Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Toyota Vios 2017 có cải tiến nào đáng chú ý?
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Toyota Vios 2017 có cải tiến nào đáng chú ý?

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Toyota Vios 2017 có cải tiến nào đáng chú ý?


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Ghi nhận của showroom Toyota Hùng Vương, trong số các sản phẩm xe mà hãng xe Nhật giới thiệu thì Vios có doanh số bán kỷ lục và cao nhất. Đứng bên cạnh những cái tên đình đám, chiếc xe này vẫn khẳng định được vị trí số một của mình và dễ dàng làm khách hàng yêu thích. Đặc biệt, thế hệ mới 2017 còn có những nét cải tiến làm bất kỳ ai cũng phải chú ý.

Thiết kế Toyota Vios trẻ trung, năng động

Thiết kế xe Vios phiên bản mới mang hơi thở trẻ trung, năng động. Chiều dài và chiều rộng của xe được cộng thêm kích thước, kết hợp với nhiều chi tiết mới làm xe càng hướng đến phong cách khí động học tiên tiến. So với các đối thủ, Vios chứng minh được lợi thế lớn nhất của mình đó chính là tiết kiệm nhiên liệu.

Xem thêm bản Toyota Vios TRD tại Toyota Hùng Vương

Phần đầu xe là sự xuất hiện của hệ thống đèn pha theo dạng thấu kính. Vì sử dụng chóa đèn có màu tối và khung đèn có đường crom nên định hình một cách hiệu quả hơn. Bộ lướn phân tán nhiệt trông khá dữ dằn, nó thể hiện được nét thể thao, càng khiến cho khách hàng trẻ tuổi mong muốn sở hữu nó nhiều hơn. Ở vị trí góc là hệ thống đèn sương mờ, ngoài ra nó cũng có cả dãi đèn led phục vụ cho nhu cầu di chuyển ban ngày.

Giá xe Toyota Vios 2017

Phần đầu xe đầy ấn tượng của Toyota Vios 2017

Hệ thống đèn hậu ở phía sau Toyota Vios 2017 được thay đổi theo một kiểu dáng tinh tế, hoàn mỹ hơn hẳn. Ở phía sau xe là sự xuất hiện của những thanh crom nẹp cốp xe, nhờ được vuốt mỏng nên đem lại cảm nhận nhẹ nhàng hơn. Phần cản sau có sự trơn tru, mượt mà, đáp ứng được yêu cầu ngày một cao hơn của khách hàng.

—>> Xem thêm giá xe Vios 2017 mới nhất tại Toyota Hùng Vương

Nội thất Toyota Vios 2017 tinh tế hơn

Nội thất của Toyota Vios model mới hướng đến phong cách sang trọng và thanh lịch. Hệ thống bảng đồng hồ có kiểu dáng thể thao đầy cá tính. Vòng đồng hồ được đặt ở vị trí trung tâm, ở bên ngoài được mạ bằng lớp crom không thể tinh tế hơn. Màn hình trên xe có màu xanh dịu nhẹ, lối thiết kế hiện đại, như vậy người tài xế khi nhìn sẽ không có cảm giác nhức mắt cũng như tiếp nhận được mọi thông tin một cách dễ dàng.

Xem thêm Toyota Vios 1.5E CVT tại Toyota Hùng Vương

Giá xe Toyota Vios 2017

Nội thất đầy tinh tế và thanh lịch

Toàn bộ các thông tin được hiển thị trên màn hình bao gồm thời gian, mức tiêu hao nhiên liệu và đặc biệt là bao gồm cả vận tốc tức thời của xe. Về tay lái, xe được chia thành nhiều chấu khác nhau, nó đi kèm với các nút bấm, cho phép người tài xế có thể điều khiển được tính năng ở trên xe một cách tiện dụng và dễ dàng.

Xem thêm Toyota Vios 1.5E MT tại Toyota Hùng Vương

Động cơ Toyota Vios 2017

Về động cơ, Toyota Vios 2017 đã có sự biến đổi khá nhiều so với phiên bản trước đó. Nó có sự nâng cấp hệ thống động cơ từ VVT-I lên thành Dual VVT-i. Kết hợp cùng với hộp số tự động vô cấp CVT 7 hay hộp số sàn 5 cấp, nhờ vậy mà bác tài khi cầm tay lái dễ dàng kiểm soát được lực kéo cũng như tốc độ di chuyển của xe. Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đây cũng chính là yếu tố đặc biệt mà hiếm sản phẩm nào trong cùng phân khúc có thể đáp ứng được. Do vậy chúng tôi tin rằng bạn sẽ sáng suốt lựa chọn chiếc xe này để đồng hành cùng với mình trên mọi nẻo đường.

Xem thêm Toyota Vios 1.5G CVT tại Toyota Hùng Vương

Tổng hợp và biên tập

http://www.toyotahungvuongsg.net/

Nguồn

http://www.toyotahungvuongsg.net/toyota-vios-2017-co-cai-tien-nao-dang-chu-y-124.html