“ các bạn đã biết phương pháp phân biệt ngữ pháp “much”, “many”, ” a lot of”, ” lots of” chưa?”, các câu hỏi tiếng anh cứ chấp gò như núi mà lại câu trả lời thì ko có, đó là do các bạn không học đúng cách, không hệ thống được về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Vậy tài sao các bạn không thử phương pháp dạy học củaanh ngữ nước ngoài Amber, hãy cùng shop chúng tôi học giải pháp phân biệt ngữ pháp “much”, “many”, “a lot of”, “lots of” tác dụng nhất nhé!

1. Cách phân biệt ngữ pháp “Much” ,”many”

*

Các thành ngữ trên đều phải sở hữu nghĩa tương tự vớimuch/ many(nhiều) vàmost(đa phần).

Bạn đang xem: A Lot Of Và Many - 'Much'

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

Không có không giống nhau gì mấy giữaa lot oflots of. Chủ ngữ chính sau nhì thành ngữ này sẽ đưa ra quyết định việc phân tách động từ.“a lot of”,” lots of”

| uncountable noun + singular verb

| plural noun + plural verb

A lot oftimeisneeded khổng lồ learn a language. Lots ofusthinkit’s time for an election.

Plenty ofđược dùng thịnh hành trong informal English. Don’t rush, there’s plenty of time.Plenty of shopstakeA large a mount of=a great khuyến mãi of+non-count noun(formal English) I have thrown a large amount of old

Mr Lucas has spent a great khuyễn mãi giảm giá of time in the Far East.

A lota great dealcó thể được sử dụng làm phó từ với vị trí của nó là ngơi nghỉ cuối câu. On holiday we walk và swima lot.

The gorvernment seems to change its minda great deal.

“More “, “mostMore + noun/noun phrase: dùng như một định ngữ We needmore time.

More university studentsare having khổng lồ borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice to see more of Ray and Barbara.

(Rất giỏi khi được gặp mặt Ray cùng Barbara tiếp tục hơn.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees. (500 năm ngoái đây, đa số nước Anh phủ nhiều rừng hơn hiện giờ nhiều)

More of + determiner/pronoun(a/ the/ my/ this/ him/ ..) He ismore of a foolthan I thought.

Xem thêm: Giong Hat Viet Nhi 2016 Liveshow 6, Liveshow 6 Giọng Hát Việt: Ai Sẽ Ra Đi

(Nó là một trong thằng lẩn thẩn hơn tôi tưởng nhiều)

Threemore of the missing climbershave been found. Could I have somemore of that smoked fish.

I don’t think anymore of themwant khổng lồ come.

One more/ two .. + noun/ noun phrase

There is justone more riverto cross.

Nhưng nên dùngcardinal number(số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếumoremang nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, and now he wants to lớn contribute$50 more.

Most + noun= Đa phần, nhiều số

Most cheeseis made from cow’s milk.Most Swiss peopleunderstand French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, ..) = Hầu hết… He has eaten 2 pizzas andmost of a cold chicken.

Most of my friendslive abroad. She has eatenmost of that cake.Most of usthought he was wrong.

Mostcũng được dùng thay cho 1 danh từ, nếu như ở trên, danh trường đoản cú hoặc công ty ngữ này đã được kể đến.

Some people had difficulty with the lecture, butmostunderstood. Ann & Robby found a lot of blackberries, but Susan found themost.

Most + adjectivekhi sở hữu nghĩavery(không phổ biến) That is most kind of