Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
i-ELOOP ḥ th́ng thng minh khng th̉ thíu của Mazda
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Rao Vặt » i-ELOOP ḥ th́ng thng minh khng th̉ thíu của Mazda

i-ELOOP ḥ th́ng thng minh khng th̉ thíu của Mazda

Khng c̀n phải đ̀ c̣p nhìu thì có người cũng đã bít được rằng, Mazda khng chỉ là ṃt trong những nhà sản xút hàng đ̀u th́ giới mang đ́n nhìu sản ph̉m lượng đ́n người dùng, mà theoMazda Vịt Namđược bít, hãng còn mang đ́n nhìu cng ngḥ và ḥ th́ng mới giúp cho trải nghịm xe hơi của khách hàng ngày càng được hoàn thịn hơn.

i-ELOOP ḥ th́ng thng minh

Mazda – thương hịu sản xút xe hơi đ́n từ Nḥt Bản, là ṃt trong những gương mặt đ̀u tin trn th́ giới đã ŕt thành cng trong vịc đ̀u tư và phát trỉn hoàn thịn ḥ th́ng tái tạo năng lượng dành cho những m̃u mã xe du lịch bằng cách sử dụng tụ địn.

Cho đ́n ngày hm nay, khi được bít đ́n ṛng rãi ḥ th́ng này được hãng gọi bằng cái tn i-ELOOP – Intelligent Energy Loop, đy là cái tn tượng trưng cho ý tưởng làm nn ṃt vòng tùn hoàn bảo t̀n năng lượng hiu quả và thng minh của Mazda dày cng nghin cứu.

Có th̉ th́y được rằng, ḥ th́ng hịn đại này đã bắt đ̀u được b̉ sung trn những sản ph̉m chủ lực của Mazda từ những năm 2012, đỉn hình là dòng Mazda6 với nhìu cải tín ở phin bản 2013. Cho đ́n ṭn by giờ, g̀n như ḥ th́ng này đã xút hịn đ̀y đủ trn các m̃u mã của hãng vàMazda CX-9 2018khng phải là ṃt trường hợp ngoại ḷ.

Trong đìu kịn hoạt đ̣ng thực t́ cho th́y được rằng, với ś l̀n tăng t́c cùng với khả năng phanh lin tục, ḥ th́ng này sẽ bắt đ̀u làm vịc và cho ra mức tiu hao nhin lịu t́t hơn ln đ́n 10%, khng chỉ ṿn hành t́t hơn mà xe còn tít kịm được ṃt ph̀n chi phí ṿn chuỷn cho chủ sở hữu.

Dựa theo bảng thít ḱ mà Mazda đã từng cng b́ cho người hm ṃ được bít, ḥ th́ng i-ELOOP có ću tạo bao g̀m ṃt ḅ máy phát địn khoảng 12-25V th́ ḥ mới, ṃt tụ địn EDLC (Electric Double Layer Capacitor), ṃt chíc DC/DC Converter và kèm theo đó là bình ắc quy.

Nguyn l hoạt động

Ḥ th́ng mới toanh này được hoạt đ̣ng dựa trn nguyn lý làm vịc là m̃i khi người đìu khỉn thả hẳn bàn đạp ga ra, xe bắt đ̀u sẽ giảm t́c đ̣ xúng, lúc này ḥ th́ng sẽ kích hoạt máy phát hoạt đ̣ng và sản sinh ra những dòng địn ln đ́n 25V, ḱ đ́n sẽ truỳn đ́n các tụ địn đ̉ lưu trữ tại ḅ pḥn lưu địn hai lớp.

Lượng địn năng này sau khi qua ḅ chuỷn đ̉i DC sẽ được dùng đ̉ nạp cho bình ác quy của xe, đ̀ng thời cung ćp thm lực cho ḥ th́ng đìu hòa, ḥ th́ng dàn m thanh trong xe và g̀n như là t́t cả các thít bị địn tử khác được Mazda lắp đặt vào bn trong xe.

Khng chỉ dừng lại ở đó, chíc tụ địn này đã được Mazda khéo léo phát trỉn ṃt cách đặc bịt đ̉ dành ring cho ḥ th́ng i-ELOOP, b́t ngờ hơn nữa nó còn có th̉ được sạc đ̀y chỉ trong vài giy ngắn ngủi.

Theo lời nḥn xét từ phía các chuyn gia có kinh nghịm lu năm trong ngành cng nghịp xe hơi nḥn định rằng, ḥ th́ng tái tạo năng lượng phanh của Mazda hoàn toàn khác bịt so với những thương hịu khác. Bởi nó sử dụng tụ địn đ̉ tích trữ địn năng, thay vì dùng pin như các ḥ th́ng khác trn thị trường.

T̉ng hợp và bin ṭp
http://xemazda.org/