Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Toyota Yaris 2017 : Sự lựa chọn thông minh nhất
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Toyota Yaris 2017 : Sự lựa chọn thông minh nhất

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Toyota Yaris 2017 : Sự lựa chọn thông minh nhất


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Với mức giá 669 triệu đồng, có nhiều người cho rằng Toyota Yaris 2017 có mức giá hơi chát, tuy nhiên trên thực tế việc lắp đặt bằng loại động cơ với bình dung tích 1.3 l, hộp số 4 cấp và nhiều trang bị khác vẫn giúp cho chiếc xe này thu hút được đông đảo sự quan tâm và lựa chọn của khách hàng của Toyota Hùng Vương

Thế hệ thứ 3 của dòng xe này được ra mắt ở Việt Nam từ giữa tháng 6 cho đến nay bao gồm 2 tùy chọn khác nhau, chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan và cả hai đều được sử dụng bằng hệ thống động cơ chạy bằng nhiên liệu xăng 4 xi lanh xếp thẳng hàng và bình dung tích 1.3L, từ đó đem lại nguồn sức mạnh là 84 mã lực và mô men xoắn 121Nm.

Nếu so sánh về bình dung tích của động cơ và công suất, công nghệ hộp số thì nó có phần thua kém so với đối thủ, tuy nhiên về mức giá nó lại có phần hấp dẫn hơn, đó là lý do vì sao mà nhiều người vẫn ưu tiên lựa chọn nó. Hiện tại, các cửa hàng, đại lý bán xe Toyota có các chương trình ưu đãi hấp dẫn, cộng thêm thương hiệu khá nổi tiếng khiến cho mọi người khi có nhu cầu mua xe thì hay nghĩ đến nó đầu tiên. Toyota Yaris 2017ra đời như là một lời tri ân sâu sắc của hãng dành cho sự khách hàng, những người luôn quan tâm, mến mộ và dành tình yêu thương của mình cho hãng.

Kích thước tổng thể của Yaris là dài x rộng x cao là 4.115 x 1.700 x 1.475 mm, như vậy chiều dài của xe đã được tăng lên 330mm, trong khi đó chiều dài cơ sở cũng được tăng từ 2.460 lên 2.550 mm. Sự thay đổi này đã khiến cho chiếc xe không còn nhỏ nhắn như trước nữa mà nó đã được tăng lên, tạo độ thoải mái tuyệt đối cho hành khách ngồi ở trên xe cũng người cầm vô lăng. Cũng chính nhờ sự gia tăng về kích thước, độ bề thế và hình dáng ở bên ngoài giúp cho Yaris đem lại cảm giác mạnh mẽ và thể thao hơn hẳn, các đường nét của nó trông cũng khá lạ mắt, nhấn là ở phần đầu của xe.

Toyota Yaris 2017 được coi là biến thể của hatchback Vios, song nhìn chung nó có phần cầu kỳ hơn. Vẫn giữ mô tuýp cũ là thiết kế khung với bộ lưới tản nhiệt hình thang rộng, tuy nhiên nó có kích thước khác biệt với hai phần, phần trên nhỏ hơn và được tô điểm bằng thanh cỡ lớn chạy xuyên suốt qua logo và kéo thẳng xuống tận mép dưới của bộ cản trước, từ đó tạo nên hình thanh kích thước lớn và góc cạnh, nó bao trọn hai khe tản nhiệt.

—>> Xem thêm giá xe Toyota Yaris 2017 mới nhất tại Toyota Hùng Vương

Chỉ cần một chút liên tưởng là mọi người có thể hình dung ra được sự sống động của nó bằng thanh chắn ô tản nhiệt với kiểu dáng cách điệu, khung tản nhiệt hình thang đặt ở giữa cặp đèn pha trông khá góc cạnh, chất liệu bóng halogen và thấu kính projector quắc lên.

Nhìn một cách trực diện thì Yaris không gây được nhiều ấn tượng, nhưng nếu soi kỹ từng chi tiết một bạn sẽ thấy rất độc đáo, đặc biệt đằng sau xe với thiết kế phá cách đến mức bất ngờ. Kính hậu là những đường vuông vức, chân kính cong võng xuống gần sát vị trí lắp biển số.

Cột C được đặt ở hai bên và có màu sắc tối giúp hòa quyện cùng với viền kính, đem lại cảm giác rộng rãi hơn. Phần cửa của ngăn hành lý cũng giúp tạo được hình góc cạnh nhờ đi kèm với các đường gấp khúc. Ở phía trên panel là cửa hậu và bộ phận cản sau, việc dập mờ hình thang rộng đi kèm với tạo khối góc cạnh, từ đó gia tăng thêm độ trẻ trung hơn cho chiếc xe, sở hữu nó chắc chắn sẽ làm bạn phải hài lòng.