Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Xe hơi kích thước nhỏ hấp dẫn thị trường
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Xe hơi kích thước nhỏ hấp dẫn thị trường

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Xe hơi kích thước nhỏ hấp dẫn thị trường


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Hiện tại trên thị trường, các sản phẩm được lắp ráp khối động cơ đạt dung tích 1.5 lít đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Theo như Chevrolet Phú Mỹ Hưng được biết, các đơn vị nhận trách nhiệm sản xuất đang cố gắng sử dụng tất cả các biện pháp, để kích cầu các nhà nhập khẩu tham gia vào cuộc, khiến thị trường Việt sôi động hơn bao giờ hết.

Ban hành thuế mới, mẫu xe dung tích nhỏ hưởng lợi

Theo biểu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) vừa mới được ban hành, đã được áp dụng vào thực tế thì các mẫu xe từ các thương hiệu đang sử dụng động cơ có dung tích từ 1.5 lít trở xuống, sẽ được giảm khoảng 5% so với trước khi ban hành thuế tiêu thụ mới này, như vậy mức thuế hiện tại cho các xe này chỉ còn 40%.

Các mẫu xe từ các thương hiệu đang sử dụng động cơ có dung tích từ 1.5 lít trở xuống, sẽ được giảm khoảng 5%

Nhờ vậy, các mẫu xế hộp được lắp ráp trong nước ta như Chevrolet Aveo 2017, Toyota Yaris, Ford Focus, Chevrolet Spark hay Mitsubishi Attrage đều đang được giảm giá bán đến vài chục triệu đồng. Dù rằng mức giảm giá không nhiều, tuy nhiên một phần nào đó nó vẫn tác động nhiều đến tâm lý mua xe của khách hàng, là dấu hiệu tích cực đến thị trường nước ta.

Giảm giá các mẫu sản phẩm của mình, đang được xem là xu hướng của các thương hiệu, không chỉ vậy các hãng xe cũng đang tăng các gói khuyến mãi cho những dòng xe cỡ nhỏ. Điển hình là các mẫu ô tô có dung tích đạt hay dưới 1.5 lít như Chevrolet Aveo, Kia Morning, Kia Rio…, hầu hết khi mua những chiếc xe này, khách hàng đều nhận được nhiều lợi ích không ngờ tới.

Giảm giá các mẫu sản phẩm của mình, đang được xem là xu hướng của các thương hiệu

Gần đây nhất, General Việt Nam cũng khá mạnh dạn khi giảm hẳn 30 triệu đồng cho Chevrolet Aveo, bao gồm cả phiên bản LT và bản LTZ cao cấp. Dể dàng nhận thấy, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu đến từ Hoa Kỳ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng, hãng đã không ngừng cải tiến, nâng cấp các sản phẩm của mình nhằm phục vụ đáp ứng các như cầu của người tiêu dùng.

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Aveo 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Xe nhập khẩu ồ ạt đổ về thị trường

Theo các thương hiệu chia sẻ, phân khúc xe hơi được lắp ráp động cơ có dung tích 1.5 lít, đang tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nếu quay về khoảng 5 năm trước, phân khúc này chỉ đạt được một phần tư doanh số bán hàng ra toàn thị trường, thì hiện tại phân khúc này đã vươn lên được gần một nửa sản lượng.

Phân khúc này thu hút được rất nhiều đối tượng khách hàng già đình trẻ, các hãng kinh doanh dịch vụ taxi hay người dùng lần đầu mua xe. Tốc độ tăng trưởng mạnh về nhu cầu của người tiêu dùng, các chính sách khuyến mãi mua xe có dung tích nhỏ đang thúc đẩy, giúp đở các nhà sản xuất lắp ráp ô tô trong nước hưởng lợi.

Phân khúc này thu hút được rất nhiều đối tượng khách hàng già đình trẻ

Các báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, sản lượng xe hơi được nhập khẩu về Việt Nam cũng đang đạt nhiều thành tích khả quan. Chỉ trong tháng 10/2016, doanh số đã đạt được 12.000 chiếc, với giá trị lên đến 165 triệu USD. Trong đó, tháng 9/2016 con số này chỉ đạt 9.000 chiếc khoảng 164 triệu USD. Tính chung, từ tháng 9 đến tháng 10, giá trị trung bình của một chiếc ô tô nhập về Việt Nam đã giảm mạnh, tương đương hơn 18.000 USD xuống còn 13.750 USD. Điều này cho thấy rõ, lượng xe giá trị thấp, dung tích nhỏ đang được nhập về nước ngày càng nhiều.
Tổng hợp và biên tập
http://chevroletphumyhung.org