Xuất xứViệt Nam
Quy cáchHộp 30 và 60 và 360 viên
Thương hiệuDược Phẩm Á Âu
Mã SKUSP000663
Mã vạch
*
Thành phầnBa kích, Cao nhàu, Cỏ nhọ nồi, Hạ khô thảo, Hoàng bá, Thổ phục linh, Trạch tả

Hoàng Thống Phong được viên ATTP – cỗ Y tế cấp giấy phép với tác dụng hỗ trợ tăng tốc chức năng gan, thận, cung cấp giảm nguy hại tái phát gout cấp cho và mãn tính.


1.260.000₫","sku":"SP003437","variation_description":"","variation_id":58926,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai":"60-vien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":220000,"image":"title":"hoang-thong-phong-tpcn","caption":"Hou00e0ng Thu1ed1ng Phong","url":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/dgm_nttt_hoang-thong-phong-tpcn.jpg","alt":"Hou00e0ng Thu1ed1ng Phong","src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/dgm_nttt_hoang-thong-phong-tpcn.jpg","srcset":false,"sizes":<>,"full_src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/dgm_nttt_hoang-thong-phong-tpcn.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/dgm_nttt_hoang-thong-phong-tpcn-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/dgm_nttt_hoang-thong-phong-tpcn-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":49186,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"220.000₫","sku":"SP000663","variation_description":"","variation_id":32512,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai":"30-vien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"hoang-thong-phong-2","caption":"Tpcn Hou00e0ng thu1ed1ng phong","url":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/hoang-thong-phong-2.jpg","alt":"Hou00e0ng thu1ed1ng phong (du1ea1ng vu1ec9)","src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/hoang-thong-phong-2.jpg","srcset":false,"sizes":<>,"full_src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/hoang-thong-phong-2.jpg","full_src_w":480,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/hoang-thong-phong-2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://anduc.edu.vn/wp-content/uploads/2019/04/hoang-thong-phong-2-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":480,"src_h":480,"image_id":12740,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"130.000₫","sku":"SP000663","variation_description":"","variation_id":32513,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
LoạiChọn một tùy chọn30 viên360 viên60 viên

Bài viết liên quan