Bạn vẫn xem: Tại Sao điện thoại tư vấn Là Gái Gú Là Gì, Đàn Ông Gái Gú Lắm thế Nào Cũng gặp Quả Báo tại Sentoty.vn - Trang Blog thông tin Online Tổng Hợp

1. (Danh) Xương. Như: kiên sát cốt 肩胛骨 xương bả vai, lan cốt 鎖骨 xương đòn (quai xanh), quăng cốt 肱骨 xương cánh tay, cân nặng cốt 筋骨 gân cùng xương.2. (Danh) Chỉ xác chết, thi cốt. Cao Bá quát mắng 高伯适: Bích thảo đa tình oanh chiến cốt 碧草多情縈戰骨 (Cảm phú 感賦) Cỏ biếc nặng tình quấn xung quanh xác bộ đội chết trận. Đỗ lấp 杜甫: Chu môn tửu nhục xú, Lộ hữu đụn tử cốt 朱門酒肉臭, 路有凍死骨 (Tự tởm phó Phụng Tiên thị xã vịnh hoài 自京赴奉先縣詠懷) cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người bị tiêu diệt cóng.3. (Danh) Thân mình, khu vực thể. Tống Liêm 宋濂: Thì binh hậu tuế cơ, Dân cốt bất tương bảo 時兵後歲饑, 民骨不相保 (Đỗ trả Tiểu truyện 杜環小傳).4. (Danh) Chỉ giết thịt của gia súc dùng để làm cúng tế. § tức là những con sinh 牲. Lễ Kí 禮記: Phàm vi trở giả, dĩ cốt vi chủ. Cốt hữu quý tiện. Ân nhân quý bễ, Chu nhân quý kiên 凡為俎者, 以骨為主. 骨有貴賤. 殷人貴髀, 周人貴肩 (Tế thống 祭統).5. (Danh) Khung, nan, cốt. Như: phiến cốt 扇骨 nan quạt, cưng cửng cốt thủy nê 鋼骨水泥 xi-măng cốt sắt.6. (Danh) Chỉ thành phần công ty yếu.7. (Danh) Rễ cây. Quản ngại Tử 管子: Phong sanh mộc dữ cốt 風生木與骨 (Tứ thì 四時).8. (Danh) Phẩm chất, tính chất. Lí Ngư 李漁: cố kỉnh tùng bách bỏ ra cốt, hiệp đào lí bỏ ra tư 具松柏之骨, 挾桃李之姿 (Nhàn tình ngẫu kí 閑情偶寄, Chủng thực 種植, Mộc bổn 木本).9. (Danh) Chỉ thật chất, cái lẽ thật mặt trong. Lỗ Tấn 魯迅: nỗ lực thử sự chánh diệc vị khả tri, vấp ngã nghi tất cốt nô nhi phu chủ, kì trạng dữ chiến khu đồng 顧此事正亦未可知, 我疑必骨奴而膚主, 其狀與戰區同 (Thư tín tập 書信集, Trí đài tĩnh nông 致臺靜農).10. (Danh) Chỉ khí chất. Tấn Thư 晉書: thử nhi hữu kì cốt, khả thí sử đề 此兒有奇骨, 可試使啼 (Hoàn Ôn truyện 桓溫傳).11. (Danh) Chỉ bổn tính, tính cách. Như: ngạo cốt 傲骨 phong cách kiêu ngạo, phong cốt 風骨 tính cách.12. (Danh) Chỉ trọng điểm thần, trung khu ý. Giang Yêm 江淹: Sử nhân ý giành thần hãi, tâm phân tách cốt tởm 使人意奪神駭, 心折骨驚 (Biệt phú 別賦).13. (Danh) Chỉ nét chữ cứng cỏi hùng mạnh. đánh Thức 蘇軾: Đông pha bình thì tác tự, cốt sanh nhục, nhục một cốt, vị thường tác test sấu diệu dã 東坡平時作字, 骨撐肉, 肉沒骨, 未嘗作此瘦玅也 (Đề tự tác tự 題自作字).14. (Danh) đi đường hướng với khí thế của thơ văn. Văn trọng tâm điêu long 文心雕龍: vậy luyện ư cốt giả, tích từ tất tinh 故練於骨者, 析辭必精 (Phong cốt 風骨).15. (Danh) Tỉ dụ lòng lòng sâu xa. Vương vãi Sung 王充: Dĩ vi tích cổ chi sự, sở ngôn cận thị, tín chi nhập cốt, bất khả từ giải 以為昔古之事, 所言近是, 信之入骨, 不可自解 (Luận hành 論衡, từ kỉ 自紀).16. (Danh) tỉ dụ (trong lời nói) ngụ ý bất mãn, chế nhạo Mao Thuẫn 茅盾: Lí Ngọc Đình khuất tất bạch tha môn đích thoại trung hữu cốt 李玉亭不明白他們的話中有骨 (Tí dạ 子夜, Cửu).17. (Danh) tự khắc (thời giờ). § phát âm tiếng Anh: quarter. Khang Hữu Vi 康有為: Âu nhân ư tuyệt nhất thì chi trung, phân tứ cốt, từng cốt tam tự, diệc đồng ư thì số 歐人於一時之中, 分四骨, 每骨三字, 亦同於時數 (Đại đồng thư 大衕書, Ất cỗ đệ tứ chương 乙部第四章).18. (Danh) họ Cốt.19. (Danh) Tức cốt phẩm chế 骨品製. § chính sách của tộc Tân La 新羅 ngày xưa, dựa theo huyết thống phân chia quý phái (hoàng thất, quý tộc).20. (Giới) Vẫn cứ, vẫn lại. § cần sử dụng như: trả 還, dẫu vậy nhiên 仍然. Lí Lai Lão 李萊老: Tú áp thùy liêm, cốt hữu hứa nhiều hàn tại 繡壓垂簾, 骨有許多寒在 (Quyện tầm phương 倦尋芳, trường đoản cú 詞).

Bạn đang xem: Gái gú nghĩa là gì

Đang xem: Gái gú là gì


Bất phó thập di chiêu 不赴拾遺召 (Phí quan Khanh) Biệt sái thập tứ trước tác 別蔡十四著作 (Đỗ Phủ) Hàn vũ triêu hành thị viên thụ 寒雨朝行視園樹 (Đỗ Phủ) kiếm khách hành 俠客行 (Lý Bạch) Hoà phiên 和蕃 (Nhung Dục) thừa Hoành đánh 過橫山 (Vũ Phạm Khải) Tần trung dìm kỳ 03 mến trạch 秦中吟其三-傷宅 (Bạch Cư Dị) sản phẩm công nghệ vận Khổng Nghị phủ Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ kỳ 3 次韻孔毅甫久旱已而甚雨其三 (Tô Thức) vương Lãng Châu diên phụng thù thập tuyệt nhất cữu Tích biệt bỏ ra tác 王閬州筵奉酬十一舅惜別之作 (Đỗ Phủ) Ỷ la hương 綺羅香 (Đào Tấn)鶻

U+9DBB, tổng 20 nét, bộ niǎo 鳥 + 9 nétphồn thể, hình thanh


Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § xem cốt cưu 鶻鳩.2. (Danh) Một loại chim cắt, tính hung ác, bạn săn bắn thường luyện đến thuần nhằm bắt chim, thỏ. Bốn Mã quang 司馬光: Cốt sí băng đằng lai cửu tiêu, Thố mệnh bách trách vô sở đào 鶻翅崩騰來九霄, 兔命迫窄無所逃 (Cùng thố dao 窮兔謠, đưa ra nhất).3. (Danh) § coi hồi cốt 回鶻.4. § Một âm là hoạt.


Đề Cao phòng Sơn dạ đánh đồ, vị Giang tách hành thức giấc chiếu ma Lý công lược tác 題高房山夜山圖為江浙行省照磨李公略作 (Chu Mật) Hậu Xích Bích phú 後赤壁賦 (Tô Thức) Hí tác Hoa khanh ca 戲作花卿歌 (Đỗ Phủ) Hoạ cốt hành 畫鶻行 (Đỗ Phủ) Hoán khê sa 浣溪沙 (Khương Quỳ) cam kết Nhạc Châu Giả tư mã lục trượng, ba Châu Nghiêm chén bát sứ quân lưỡng những lão ngũ thập vận 寄岳州賈司馬六丈、巴州嚴八使君兩閣老五十韻 (Đỗ Phủ) Lạc hoa 落花 (Hách Kinh) Lạp nhật du Cô sơn rộp Huệ Cần, Huệ tư nhị tăng 臘日遊孤山訪惠勤惠思二僧 (Tô Thức) Tống suất đậy Trình lục sự hoàn hương 送率府程錄事還鄉 (Đỗ Phủ) Triêu kỳ 1 朝其一 (Đỗ Phủ)


*
Reply
*
5
*
0
*
chia sẻ
*

Sự có tác dụng màu tiếng Anh là gì

Bạn đang xem: làm cho Màu Là Gì Về Chuyện làm Màu Của Giới Trẻ? Sự làm Màu tiếng Anh Là Gì tại Sentoty.vn - Trang Blog thông tin Online Tổng HợpThay do mang chân thành và ý nghĩa ...


*

Dot là gì trong game

Bạn sẽ xem: Dot Là Gì ? Thuật Ngữ Dot vào Game có nghĩa là Gì trên Sentoty.vn - Trang Blog thông tin Online Tổng HợpAnh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt ...


*

Layer normalization là gì

Bạn vẫn xem: Data Normalization Là Gì ? Nghĩa Của từ bỏ Normalize Trong giờ Việt tại Sentoty.vn - Trang Blog tin tức Online Tổng HợpGiới thiệuCác mô hình Deep Learning ...


*

Tư sản công nghiệp là gì

Cách mạng công nghiệp hay có cách gọi khác là Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là cuộc biện pháp mạng trong nghành nghề sản xuất; là sự thay đổi cơ bạn dạng các điều ...

Xem thêm: Chườm Đá Giảm Vết Thâm - Cách Chữa Những Vết Bầm Tím Trên Da Hiệu Quả


Lady nghĩa tiếng Anh là gì

Ý nghĩa của tự khóa: lady English Vietnamese lady* danh từ- vợ, phu nhân=Lady Bertrand Russell+ phu nhân Béc-tơ-răng Rút-xen- nữ, bầy bà=ladys watch+ đồng hồ nữ=lady ...


Lối sống hiện sinh là gì

Bạn đã xem: công ty Nghĩa hiện nay Sinh Là Gì bởi vì Sao Ta đề nghị Sống hiện tại Sinh trên Sentoty.vn - Trang Blog tin tức Online Tổng HợpDưới những cơn mưa của sự vô vọng ...


Dụng nỗ lực làm vườn tiếng Anh là gì

Làm vườn cửa tiếng Anh là Gardening là vận động mà không ít người trong chúng ta ai ai cũng thích. Vậy các từ vựng tiếng Anh về làm cho vườn là gì? giải pháp viết 1 ...


Chứng chỉ B1 tất cả thời hạn bao lâu

Bằng giờ Anh B1 gồm thời hạn bao lâu?Thông báo:Tổng khai học khoá học online giờ Anh, Hàn, Hoa, Nhật, liên hệ trực tiếp với gia sư 100%, học phí ...


Vi phạm hành đó là gì đến ví dụ

Mục lục bài viếtVi phạm hành chính là gì?Đặc điểm của phạm luật hành chính?Lấy lấy ví dụ như về vi phạm luật hành chínhCác hình thức xử lý vi phạm luật hành chínhCó ...


Substrate blockchain là gì

Như chúng ta đã biết, Polkadot là 1 giao thức mạng Blockchain chất nhận được khả năng hệ trọng giữa nhị hoặc nhiều khối hệ thống blockchain. Vào đó, Parachain là một trong ...