đẫn điều trị.

- Nhận chỉ định và hướng dẫn điều trịhoặc đối chọi thuốc với về chỗ làm giấy tờ thủ tục chi trả viện giá thành hoặc đồng bỏ ra trả bảohiểm y tế.

2.4.2. Trách nhiệm củabệnh viện

a) Tại phòng khám bệnh

- thông tin người bệnh dịch vàokhám theo số thiết bị tự.

- đi khám lâm sàng, ghi chépthông tin về tình trạng bệnh, chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật thăm dò tính năng và in phiếuchỉ định.

- hướng dẫn người bệnh dịch đếnnơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng.

- chưng sĩ xem tác dụng thămdò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

b) tại nơi tiến hành kỹthuật dò xét chức năng

- Nơi triển khai kỹ thuậttốt tốt nhất là được để ở khoa thăm khám bệnh nhằm mục đích tạo thuận lợi cho tất cả những người bệnh, giảmkhoảng cách dịch rời và thuận tiện cho người bệnh. Trường hợp chưa thể ba tríđược thì gồm sơ đồ dùng hướng dẫn cầm thể cho người bệnh.

- bác bỏ sĩ, nghệ thuật viênthăm dò tác dụng nhận phiếu chỉ định từ fan bệnh.

- phía dẫn bạn bệnhchuẩn bị và phối kết hợp thực hiện kỹ thuật.

- Trả kết quả thăm dò chứcnăng, kèm phim, hình ảnh (nếu có) cho những người bệnh.

Phụ lục 4:Sơđồ Quy trìnhkhámlâmsàngcó xétnghiệm, chẩn đoán hình hình ảnh và dò hỏi chức năng.

2.5. Những trường hợp tiến hành khám lâm sàng và có chỉ định có tác dụng 1, 2 hoặc 3 kỹthuật cận lâm sàngphối hợp(xét nghiệm,chẩn đoán hình ảnh,thăm dò chức năng), thực hiệnkỹ thuật hoặcchuyển khám chăm khoa

Người bệnh và khám đa khoa phải triển khai theo trình tự quá trình như trên,đồng thời, bác bỏ sĩ khoa khám căn bệnh hoặc nhân viên cấp dưới tại buồng khám đề nghị hướng dẫn thay thểtrình từ bỏ làm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau thời điểm có đầy đủ kết quảcận lâm sàng thì tín đồ bệnh trở lại buồng khám, nộp tác dụng cho bác bỏ sĩ đi khám và bác bỏ sĩ để ý kết quả, chẩn đoán và chỉ còn định, kê 1-1 điều trị. Trưởng hợpthực hiện dịch vụ thương mại kỹ thuât hoặc cần khám chăm khoa khác, tín đồ bệnh đượclàmdịch vụ nghệ thuật hoặckhám siêng khoatheo yêu cầu chuyên môn.

Người dịch nhận chỉ định và hướng dẫn điều trị, 1-1 thuốc cùng về địa điểm làmthủtục chi trả viện phí hoặc đồng bỏ ra trả bảo đảm y tế.

3.Bước 3: giao dịch viện phí

3.1. Tráchnhiệm của fan bệnh

* tín đồ bệnh gồm bảo hiểm y tế

- Nộp phiếu giao dịch (mẫu 01/BV).

- Xếp mặt hàng chờ cho lượt thanh toán.

- Nộp tiền cùng đưa ra trả vànhận lại thẻ BHYT.

* người bệnh không tồn tại bảo hiểm y tế nộp viện giá thành theo quy định.

3.2. Tráchnhiệm của dịch viện

- đánh giá nội dung những thống kê trong mẫu mã 01/BV, cam kết xác nhận.

- Thu chi phí thanh toán.

4.Bước 4: Phát với lĩnh thuốc

4.1. Trọng trách củangười bệnh

- Nộp đối chọi thuốc tại quầy vạc thuốc.

- Kiểm tra,so sánh thuốctrong đối chọi và dung dịch đãnhận.

- Nhận đối kháng thuốc, thuốcvàký nhận.

4.2. Trọng trách của bệnh dịch viện

- Kiểm trađơnthuốc, phạt thuốc.

- hỗ trợ tư vấn người bệnh dịch về solo thuốcvà thuốcđã cấp.

IV.CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

Tùy theo điều kiện thực tế, bệnh viện lựa lựa chọn 1 hoặc nhiều giải pháp cải tiến như sau:

1. Cácgiải pháptổng thể của dịch viện

1.1. Tôn tạo cơ sởhạtầng khoa đi khám bệnh

Bố trí mặt bằng đủ rộng, tăng con số bàn xét nghiệm bệnh, tăng ô làm cho thủtục,mở rộng chỗ tiếp đón, vị trí chờ, bố trí khoa khám bệnh dịch liên hoàn, số điểmlấybệnh phẩm, nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, dò la chức năng,thu viện phí, xử lý thủ tục bảo đảm y tế đáp ứng lưu số dân cư bệnh đếnkhám tại căn bệnh viện. Tổ chức triển khai nhiều điểm phía dẫn fan bệnh đến khám làm giấy tờ thủ tục vàkhám bệnh theo như đúng quy trình.

1.2. Tăng tốc ứng dụng công nghệthông tin

- liên kết mạng giữa khoa khám bệnh, xét nghiệm, khoa dược, thu việnphí, lãnh đạo bệnh viện và các phần tử có tương quan giúp bớt thời gianchờ, bức tốc quản lý, giảm sai sót, nhầm lẫn, nâng cao chất lượng khám, trị bệnh, giảm lực lượng lao động trực tiếp tham giaquy trìnhkhám bệnh.

- Ứng dụng một số phần mềm cung cấp cho y sĩ nhằm nâng cấp chấtlượng chẩn đoán, kê solo và điều trị.

- Áp dụng mã vạch, thẻ từ trong việc xác minh người bệnh, né nhầm lẫn, không đúng sót và dễ dàng trong vấn đề trao đổi thông tin về tín đồ bệnh giữa các khoa, phòng, thành phần trong bệnh dịch viện.

1.3. Lực lượng lao động đủvà tất cả chất lượng

- Tăng cườngnhânlực thao tác làm việc tại các khâu tiếp đón, khámbệnh, lấy mẫu mã xét nghiệm, thực hiện kỹ thuật, thu viện phí, thủ tục
BHYT, cấp phép thuốc;

- nhân viên được huấnluyện cố gắng vữngchuyênmôn,tháiđộ giaotiếp ứng xử phù hợp và thân thiện.

1.4. Bổ sung cập nhật cáctrang sản phẩm cầnthiết trên khoa khám bệnh

Tăng cường các thiết bị té sung bao gồm cả vật dụng chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, thăm dò chức năng để giao hàng người dịch ngay trên khoa thăm khám bệnh.

1.5. Xây dừng phương án đáp ứng nhu cầu linh hoạt khi lưu số người bệnhtăng bỗng dưng biến.

2. Những giải pháp cách tân cụ thể tại các bộ phận tham gia quy trình khám bệnh

Ngoài những giảipháp bự mang tínhtổngthểnhưtrên, bệnhviệncần nghiên cứu áp dụng một số giải pháp sau:

2.1. Tiếp đónngười bệnh

- Khuyến khíchsửdụng sản phẩm phát số tự động.

- bệnh viện không để fan bệnh từ bỏ photo sách vở tùy thân, thẻ bảo hiểmy tế, giấy đưa viện, … . Nếu có nhu cầu, bệnh viện tự thực hiện (áp dụng cho khám đa khoa đã thu viện phítheo khung giá mới).

- bố trí đủ quầy tiếp đón với sự kết hợp giữa thành phần tiếp đón, thu việnphí vàhướng dẫn giấy tờ thủ tục bảo hiểm y tế.

- sắp xếp đủ bàn và tín đồ hướng dẫn bạn bệnh tại khoa đi khám bệnh.

- Đặt kế hoạch hẹn thăm khám qua năng lượng điện thoại, qua tổng đài 1080, quamạng internet.

- công khai minh bạch giờ khán bệnh, quá trình khám bệnh, bảng báo giá viện phí, đối tượng người sử dụng ưu tiên.

- bao gồm sơ đồ gia dụng khoakhám bệnh.

2.2. Khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định và hướng dẫn điều trị

- Ứng dụng bảng số năng lượng điện tử, bảng thông báo điện tử.

- Phiếu hẹn giờ trảkếtquả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

- nhân viên cấp dưới khoa xétnghiệm trả công dụng cho khoa khám bệnh dịch (các buồng khám).

2.3. Thu việnphí, trả thẻ bảo hiểm y tế

- sắp xếp nhiều quầy thuviện phí.

- Ứng dụng thẻthanh toán điện tử.

2.4. Phát với lĩnh thuốc

- Kết nối bộ phận cấpphát thuốc với khoa dược, buồng khám tạo dễ ợt cho công tác dược lâm sàngvà chủ động trong cấp-phát thuốc.

- bố trí nơi cấp phátthuốc trơ trẽn tự, chống nắp, theo nhóm thuốc chuyên khoa.

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốcbệnh viện

a) địa thế căn cứ hướng dẫn này, giám đốc bệnh dịch viện cần quy định rõ ràng quy trình khám bệnh lý của bệnh viện và công khai minh bạch để fan bệnh, nhân viên cấp dưới biết và thực hiện.

b) liên tiếp thực hiện cải tiến quy trìnhkhám căn bệnh qua cácbước sau

- ra đời nhóm đổi mới chất lượng gồm đại diện thay mặt khoa khám bệnh dịch và cácphòng, khoa có liên quan để kết hợp triển khai những giải pháp cách tân quy trình thăm khám bệnh.

- Đánh giá lại toàn bộ quy trình khám căn bệnh tại bệnh viện và thành lập Đềán cách tân quy trình khám bệnh tình của bệnh viện.

- xác định những nội dung, những vấn đề ưu tiên cải tiến nhằm rút ngắn thời gian chờ vàtăng sự sử dụng rộng rãi của fan bệnh.

- Phê coi sóc đề án, triển khai các giải pháp can thiệp, đánh giá hiệu quả, duy trì thực hiện phương án cải tiến.

2. Cục quản lý Khám, chữa căn bệnh chủ trì phối phù hợp với Vụ bảo hiểm y tếvàcác đơn vị chức năng có tương quan chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc triển khai tiến hành hướng dẫn tại những bệnh viện trựcthuộc bộ Y tế.

3. Thủ trưởng y tế ngành chỉ đạo, kiểm tra, reviews việc triển khai thựchiện lý giải tại các bệnh viện trực thuộc
Bộ, Ngành.

4. Chủ tịch Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc tw chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện hướng dẫn tại những bệnh viện trực nằm trong sở y tế,bệnh viện bốn nhân bên trên địa bàn.

PHỤ LỤC 1

SƠĐỒ QUY TRÌNHKHÁMBỆNH LÂM SÀNG(Ban hành kèm theo quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày22 mon 04 năm 2013 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 2

SƠĐỒ QUY TRÌNHKHÁMBỆNH LÂM SÀNGCÓ XÉT NGHIỆM(Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày22 mon 04 năm 2013 của bộ trưởng Bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 3

SƠĐỒ QUY TRÌNHKHÁMBỆNH LÂM SÀNGCÓ XÉTNGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNHẢNH(Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày22 tháng 04 năm 2013 của bộ trưởng Bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 4

SƠĐỒ QUY TRÌNHKHÁMBỆNH LÂM SÀNGCÓ XÉTNGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNH ẢNHVÀTHĂM DÒ CHỨC NĂNG(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày22 tháng 04 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

Người bệnh dịch vào khu vực đón tiếp: - Tổ chăm sóc khách hàng: phía dẫn bạn bệnh các bước khám bệnh - bệnh dịch nhân: sở hữu sổ khám bệnh dịch → điền đầy đủ thông tin vào sổ khám bệnh → Trình thẻ BHYT → dấn sổ thăm khám bệnh có dấu BHYT → đi mang lại phòng khám. - thành phần kế hoạch: Kiểm tra, nhập sản phẩm công nghệ và lưu lại thẻ BHYT, giấy đưa tuyến → đóng vệt BHYT cùng số sản phẩm tự đi khám vào sổ khám căn bệnh → trả sổ khám căn bệnh cho bệnh dịch nhân. - bộ phận kế toán: thu chi phí khám căn bệnh nếu bệnh nhân không có giấy gửi tuyến → chuyển sổ khám bệnh dịch cho phần tử kế hoạch cùng trả phiếu thu cho bệnh nhân.

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ THẺ BHYT(Hướng dẫn cán bộ y tế trong khám đa khoa PHCN) Bước 1: Người bệnh dịch vào khu vực đón tiếp:- Tổ chăm lo khách hàng: hướng dẫn người bệnh quy trình khám bệnh - căn bệnh nhân: tải sổ khám căn bệnh → điền đầy đủ thông tin vào sổ khám bệnh → Trình thẻ BHYT → dấn sổ thăm khám bệnh bao gồm dấu BHYT → đi mang đến phòng khám.- thành phần kế hoạch: Kiểm tra, nhập thiết bị và giữ giàng thẻ BHYT, giấy gửi tuyến → đóng dấu BHYT và số sản phẩm công nghệ tự thăm khám vào sổ khám căn bệnh → trả sổ khám bệnh dịch cho căn bệnh nhân.- phần tử kế toán: thu chi phí khám bệnh dịch nếu bệnh nhân không có giấy gửi tuyến → chuyển sổ khám bệnh dịch cho phần tử kế hoạch với trả phiếu thu cho bệnh nhân.Bước 2: Người căn bệnh vào bệnh viện - Khoa xét nghiệm bệnh:- Điều dưỡng phòng khám: nhập tin tức hành chính → Đo mạch, sức nóng độ, huyết áp → phân một số loại và phía dẫn người bệnh đi kiểm tra sức khỏe theo chăm khoa (Nội, PHCN, RHM, TMH).- người bệnh vào phòng khám chuyên khoa- bác bỏ sĩ khám còn chỉ định: thuốc hoặc xét nghiệm, thăm dò tính năng - chẩn đoán hình ảnh.Bước 3:* Nếu có giấy gửi tuyến:- bạn bệnh cần tờ hướng đẫn quay lại bộ phận kế hoạch để đóng dấu BHYT- phần tử kế hoạch đóng vệt BHYT vào tờ hướng đẫn xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình hình ảnh hoặc đối kháng thuốc (nếu có)* Nếu không có giấy gửi tuyến:- tín đồ bệnh làm cho xét nghiệm, thăm dò tác dụng - chẩn đoán hình ảnh phải xoay lại thành phần thu chi phí → nộp tiền xét nghiệm → đi làm việc xét nghiệm.- thành phần kế toán: thu tiền → trả phiếu thu cho người bệnh → đóng góp dấu ĐÃ THU TIỀN vào tờ chỉ định xét nghiệm.Bước 4: Người bệnh dịch cầm tờ chỉ định và hướng dẫn và phiếu thu đi làm các xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh.- Cán cỗ làm xét nghiệm, thăm dò công dụng - chẩn đoán hình ảnh: bình chọn phiếu thu, lưu giữ tờ chỉ định, thực hiện thủ thuật cùng hướng dẫn người bị bệnh đợi kết quả theo quy định.Bước 5: Người bệnh dịch nhận kết quả, trở lại phòng khám chăm khoa.- bác sĩ khám, tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh lĩnh thuốc hoặc nhập viện điều trị.Bước 6: Nếu người bệnh nhập viện điều trị nội trú:- Khoa khám bệnh hoàn thiện bệnh án, điều dưỡng đưa fan bệnh vào khoa điều trị.- Điều chăm sóc hành chính khoa khám chữa đưa fan bệnh ra phần tử thu phí tổn để đóng tiền trợ thời thu → dìm 01 phiếu tạm thời thu nhằm theo dõi, nếu quá trình điều trị của người bệnh vượt thừa số tiền trợ thời thu → khoa chịu trách nhiệm.- thành phần kế toán: tạm thu, viết phiếu thu 3 liên: 01 liên lưu, 01 liên đưa bạn bệnh, 01 liên gửi khoa khám chữa kẹp vào bệnh tật để theo dõi.- bạn bệnh nhận phiếu nhất thời thu vào điều trị. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ THẺ BHYT  

*
 Bước 1: Người bệnh vào khu vực đón tiếp: sở hữu sổ xét nghiệm bệnh, nộp tiền khám bệnh ban đầu hoặc trình thẻ BHYT và giấy gửi tuyến (nếu có).Bước 2: Người bệnh dịch vào phòng khám - khoa đi khám bệnh.Bước 3: Có hướng đẫn xét nghiệm, thăm dò tính năng - chẩn đoán hình hình ảnh hoặc solo thuốc:- ngôi trường hợp gồm thẻ BHYT cùng giấy đưa tuyến: bạn bệnh con quay lại phần tử bảo hiểm nhằm đóng vệt BHYT vào tờ hướng đẫn hoặc đơn thuốc.- ngôi trường hợp bao gồm thẻ BHYT không có giấy đưa tuyến: người bệnh tảo lại thành phần thu chi phí → nộp tầm giá → nhận phiếu thu.Bước 4: Người căn bệnh cầm tờ hướng dẫn và chỉ định và phiếu thu tiền đi làm việc xét nghiệm, thăm dò tính năng - chẩn đoán hình ảnh hoặc tín đồ bệnh cầm đơn thuốc có dấu BHYT đi lĩnh dung dịch → ra vềBước 5: Người căn bệnh nhận kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng – chẩn đoán hình hình ảnh quay quay trở lại phòng khám ban sơ để khám và nhận hướng đẫn điều trị.Bước 6: - ngôi trường hợp người bệnh khám chữa nội trú → vào viện- ngôi trường hợp gồm thẻ BHYT đúng tuyến: fan bệnh được kê đối chọi thuốc → lĩnh thuốc →ra về- ngôi trường hợp có BHYT trái tuyến đường được kê đối kháng thuốc → ra về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x