Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán thông dụng – Để quá trình của bạn được dễ dàng và dễ dàng hơn, bạn luôn luôn phải có kiến thức về giờ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, shop chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán – truy thuế kiểm toán mà các bạn hay gặp trong nghành nghề này, hy vọng chúng sẽ giúp các bạn dễ dàng thao tác làm việc trong môi trường xung quanh kế toán- truy thuế kiểm toán bằng giờ Anh thuận lợi hơn.

Bạn sẽ xem : giá chỉ trị còn lại tiếng anh là gì

*

** Dưới đó là những tự vựng tiếng Anh siêng ngành kế toán thông dụng độc nhất vô nhị hiện nay, cùng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán


Bạn đang xem: Giá trị còn lại tiếng anh là gì

2. Accrued expenses : ngân sách phải trả3. Accumulated : lũy kế4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước tín đồ bán5. Advances to lớn employees : nhất thời ứng6. Assets : Tài sản7. Balance sheet : Bảng bằng phẳng kế toán8. Bookkeeper : tín đồ lập report giải trình9. Capital construction : kiến thiết xây dựng cơ bản10. Cash : chi phí mặt11. Cash at bank : tiền gửi bank nhà nước12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ13. Cash in transit : Tiền sẽ chuyển14. Check and take over : nghiệm thu sát hoạch sát hoạch15. Construction in progress : ngân sách kiến thiết thành lập cơ bản dở dang16. Cost of goods sold : giá vốn bán hàng17. Current assets : gia tài lưu rượu cồn và góp vốn đầu tư thời gian ngắn18. Current portion of long-term liabilities : Nợ dài hạn đến hạn trả19. Deferred expenses : chi phí chờ kết chuyển20. Deferred revenue : người mua trả chi phí trước21. Depreciation of fixed assets : Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định và thắt chặt hữu hình22. Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định và thắt chặt vô hình dung23. Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính24. Equity and funds : Vốn và quỹ25. Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá26. Expense mandate : ủy nhiệm chi27. Expenses for financial activities : chi tiêu hoạt đụng giải trí kinh tế tài chính tài chính28. Extraordinary expenses : Ngân sách chi phí không bình thường29. Extraordinary income : thu nhập cá nhân không bình thường30. Extraordinary profit : Lợi nhuận không bình thường31. Figures in : millions VND : Đơn vị tính : triệu đồng32. Financial ratios : Chỉ số tài chính tài chính33. Financials : Tài chính34. Finished goods : kết quả tồn dư35. Fixed asset costs : Nguyên giá gia tài thắt chặt và cố định và thắt chặt hữu hình36. Fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt37. General và administrative expenses : chi tiêu quản trị doanh nghiệp38. Goods in transit for sale : Hàng nhờ cất hộ đi bán39. Gross profit : lợi nhuận tổng40. Gross revenue : lệch giá tổng41. Income from financial activities : Thu nhập hoạt động giải trí kinh tế tài chính42. Instruments và tools : Công cụ, luật pháp trong kho43. Intangible fixed asset costs : Nguyên giá bán gia tài cố định và thắt chặt vô hình dung44. Intangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt vô hình dung45. Intra-company payables : nên trả những 1-1 vị tác dụng nội bộ46. Inventory : hàng tồn dư47. Investment và development fund : Quỹ góp vốn chi tiêu tăng trưởng48. Itemize : Mở tiểu khoản49. Leased fixed asset costs : Nguyên giá chỉ gia tài thắt chặt và cố định và thắt chặt thuê kinh tế tài chính50. Leased fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê kinh tế tài chính tài chính51. Liabilities : Nợ bắt buộc trả52. Long-term borrowings : Vay nhiều năm hạn53. Long-term financial assets : những khoản góp vốn đầu tư chi tiêu kinh tế tài chủ yếu dài hạn54. Long-term liabilities : Nợ dài hạn55. Long-term mortgages, collateral, deposits : những khoản thế chấp ngân hàng ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ dài hạn56. Long-term security investments : Đầu bốn sàn kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn57. Merchandise inventory : hàng hoá tồn dưBạn đã xem : Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng58. Net profit : lợi nhuận thuần59. Net revenue : lợi nhuận thuần60. Non-business expenditure source : Nguồn khiếp phí đầu tư sự nghiệp61. Non-business expenditures : chi sự nghiệp62. Non-current assets : Tài sản cố định và thắt chặt cùng góp vốn đầu tư dài hạn63. Operating profit : lợi nhuận từ vận động giải trí SXKD64. Other current assets : tài sản lưu rượu cồn khác65. Other funds : Nguồn kinh phí đầu tư đầu tư, quỹ khác66. Other long-term liabilities : Nợ lâu năm khác67. Other payables : Nợ khác68. Other receivables : các khoản nên thu khác69. Other short-term investments : Đầu tư thời hạn ngắn khác70. Owners ” equity : nguồn ngân sách chủ sở hữu71. Payables to lớn employees : yêu cầu trả công nhân viên72. Prepaid expenses : túi tiền trả trước73. Profit before taxes : roi trước thuế74. Profit from financial activities : roi từ vận động giải trí tài chính tài chính75. Provision for devaluation of stocks : Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn dư76. Purchased goods in transit : Hàng tải đang đi bên trên đường77. Raw materials : Nguyên liệu, vật bốn tồn dư78. Receivables : các khoản đề xuất thu79. Receivables from customers : đề nghị thu của bạn mua80. Reconciliation : : so sánh81. Reserve fund : Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối


83. Revenue deductions : những khoản bớt trừ84. Sales expenses : túi tiền bán hàng85. Sales rebates : giảm giá bán hàng86. Sales returns : Hàng cung cấp bị trả lại87. Short-term borrowings : Vay thời gian ngắn88. Short-term investments : các khoản góp vốn chi tiêu kinh tế tài chính thời hạn ngắn89. Short-term liabilities : Nợ thời hạn ngắn90. Short-term mortgages, collateral, deposits —- các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ thời gian ngắn91. Short-term security investments : Đầu tứ sàn bệnh khoán thời hạn ngắn92. Stockholders ” equity : mối cung cấp vốn marketing thương mại93. Surplus of assets awaiting resolution : gia sản thừa chờ giải quyết và xử lý và xử lý94. Tangible fixed assets : Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình95. Taxes và other payables khổng lồ the State budget —- Thuế và số đông khoản phải nộp công ty nước96. Total assets : tổng cộng gia tài97. Total liabilities & owners ” equity : tổng cộng nguồn vốn98. Trade creditors : đề xuất trả cho người bán99. Treasury stock : cp quỹ100. Welfare và reward fund : Quỹ khen thưởng với phúc lợi


** Một số trường đoản cú vựng siêng ngành lúc kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Trương mục holder : chủ tài khoản2. Accounts payable : tin tức tài số tiền nợ phải trả3. Accounts receivable : tin tức tài khoản đề xuất thu4. Accrual basi : phương án kế toán dựa vào dự thu – dự chi5. Amortization : khấu hao6. Arbitrage : kiếm lời chênh lệch7. Ngân hàng card : thẻ bank nhà nước8. Bond : trái phiếu9. Boom : sự tăng vọt ( chi tiêu )10. Capital : vốn11. Cardholder : nhà thẻ12. Cash basis : chiêu bài kế toán dự bên trên thực thu – thực chi13. Certificate of deposit : chứng từ tiền gửi14. Clear : giao dịch thanh toán giao dịch bù trừ15. Cost of capital : giá thành vốn16. Crossed cheque : Séc giao dịch thanh toán bằng chuyển khoảng chừng chừng17. Debit balance : số dư nợ18. Debit : ghi nợ19. Debt : khoản nợ20. Deficit : thâm hụt21. Deposit money : tiền gửi22. Depreciation : sự giảm giá23. Dividend : lãi CP24. Draw : rút25. Letter of authority : thư ủy nhiệm26. Non-card instrument : phương tiện đi lại giao dịch thanh toán giao dịch không cần sử dụng tiền mặt27. Statement : sao kê ( thông tin tài khoản )28. Treasury bill : kỳ phiếu kho bạc29. Treasury stock : CP ngân quỹ


Xem thêm: Vợ Của Song Il Gook - Con Sinh Ba Của Song Il Gook Tuổi Lên 10

2. General và administrative expenses : Ngân sách chi phí quản trị doanh nghiệp3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp4. Expenses for financial activities : ngân sách chi tiêu hoạt động giải trí kinh tế tài chính5. Financial ratios : Chỉ số kinh tế tài chính tài chính6. Long-term borrowings : Vay lâu năm hạn7. Auditing : Kiểm toán8. Tangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định và thắt chặt hữu hình9. Certified public accountant ( cpa ) : kế toán tài chính viên công chứng ( cpa )10. Issued capital : Vốn phạt hành11. Working capital : Vốn lưu động12. Carrying cost : giá cả bảo tồn hàng giữ kho13. Cash discounts : khuyến mãi tiền mặt14. Historical cost principle : cơ chế giá gốc

** Các phương pháp trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:


GAAP : Generally Accepted Accounting PrinciplesIAS : International Accounting StandardsIFRS : International Financial Reporting StandardsIASC : International Accounting Standards CommitteeEBIT : earning before interest & taxEBITDA : earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold


FIFO ( First In First Out ) : cách thức nhập trước xuất trướcLIFO ( Last In First Out ) : cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng


Trên đây là những tự vựng chăm ngành kế toán được áp dụng nhiều tuyệt nhất ở từng doanh nghiệp.

Để rất có thể làm xuất sắc hơn trong từng nghành nghề của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ các bạn cần lý thuyết xu hướng cải cách và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể cách xuất sắc và hiệu quả nhất bay giờ là ko ngừng nâng cao kiến thức cũng giống như kinh nghiệm có tác dụng việc của mình qua các khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán ở các trung tâm.