MATLAB là ngôn từ lập trình, do doanh nghiệp MathWorks thiết kế. Mặc dù được cải cách và phát triển như một ngữ điệu lập trình toán học giúp người tiêu dùng tiếp cận cùng với đại số cao cấp và giải pháp xử lý hình ảnh, MATLAB cũng được đông đảo những nhà khoa học, kĩ sư với lập trình viên trong nghành nghề xử lý hình hình ảnh và ứng dụng trí tuệ tự tạo sử dụng. MATLAB có thể chấp nhận được tính toán số với ma trận, vẽ trang bị thị hàm số tốt biểu vật dụng thông tin, thực hiện thuật toán, tạo những giao diện người tiêu dùng và liên kết với phần đa chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn từ lập trình khác.MATLAB được áp dụng trong nhiều nghành nghề , những lĩnh vực khác nhau , chính vì vậy mà các hàm vào MATLAB cũng tương đối nhiêu . Dưới đây mình sẽ giới thiệu một vài hàm về đồ vật thị đơn giản và thông dụng trong MATLAB

1 ) Hàm Plot - Vẽ các điểm và con đường trong mặt phẳng(2D)

Phần lớn những câu lệnh để vẽ vật thị trong khía cạnh phẳng số đông là lệnh plot. Lệnh plot vẽ đồ thị của một mảng tài liệu trong một hệ trục phù hợp và nối các điểm bởi đường thẳng.

Bạn đang xem: Chú thích đồ thị trong matlab

Ví dụ :

x=linspace(0,2*pi,30); // Hàm linspace là mang 30 điểm giải pháp đều nhau trong vòng từ 0 -> 2piy=sin(x);plot(x,y);

Đồ thị nhận ra được hiển thi trên hành lang cửa số figure
*
Chúng ta cũng rất có thể vẽ những đồ thị bằng phương pháp thêm

z=cos(x);plot(x,y,x,z);

Nếu biến đổi trật tự những đối số thứ thị vẫn xoay một góc 90

plot(y,x,z,x);**

MATLAB mặc định mặt đường vẽ là đường liền, không đánh dấu, blue color da trời.Ta gồm thể biến đổi kiểu đường vẽ và đánh dấu lên thứ thị bằng cách đưa vào một đối số sản phẩm công nghệ ba. Những đối số tùy chọn này là một xâu kí tự, hoàn toàn có thể chứa một hoặc nhiều hơn thế theo bảng bên dưới đây.

Kí tựMàuKí tựĐánh dấuKí tựKiểu nét Vẽ
bxanh da trời.chấm-nét liền
gxanh lá câyovòng tròn:nét chấm
rđỏxdấu x-.nét gạch ốp - chấm
cxanh domain authority trời nhạt+dấu +--nét đứt
mđỏ tím*dấu hoa thị-nét liền
yvàngshình vuông
kđendhình thoi
wtrắng^tam giác phía xuống
vtam giác phía lên
tam giác phía trái
vpsao năm cánh
hsao sáu cánh
Ví dụ:

plot(x,y,"m*",x,y,"b--")

*
Ðộ rộng của đường vẽ (lines) được xác minh kèm với diễn đạt Linewidth trong lệnh plot. Ðộ rộng mặt đường vẽ được khoác định là 0.5 point ~ 1/72 inch.Chiều cao của vệt (marker) được xác định kèm với trình bày Markersize trong lệnh plot. độ cao của lốt được khoác định là 6 point.

Ví dụ:

plot(x,y,"p-","linewidth",4,"markersize",6)

Lệnh grid on vẫn thêm đường lưới vào đồ gia dụng thị hiện tại tại. Lệnh grid off xóa khỏi các đường nét này.Ta hoàn toàn có thể đưa tên trục x, y và tên của đồ gia dụng thị vào hình mẫu vẽ nhờ những lệnh xlabel và ylabel. Lệnh title sẽ cung cấp đồ thị tiêu đề ở đỉnh.Dòng chú thích được chuyển vào trang bị thị dựa vào hàm legend. Vào legend thì màu với kiểu của mỗi một số loại đường phù hợp với các đường kia trên đồ thị.

Ví dụ:

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x); plot(x,y,"mx-",x,z,"bp--")grid onxlabel("x")ylabel("y")title("do thi ham mê sin va cos")legend ("y = sinx","z =cosx")

*
Ta hoàn toàn có thể thêm đường nét vẽ vào đồ dùng thị đã bao gồm sẵn bằng phương pháp dùng lệnh hold. Khi dùng lệnh hold on, MATLAB không loại bỏ đi hệ trục sẽ tồn tại trong lúc lệnh plot mới đang rất được thực hiện, thế vào đó, nó thêm con đường cong mới vào hệ trục hiện nay tại.Tuy nhiên, nếu tài liệu không cân xứng hệ trục tọa độ cũ, thì trục được phân chia lại. Dùng lệnh hold off sẽ bỏ đi hành lang cửa số figure bây giờ và vắt vào bởi một đồ thị mới.Lệnh hold không có đối số sẽ bật và tắt chức năng của chế độ tùy chỉnh hold trước đó

Ví dụ

x=linspace(0,2*pi,30);y=sin(x);z=cos(x);plot(x,y);

Hình vẽ sẽ hiển thị trên hành lang cửa số figure

hold onplot(x,z,"m")

Sẽ vẽ thêm một đồ thị khác vào cùng hành lang cửa số figure

hold off

Lệnh subplot(m,n,p) chia cửa sổ hiện tại thành một ma trận m x n khoảng tầm để vẽ đồ thị, cùng chọn phường là cửa sổ hoạt động. Các đồ tỉnh thành phần được đặt số từ trái qua phải, từ bên trên xuống dưới, tiếp đến đến hàng thứ haiVí dụ:

subplot(2,2,1)plot(x,y)subplot(2,2,2)plot(y,x)subplot(2,2,3)plot(x,z)subplot(2,2,4)plot(z,x)

*

2) Hàm plot3 - Vẽ điểm và đường trong ko gian

Hàm plot3 được cho phép vẽ các điểm và đường trong không gian. Ngoài việc có thêm trục z, cách sử dụng hàm này giống như cách áp dụng hàm plot.View(): a là góc phương vị tính bằng độ ngược chiều kim đồng hồ thời trang từ phía âm của trục y. Quý giá mặc định của a là -37.5 độ. B là mắt nhìn tính bởi độ xuống phương diện phẳng x, y. Quý hiếm mặc định của b là 30 độ. Khi biến đổi các quý giá a và b sẽ quan sát được hình vẽ dưới các góc độ khác nhau.

Ví dụ :

t=linspace(0,10*pi);subplot(1,2,1);plot3(sin(t),cos(t),t);xlabel("sint");ylabel("cost");title("helix");subplot(1,2,2);plot3(sin(t),cos(t),t);view(<10,35>);xlabel("sint");ylabel("cost");title("helix")

*

3) các hàm vẽ loglog, semilogx cùng semilogy vẽ các đường trong khía cạnh phẳng

loglog: tương tự như plot cơ mà thang chia là logarithm cho cả hai trục.

Xem thêm: Sốc: Cha Ruột Lạm Dụng Con Gái 24 Năm, Cha Ruột Lạm Dụng Con Gái 24 Năm

semilogx: tương tự như như plot nhưng thang phân chia của trục x là logarithm còn thang chia trục y là tuyến tính.semilogy: tựa như như plot tuy vậy thang phân chia của trục y là logarithm còn thang chia của trục x là con đường tính.
*
*
MATLAB không có các hàm vẽ tương xứng với loglog, semilogx, semilogy trong ko gian.Vì vậy, mong mỏi vẽ cùng với hệ tọa độ logarithm trong không khí 3D, ta phải thực hiện hàm plot3.Chế độ tuyến tính luôn được mặc định. Ðể chuyển đổi tỷ lệ trên các trục sang xác suất logarithm, ta dùng lệnh:set(gca,’Xscale’,’log’)

4) Pie Chart

Ðể vẽ đồ gia dụng thị bánh trong phương diện phẳng ta dùng hàm pie, còn mong vẽ trong ko gian, ta sử dụng hàm pie3. Với cú pháp pie(V) .Trong kia V là vectơ đựng các bộ phận được miêu tả trên trang bị thị bánh.Thứ tự phân chia trên đồ thị bánh ngược hướng kim đồng hồMuốn tách phần phân tách nào đó ra khỏi đồ thị thì ta phân phối hàm pie một vectơ nữa tất cả cùng form size với vectơ được biểu thị ở trên. Thành phần của vectơ này khớp ứng với phần cần bóc ra khỏi vật thị thì ta cho giá trị khác 0, phần tử tương ứng cùng với phần không tách ra ta mang lại giá trị bởi 0.

Ví dụ :Trong một sản phẩm hoàn thiện tất cả 5 chi tiết của phân xưởng A, 12 chi tiết của phân xưởng B, 15 cụ thể của phân xưởng C và 20 chi tiết của phân xưởng D. Ta diễn đạt số phần trăm cụ thể của mỗi phân xưởng trong sản phẩm hoàn thiện kia trên trang bị thị bánh bởi hàm pie như sau:

subplot(2,1,1)pie(<5 12 15 20>)subplot(2,1,2)pie(<5 12 15 20>,<0 0 0 1>)pie(<5 12 15 20>,"xuong A","xuong B","xuong C","xuong D")

*

5) Đồ thị cột - Bar chart

Hàm bar cùng bar3 được cho phép vẽ đồ vật thị trong khía cạnh phẳng cùng trong không gian.Hàm barh cùng hàm barh3 chất nhận được vẽ vật dụng thị cột nằm hướng ngang trong phương diện phẳng với trong ko gian.

Cú pháp : bar(Vx, Vy, kích thước)Ví dụ: Vẽ thứ thị cột với các số liệu:| X | Y || -------- | -------- || 2 | 7.5 || 3 | 5.2 || 4 | 3 |

bar(<2 3 4>,<7.5 5.2 3>,0.4)

*

Nếu ta không chuyển vào các giá trị của X, tức thị trong hàm bar vừa áp dụng ta bỏ <2 3 4>, thì MATLAB đã mặc định những giá trị của X là <1 2 3>. Vào trường hợp Vy là ma trận thì số đội cột chủ yếu bằng kích thước của vectơ Vx.

Ví dụ: biểu lộ đồ thị cột với các số liệu sau:| X | Y || -------- | -------- || 1 | 7.5 || | 6 || | 4 || 3 | 5.2 || | 3 || | 5 |

bar(<1 3>,<7.5 6 4;5.2 3 5>,0.4)

*

6)Vẽ những mặt xuất phát từ một ma trận bằng những lệnh mesh, meshz, meshc,waterfall

MATLAB định nghĩa mặt phẳng lưới bằng các điểm theo hướng trục z ở trên đường kẻ ô hình vuông trên phương diện phẳng x - y. Nó tạo ra lên chủng loại một thứ thị bằng phương pháp ghép các điểm lân cận với những đường thẳng. Công dụng là nó trông như 1 mạng lưới đánh cá với những mắc lưới là các điểm dữ liệu. Đồ thị lưới này hay được thực hiện để quan liêu sát hầu như ma trận to hoặc vẽ đa số hàm tất cả hai biến.Bước đầu tiên là giới thiệu đồ thị lưới của hàm hai đổi mới z = f(x,y), tương ứng với ma trận X cùng Y chứa các hàng và những cột lặp đi lặp lại, MATLAB hỗ trợ hàm meshgrid cho mục tiêu này: = meshgrid (x,y): sản xuất một ma trận X, mà các hàng của nó là phiên bản sao của vetơ x, với ma trận Y có những cột của chính nó là bản sao của vectơ y. Cặp ma trận này sau đó được áp dụng để cầu lượng hàm nhị biến thực hiện đặc thống kê giám sát học về mảng của MATLAB.

Để vẽ bề mặt ta sử dụng những hàm:mesh (X,Y,Z): nối những điểm với nhau trong một lưới chữ nhật.meshc (X,Y,Z): vẽ các đường contour dưới đồ thị.meshz (X,Y,Z): vẽ các đường thẳng đứng viền quanh đồ thị.waterfall X,Y,Z): vẽ phương diện với cảm giác như thác đổ.Ví dụ: Vẽ mặt xác định bởi phương trình: z(x, y)xe^(-x^2) ^(-y^2)

x=-2:0.5:2;y=-2:1:2;=meshgrid(x,y)Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2)subplot(1,2,1)mesh(X,Y,Z)xlabel("x")ylabel("y")zlabel("z")title("ve mat voi lenh mesh")subplot(1,2,2)meshc(X,Y,Z)xlabel("x")ylabel("y")zlabel("z")title("ve mat voi lenh meshc")

*
*

Vẽ các mặt được tô bóng xuất phát từ 1 ma trận bằng những lệnh surf, surfcLệnh surfc (X,Y,Z): vẽ khía cạnh có những đườn contour phía dưới.Lệnh surfl (X,Y,Z,s): vẽ mặt gồm bóng sáng. Đối số s xác lý thuyết của mối cung cấp sáng trên mặt phẳng vẽ. S là 1 vectơ tuỳ chọn trong hệ toạ độ decac giỏi trong toạ độ cầu. Nếu không khai làm giá trị mặc định của s là 45o theo chiều kim đồng hồ thời trang từ vị trí người quan sát.Khi vẽ vật thị ta bao gồm thể đổi khác một số điểm sáng của thiết bị thị như tỉ lệ thành phần trên các trục, giá trị giới hạn của những trục, màu và kiểu mặt đường cong đồ gia dụng thị, hiển thị legend…ngay trên figure bằng cách vào menu tools rồi vào mục axes properties, line properties tốt show legend…Ví dụ

x=-2:0.5:2;y=-2:1:2;=meshgrid(x,y);Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);surf(X,Y,Z)colormap(hot)

Ta rất có thể tạo những lưới hơn để có một phương diện mịn hơn:

x=-2:0.2:2;y=-2:0.4:2;=meshgrid(x,y);Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2);surf(X,Y,Z)colormap(cool)