STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quan hệ quốc tế quan liêu hệ quốc tế HQT01A01, D01, D06, D07, XDHB30.97Học bạ
2 quan hệ quốc tế quan lại hệ nước ngoài HQT02D03, D04, XDHB29.97Học bạ
3 quan lại hệ nước ngoài quan hệ nước ngoài HQT03C00, XDHB31.97Học bạ
4 ngôn từ Anh ngữ điệu Anh HQT02A01, D01, D07, XDHB40.24Học bạ
5 tài chính quốc tế kinh tế HQT03A00, A01, D01, D06, D07, XDHB31.05Học bạ
6 kinh tế quốc tế kinh tế tài chính HQT04C00, XDHB30.05Học bạ
7 Luật quốc tế khí cụ HQT04A01, D01, D06, D07, XDHB30.73Học bạ
8 Luật quốc tế luật pháp HQT05D03, D04, XDHB29.73Học bạ
9 Luật quốc tế phương tiện HQT06C00, XDHB31.73Học bạ
10 truyền thông quốc tế truyền thông quốc tế HQT05A01, D01, D06, D07, XDHB31.18Học bạ
11 media quốc tế truyền thông media quốc tế HQT06D03, D04, XDHB30.18Học bạ
12 truyền thông media quốc tế truyền thông quốc tế HQT07C00, XDHB32.18Học bạ
13 sale quốc tế marketing quốc tế HQT06A00, A01, D01, D06, D07, XDHB31.08Học bạ
14 kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế HQT07D03, D04, XDHB30.08Học bạ
15 cách thức HQT07A01, D01, D06, D07, XDHB30.83Luật thương mại quốc tế, học tập bạ
16 chính sách HQT08D03, D04, XDHB29.83Học bạ
17 giải pháp HQT09C00, XDHB31.83Học bạ
18 nước hàn học HQT08-01A01, D01, D07, XDHB30.73Học bạ
19 hàn quốc học HQT08-02C00, XDHB31.73Học bạ
20 Hoa Kỳ học HQT08-02A01, D01, D07, XDHB30.63Học bạ
21 Hoa Kỳ học tập HQT08-03C00, XDHB31.63Học bạ
22 Nhật phiên bản học HQT08-03A01, D01, D06, D07, XDHB30.61Học bạ
23 Nhật phiên bản học HQT08-04C00, XDHB31.61Học bạ
24 china học HQT08-04A01, D01, D07, XDHB30.72Học bạ
25 trung quốc học HQT08-05D04, XDHB29.72Học bạ
26 trung quốc học HQT08-06C00, XDHB31.72Học bạ

Bạn đang xem: Học viện ngoại giao điểm chuẩn


Xem thêm: Công Thức Làm Bánh Gato Bằng Nồi Cơm Điện Đơn Giản Nhất, Cách Làm Bánh Gato Bằng Nồi Cơm Điện Siêu Dễ

*

*