Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Tìm hiểu 3 mẫu bán tải lý tưởng dành cho người dùng Việt
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Tìm hiểu 3 mẫu bán tải lý tưởng dành cho người dùng Việt

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Tìm hiểu 3 mẫu bán tải lý tưởng dành cho người dùng Việt


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Hiện nay, theo đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng được biết, trên thị trường có rất nhiều dòng xe bán tải được các thương hiệu đầu tư và phát triển nhằm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy đâu là những sản phẩm nổi bật, cùng tìm hiểu thông qua bài viết này nhé.

Chervolet Colorado LTZ 2.8 AT 4×4

Xuất hiện trên thị trường với giá bán dao động từ 809 triệu đồng, ô tô Chevrolet Colorado 2017 đích thị là mẫu bán tải có giá bán hợp lý nhất. Đồng thời, đây là mẫu xe bán tải trẻ nhất gia nhập phân khúc đang quá nhiều cạnh tranh.

Vơi thiết kế mạnh mẽ, phong cách thể thao đi kèm các công nghệ và tiện ích hàng đầu có mặt trên xe, đủ sức làm hài lòng những nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng.

tim-hieu-3-mau-ban-tai-ly-tuong-danh-cho-nguoi-dung-viet-1.jpg

Chevrolet Colorado 2017 đích thị là mẫu bán tải có giá bán hợp lý nhất

Được trang bị động cơ Turbo diesel Duramax 2.8 lít mạnh mẽ 4 xi-lanh thẳng hàng, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 197 mã lực tại vòng tua 3.600 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa đạt 500 Nm tại vòng tua 2.000 vòng/ phút, xe sử dụng hộp số 6 cấp giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, đáp ứng được mọi đam mê khám phá của chủ sở hữu.

Được biết, sức mạnh của động cơ Turbo Diesel Duramax được nhà sản xuất tính toán kỹ càng và cân bằng một cách ấn tượng. Xe có khả năng điều khiển ổn định và hiệu suất nhiên liệu tối ưu, hoàn hảo cho các nhu cầu hàng ngày hay những chuyển phượt thú vị cùng bạn bè.

Toyota Hilux 2.8G 4×4 MT

Dòng xe bán tải của Toyota là sản phẩm mở ra một kỷ nguyên mới. Đây được xem là dại diện cho mẫu xe hiện đại đi kèm với phong cách uy lực và đa năng. Từng chi tiết, bộ phận đều nhận được thiết kế cứng cáp và đầy cảm xúc. Hiện tại, khi được phân phối ở nước ta chiếc xe có giá bán khởi điểm là 806 triệu đồng.

tim-hieu-3-mau-ban-tai-ly-tuong-danh-cho-nguoi-dung-viet-2.jpg

Dòng xe bán tải của Toyota là sản phẩm mở ra một kỷ nguyên mới

Về nội thất, chiếc xe được trang bị không gian thoáng mát nhưng không kém phần sang trọng. Không chỉ vậy, khối động cơ 2.8 lít 4 xi lanh thẳng hàng, còn có thêm 16 van với tính năng phun nhiên liệu trực tiếp, đi kèm với khả năng tăng áp biến thiên giúp xe có khả năng hoạt động bền bỉ, nhưng vẫn có thể tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Nhờ đó, công suất cực đại đạt được 174 mã lực tại 3.400 vòng/phút, cho mô men xoắn đạt 450 Nm tại 2.600 vòng/phút, đi cùng với hộp số sàn 6 cấp.

Toyota Hilux cũng có nhiều sự lựa chọn phiên bản, cũng như màu sắc nổi trội như màu đỏ, trắng, đen, bạc, xám đậm, ánh kim cho khách hàng lựa chọn.

Isuzu D-Max LS 3.0 4×4 AT

Mẫu pick-up của Isuzu có giá niêm yết là 790 triệu đồng tại Việt Nam. Với phong cách mới lạ wedge – shape đem đến đầu xe thấp và cao dần lên ở phía thân, trông xe có vẻ mạnh mẽ, nổi bật và sang trọng hơn hẳn các đối thủ còn lại.

Bên trong khoang lái có được không gian rộng rãi, tài xế lẫn hành khách đều có thể cảm nhận được sự thoải mái khi ở trong xe. Bên trong còn xuất hiệm nhiều chi tiết ấn tượng như vô lăng bổ sung hệ thống điều khiển âm thanh; Băng sau có thể gập lên xuống 60/40; Đồng hồ taplo với màn hình hiển thị đa thông tin.

tim-hieu-3-mau-ban-tai-ly-tuong-danh-cho-nguoi-dung-viet-3.jpg

Với phong cách mới lạ wedge – shape đem đến đầu xe thấp và cao dần lên ở phía thân

Cung cấp sức mạnh cho Isuzu D-Max LS 3.0 4×4 AT là khối động cơ 4JJ1-TC HI 3.0 lít, có thể sản sinh công suất cực đại 163 mã lực tại 3.200 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa đạt 380 Nm tại 2.200 vòng/phút. Khối động cơ mạnh mẽ đem lại khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cho mẫu bán tải này.

—>> Xem thêm giá Spark 2017

Tổng hợp và biên tập
http://chevroletphumyhung.org/tim-hieu-3-mau-ban-tai-ly-tuong-danh-cho-nguoi-dung-viet-124.html