Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Triển lãm Bangkok nổi bật khi có Chevrolet Colorado High Country Storm
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Triển lãm Bangkok nổi bật khi có Chevrolet Colorado High Country Storm

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Triển lãm Bangkok nổi bật khi có Chevrolet Colorado High Country Storm


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Theo những tin tức Chevrolet Phú Mỹ Hưng có được, tại Triển lãm Bangkok Motor Show 2017 đang được diễn ra, thương hiệu đến từ Mỹ đã bất ngờ tung ra phiên bản hoàn toàn mới của Chevrolet Colorado với tên gọi High Country Storm, mẫu bán tải này được đổi mới trong hình dáng hầm hố và phong cách hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn.

Nhiều sản phẩm nổi bật được tung ra thị trường

Trong năm nay, tại Triển lãm xe hơi Bangkok 2017 gian hàng của General Motor không có quá nhiều sản phẩm mới, tuy nhiên mỗi một mẫu xe lại là một thế mạnh đặc trưng, tiêu biểu của hãng. Đối với Chevrolet, thương hiệu này đã có thêm ” cổ máy” thể thao Corvette Stingray, mẫu bán tải với kích thước lớn Chevrolet Silverado, đặc biệt chính là phiên bản Storm của Chevrolet Colorado 2017 High Country.

trien-lam-bangkok-noi-bat-khi-co-chevrolet-colorado-high-country-storm-1.jpg

GM tung phiên bản mới của Colorado tại Triển lãm xe hơi Bangkok 2017

Phiên bản hoàn toàn mới này, được nhà sản xuất xe hơi hàng đầu đến từ Hoa Kỳ đổi mới về thiết kế, chiếc xe như khoác lên một chiếc áo mới vô cùng hoàn hảo, cứng cáp, mạnh mẽ và vô cùng hầm hố hơn hẳn nếu so với bản tiêu chuẩn. Không chỉ vậy, hãng còn tích hợp thêm nhiều trang bị tiện ích hơn nữa nhằm phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Nhiều trang bị, hệ thống được bổ sung, màu sắc mới

Chevrolet đã rất tinh tế, khi đem đến cái nhìn hoàn toàn mới với 6 tùy chọn màu sơn cho người tiêu dùng, khách hàng sẽ có những lựa chọn khác nhau để thỏa mãn niềm đam mê, dễ dàng tìm cho riêng mình một màu sắc phù hợp với cá tính của bản thân, trong đó các màu sơn bao gồm: Blue Me Away, Pull Me Over Red, Black Meet Kettle Metallic, Summit White, Satin Steel Grey Metallic và Auburn Brown Metallic.

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Colorado 2017 mới nhất Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Không chỉ dừng lại ở đó, nhằm tăng tính cạnh tranh cho mẫu bán tải với các đối thủ khác trong cùng phân khúc, hãng đã bổ sung cho xe các tùy chọn tiện ích khá thú vị như: Camer hỗ trợ đỗ xe, đèn pha và gạt mưa có chức năng tự động, khởi động/ tắt máy xe từ xa…

trien-lam-bangkok-noi-bat-khi-co-chevrolet-colorado-high-country-storm-2.jpg

Hãng đã bổ sung cho xe các tùy chọn tiện ích khá thú vị nhằm tăng tính cạnh tranh

Hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện bao gồm một màn hình cảm ứng có thể kết nối đến các cổng thông dụng như USB/AUX, kết nối không dây Bluetooth, điện thoại thông minh. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của hệ thống giải trí tiên tiến hàng đầu đến từ hãng mang tên MyLink tích hợp Apple CarPlay và Siri Eyes Free.

Hệ thống an toàn trên Chevrolet Colorado High Country Storm sẽ được thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Mỹ bổ sung 3 túi khí, hệ thống ESC cân bằng điện tử, hệ thống cảnh báo chệch làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống giám sát áp suất lốp, hệ thống chống bó cứng phanh…

trien-lam-bangkok-noi-bat-khi-co-chevrolet-colorado-high-country-storm-3.jpg

Mẫu xế hộp này có khả năng có thể đáp ứng tiêu chuẩn khí Euro 4

Trái tim của phiên bản mới này nằm ở khối động cơ Turret Duramax có dung tích 2.5 lít, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 180 mã lực, mô men xoắn tối đa đạt 440 Nm, khối động cơ này sử dụng hộp số tự động 6 cấp mạnh mẽ. Theo như những gì hãng đã công bố, mẫu xế hộp này có khả năng có thể đáp ứng tiêu chuẩn khí Euro 4, ngoài ra xe còn có khả năng tiết kiệm nhiên liệu một cách tinh tế.
Tại thị trường Thái Lan, giá bán hiện tại của Colorado High Country Storm trên thị trường là 1,028 – 1,098 triệu baht tương đương 680 – 727 triệu đồng.

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org