Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Vì sao SUV cỡ nhỏ được ưa chuộng (P2)
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Vì sao SUV cỡ nhỏ được ưa chuộng (P2)

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Vì sao SUV cỡ nhỏ được ưa chuộng (P2)


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Ở phần trước, đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng đã giới thiệu đến người dùng hai thế mạnh của các sản phẩm thuộc dòng SUV cỡ nhỏ. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về những ưu điểm khác của phân khúc đang rất hot trên thị trường này.

SUV cỡ nhỏ – Thiết kế thời trang, đa dụng

Đây chính xác là một điểm cộng lớn nhất của dòng xe này, với thiết kế thời thượng của mình, các mẫu sản phẩm luôn khiến người tiêu dùng “ngã gục” khi lần đầu tiên chạm mặt, không chỉ đáp ứng được nhu cầu về kích thước, mà xe còn sở hữu phong cách cao cấp và sang trọng.

vi-sao-suv-co-nho-duoc-ua-chuong-p2-1.jpg

Các mẫu sản phẩm luôn khiến người tiêu dùng “ngã gục” khi lần đầu tiên chạm mặt

Không chỉ vậy, phần lớn các mẫu xế hộp trong phân khúc này đều để lại ấn tượng sâu sắc về kiểu dáng thiết kế mới mẻ, như làn gió mới thổi vào thị trường. Đi kèm với điều đó, là chút xen lẫn của sự cá tính mạnh mẽ về màu sắc, chính vì vậy các sản phẩm này luôn phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng.

Hơn nữa, nhờ sở hữu khoang chứa đồ rộng rãi, mà các xe SUV cỡ nhỏ có thể đáp ứng đa dạng tất cả các nhu cầu của khách hàng khi đi mua sắm, chuyên chở các vật dụng cồng kềnh, đi du lịch xa cùng bạn bè và gia đình kèm theo nhiều hành lý.

Đặc biệt nhất, chính là các trang thiết bị với nhiều tính năng tiện ích mà người dùng không thể ngờ tới, có thể giúp ích được nhiều việc khác nhau của khách hàng bằng những thao tác cực kỳ đơn giản.

vi-sao-suv-co-nho-duoc-ua-chuong-p2-2.jpg

Đặc biệt nhất, chính là các trang thiết bị với nhiều tính năng tiện ích mà người dùng không thể ngờ tới

Nhằm mang tới không gian thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách trên xe, hệ thống giải trí đa phương tiện ở hầu hết các mẫu xe đều đạt chất lượng tuyệt hảo, khiến những người có mặt trên xe luôn cảm thấy thư giãn khi phải trải qua cung đường dài.

—>> Xem thêm giá Aveo 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

SUV cỡ nhỏ – Dễ lái, dễ di chuyển trong thành phố

Với tình trạng giao thông đông đúc tại Việt Nam, SUV cỡ nhỏ đã chứng minh được mình phù hợp với các thành phố lớn và không ngại bất cứ mọi ngỏ ngách nào. Đó là nhờ vào thiết kế hình dáng nhỏ gọn, đi kèm với khả năng di chuyển linh hoạt trong mọi tình huống.

vi-sao-suv-co-nho-duoc-ua-chuong-p2-3.jpg

SUV cỡ nhỏ đã chứng minh được mình phù hợp với các thành phố lớn và không ngại bất cứ mọi ngỏ ngách nào

Một lợi thế mà không phải dòng nào cũng có được, chính là thiết kế bộ phận gầm của xe. Nhờ sở hữu khung gầm cao chắc chắn nên xe có thể dễ dàng đi lại trong thành phố, đặc biệt là khi vào mùa mưa hay xuất hiện những khu vực ngập nước nặng nề.

SUV cỡ nhỏ – Tiết kiệm nhiên liệu

Dưới nắp ca po, là sự xuất hiện của động cơ có dung tích từ 1.4 lít đến 1.6 lít, song song với đó là thiết kế xe nhỏ gọn và trọng lượng xe vừa phải, các mẫu SUV cỡ nhỏ luôn có khả năng tiêu hao nhiên liệu một cách tinh tế hơn so với những sản phẩm trong phân khúc SUV cỡ trung và lớn.

Theo thông tin từ các nhà sản xuất cung cấp, ô tô Chevrolet Trax 2017 ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu với khối động cơ có khả năng tăng áp dung tích đạt 1.4 lít, xe còn có thể đạt vận tốc tối đa cao nhất trong các dòng xe thuộc phân khúc này.

—>> Xem thêm gia oto Chevrolet Cruze

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org/vi-sao-suv-co-nho-duoc-ua-chuong-p2-121.html