Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Những mẫu thiết kế biệt thự đẹp nổi tiếng làng túc cầu
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Tin Tức » Những mẫu thiết kế biệt thự đẹp nổi tiếng làng túc cầu

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37
Những mẫu thiết kế biệt thự đẹp nổi tiếng làng túc cầu

Những mẫu thiết kế biệt thự đẹp nổi tiếng làng túc cầu


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Những mẫu thiết kế biệt thự đẹp luôn làm hài lòng tất cả những ai đang sở hữu, dù đó là doanh nhân, người nổi tiếng, diễn viên hay cầu thủ bóng đá. Cùng nhau đến thăm 10 căn biệt thự siêu sang nổi tiếng nhất thuộc sở hữu của những cầu thủ quen thuộc với giới hâm mộ túc cầu nhé.

Cristiano Ronaldo (5.4 triệu euro)

Với khoản tiền kếch xù thu lại trong khoảng thời gian cống hiến cho Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã trở thành ông trùm bất động sản với rất nhiều mảnh đất ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Anh. Trong đó, phải kể đến dinh thự cao cấp tại khu đô thị dành cho giới nhà giàu ở Pozuelo de Alarcon, Tây Ban Nha. Biệt thự có 7 phòng ngủ, hai bể bơi và rất nhiều hạng mục vui chơi giải trí khác.

ronaldo-house

mau thiet ke biet thu dep này được Ronaldo rao bán vào năm 2013, làm dấy lên tin tức thủ quân Bồ Đào Nha sẽ trở về tái hợp Man United, tuy nhiên đến lúc này tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn.

Gareth Bale (2.62 triệu euro)

Sau khi xong xuôi bản hợp đồng bom tấn trị giá gần 100 triệu euro để chuyển đến gia nhập Real Madrid từ Tottenham vào mùa hè 2013, Gareth Bale đã thuê lại căn biệt thự cũ của tiền vệ Kaka làm tổ ấm. Đây là một ngôi nhà rất tiện nghi với đầy đủ trang thiết bị như phòng tập gym, bể bơi trong nhà hay 6 gara xe.

Dọn đến “nhà cũ” của Kaka, Gareth Bale đang làm hàng xóm với những Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos và cả thủ quân Iker Casillas.

Andres Iniesta (4.02 triệu euro)

​Đội trưởng của Barcelona chính thức có được căn nhà này vào năm 2005 với giá hơn 4 triệu euro. Cơ ngơi của Andres Iniesta có đến 5 phòng ngủ, một nhà nguyện và một hồ bơi. Anh thậm chí còn tự khẳng định bằng cách khắc tên tuổi mình lên hẳn “mặt tiền” của căn nhà.

Lionel Messi (4.37 triệu euro)​

messi-house-2

​Hiện sinh sống tại một căn biệt thự đỉnh ở Pedralbes cùng gia đình, nhưng Lionel Messi đã lên kế hoạch cho ra một mái ấm mới “có một không hai” trên thế giới nhằm yêu chiều cậu quý tử Thiago Messi. Ngôi nhà mới của Messi lấy ý tưởng từ sân cỏ, môn thể thao dính chặt với cuộc đời của cầu thủ này và được thực hiện bởi bàn tay của kiến trúc sư nổi tiếng Luis de Garrido.

Ngôi nhà hiện đại của chủ nhân bốn quả bóng vàng bao gồm thêm những bộ phận đặc biệt như rạp chiếu phim, sân cỏ nhân tạo trong nhà hay trung tâm spa.

Frank Lampard (6.12 triệu euro)

​Là một trong những cầu thủ hàng đầu ở Stamford Bridge với khối tài sản siêu khủng, thế nên không lấy làm lạ khi “Super Frank” sở hữu căn biệt thự rộng bát ngát tới gần 2000 mét vuông. Tổ ấm của Lampard tại Survey có tới 9 phòng ngủ, 12 phòng tắm, một hồ bơi, một sân tennis và cả một bến thuyền tư nhân.

Mario Balotelli (6.3 triệu euro)

​Siêu biệt thự của bad boy Mario Balotelli tọa lạc tại khu vực Helsby, cách trung tâm thành phố Liverpool vào khoảng 7km. Ngoài một sân bóng mini, siêu biệt thự này còn có bãi đáp trực thăng, bể bơi trong và ngoài trời, phòng xông hơi cùng hầm rượu với khoang chứa bằng gỗ.

John Terry (6.55 triệu euro)

​”Ngôi nhà trong mơ” của John Terry đang sở hữu có giá trị lên đến gần 7 triệu euro. Nội thất đặc biệt bao gồm đến 10 phòng ngủ, một bể cá ngầm và cả rạp chiếu phim tư nhân với sức chứa lên đến 34 người.

Didier Drogba (12.67 triệu euro)

drogba-house

​Khu căn hộ cao cấp của Voi rừng Didier Drogba được xây dựng vào năm 2007 và rộng tới 800 mét vuông. Với 8 phòng tắm, 7 phòng ngủ và thậm chí có hẳn một phòng trưng cúp, siêu biệt thự này chính là niềm tự hào đánh dấu sự nghiệp lừng lẫy của chân sút người Bờ Biển Ngà.

Wayne Rooney (15.58 triệu euro)

Hưởng mức lương đỉnh lên đến 300 nghìn bảng/tuần ở nhà hát của những giấc mơ, thế nên không lạ gì khi Rooney chịu chơi đến hơn 15 triệu euro để tậu riêng cho mình một siêu biệt thự ở ​Cheshire.

Ngôi nhà giá cắt cổ này có một hồ bơi rộng lớn, một nhà hát mini và cả hệ thống sưởi ấm sân cỏ vô cùng hiện đại. Wayne Rooney hiện nay đang là hàng xóm của các đồng đội như Robin Van Persie và cựu Quỷ đỏ Rio Ferdinand.

​Tổ ấm của Wayne Rooney khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ

David Beckham (16.07 triệu euro)

Để dồn tiền mua siêu biệt thự tại London với giá rất sốc xấp xỉ 50 triệu euro, David Beckham đã ngậm ngùi chia tay “tổ ấm” số một của mình, Beckingham Palace vào năm 2013. Đây chính là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của gia đình Bec-Vic kể từ khi họ chuyển đến vào năm 1999.

Ngôi nhà có hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo sự riêng tư của gia đình. Tất cả các nhân viên bảo vệ đều được tuyển lựa trong số những cựu binh của lực lượng đặc biệt Anh, gọi tắt là SAS.

thiet ke nha xinh có nhiều phòng chức năng như phòng tập gym, phòng chơi billards, sân tennis có hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn khi sử dụng ban đêm, phòng thu âm phục vụ các thành viên nhóm nhạc Spice Girl, 2 bể bơi ở trong và ngoài trời hay bãi đậu máy bay trực thăng.

Theo internet