Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Thế hệ thứ 5 của Lexus LS tại triển lãm Detroit (P2)
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Thế hệ thứ 5 của Lexus LS tại triển lãm Detroit (P2)

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Thế hệ thứ 5 của Lexus LS tại triển lãm Detroit (P2)


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Lexus LS 2018 thế hệ mới được thương hiệu xe hạng sang đến từ Nhật Bản, tích hợp trang bị cho mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này hệ thống kiểm soát khung gầm (Vehicle Dynamics Integrated Management – VDIM). Trung tâm Lexus Sài Gòn tin chắc rằng, hệ thống này sẽ giúp chiếc xe giám sát và kiểm soát tốt hơn phiên bản tiền nhiệm.

Các công nghệ an toàn hàng đầu và cũng là đầu tiên

Với thế hệ mới này Lexus LS460 2017 còn được bổ sung thêm hệ thống phát hiện người đi bộ ở phía trước, sau đó sẽ tự động đánh lái để tránh. Đây đích thị được xem là công nghệ an toàn hàng đầu, đầu tiên trên toàn cầu mà Lexus đã công bố trước đó, đây chính là thế mạnh mà các đối thủ của LS không thể nào sánh kịp.

Xe được  bổ sung thêm hệ thống phát hiện người đi bộ ở phía trước

Nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ô tô cho biết, Lexus LS 2018 hoàn toàn gây được ấn tượng sâu sắc đến mọi người bởi thiết kế của mình. Với cụm lưới tản nhiệt có hình dáng con suốt kim cương lớn, tích hợp thêm các cụm đèn pha và hốc gió hướng về tâm với logo thương hiệu đặc trưng của hãng.

Kế đến chính là xu hướng coupe được thể hiện qua phần thiết kế mái thấp, hơi dốc về phía sau mang đến phong cách cá tính, thể thao hơn cho chiếc xe. Nếu xét về tổng thể, phiên bản tiền nhiệm không đem lại cảm giác sang trọng, cao cấp, linh hoạt và hầm hố như những gì phiên bản hiện tại làm được.

Toshio Asahi – Kỹ sư trưởng của Lexus đã có vài chia sẻ rằng: ” Lexus LS 2018 thế hệ mới, không chỉ là một sản phẩm tượng trưng cho cả thương hiệu xe hơi hạng sang Lexus. Mẫu xế hộp này còn thể hiện rất rõ ràng truyền thống và văn hóa của đất nước mặt trời mọc”.

Xu hướng coupe được thể hiện qua phần thiết kế mái thấp

—>> Xem thêm giá xe Lexus LS460 2017 mới nhất tại Trung tâm Lexus Sài Gòn

Bên trong khoang cabin của phiên bản mới này, được nhà sản xuất ô tô hạng sang đến từ Nhật Bản bổ sung cho nội thất với phong cách thiết kế mới lạ, đẹp mắt đến từ các chất liệu sang trọng cao cấp và nổi bật nhất, khách hàng rất dễ bị choáng ngợp, khi lần đầu tiên bước vào khoang nội thất của LS.

Ở hàng ghế phía trước, khu vực này có khả năng chỉnh điện 28 hướng đi kèm thêm chức năng massage tiện ích hoặc làm mát lưng ghế cực nhanh. Không chỉ vậy, ghế phụ có tính năng ngả lưng về phía trước đến 48 độ và nhô cao lên đến 24 độ, đây là tính năng nhằm giúp tăng không gian cho hàng ghế ở phía sau.

Còn hàng ghế sau đem đến một không gian sang trọng, mang đậm chất quý phái. Bảng điều khiển ở khu vực trung tâm, nhậm được thiết kế tỉ mỉ, bài trí gọn gàng giúp người lái thuận lợi trong việc sử dụng các chức năng tại đây. Đáng chú ý nhất, chính là màn hình thông tin giải trí có kích thước lên đến 12.3 inch.

Hệ thống hiển thị thông tin khủng nhất thị trường

Đi kèm với màn hình thông tin giải trí đa phương tiện là dàn âm thanh cao cấp Mark Levinson, mang lại không gian thư giản và tận hưởng âm nhạc của khách hàng sắc nét sống động hơn. Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, khó có thể phủ nhận Lexus có được âm thanh giải trí hoàn hảo và chất lượng nhất.

Đi kèm với màn hình thông tin giải trí đa phương tiện là dàn âm thanh cao cấp Mark Levinson

Thêm một điểm đặc biệt khác trên Lexus LS 2018 thế hệ mới không thể bỏ qua, chính là tùy chọn về hệ thống hiển thị thông tin cần thiết cho người lái, thông qua kính lái có kích thước lên đến 24 inch – đây chính là trang bị khủng nhất trên các sản phẩm xe hạng sang khác trên thị trường hiện nay.

Tổng hợp và biên tập
http://www.dailylexus.vn