Wednesday , 15 July 2020
Home / Tag Archives: Trường Tiểu học

Tag Archives: Trường Tiểu học

Sự hình thành và phát triển của Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm

Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm là một trong những trường tiểu học thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, được mang tên danh nhân đất Quảng từ năm 1982 và được thành lập theo Quyết định số 142/ GD-ĐT 07/03/1997 của Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng. Nằm trên địa bàn ... Read More »