Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Sức hút của Toyota Land Cruiser Prado 2017 từ đâu?
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Sức hút của Toyota Land Cruiser Prado 2017 từ đâu?

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Sức hút của Toyota Land Cruiser Prado 2017 từ đâu?


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Sẽ là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn với Toyota Land cruiser prado 2017, nó có thể đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu của khách hàng, dù là những con đường trắc trở hay gặp điều kiện chẳng mấy thuận lợi. Thế hệ mới của chiếc xe lần này được thiết kế vô cùng đẹp mắt với khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ, nó càng làm cho chiếc SUV trở nên thu hút hơn dù là xuất hiện ở đâu đi chăng nữa. Hãy cùng đại lý Toyota Hùng Vương tìm hiểu kỹ hơn đặc điểm của chúng trong bài viết sau đây nhé!

1. Ngoại thất

Theo như nhận xét của các chuyên gia thì chiếc xe này dự kiến sẽ có thiết kế 4 cửa, vẻ đẹp của nó nổi bật nhờ lớp crom phủ bên ngoài, hệ thống đèn trước và sau đều được lắp đặt bằng công nghệ halogen, bên hông với những đường dập nổi mang lại vẻ đẹp mượt mà. Hệ thống lazang của xe với kích thước thể thao 17 in, tùy chọn khác đi kèm với tổng cộng 7 màu sắc ngoại thất giúp cho người tiêu dùng dễ dàng đưa ra sự lựa chọn của mình.

Land Cruiser Prado 2017 sở hữu nhiều nâng cấp về ngoại thất

2. Nội thất

Hệ thống nội thất ở bên trong xe đem lại vẻ đẹp khá sang trọng, nó có tổng cộng 3 tông màu khác nhau, hệ thống tay lái với tổng cộng 3 chấu với thiết kế đầy cách điệu, sự kết hợp cùng ốp gỗ và bạc đem lại vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Các tiện nghi được lắp đặt trên xe vô cùng nổi bật, màn hình LCD cảm ứng đem lại sự tiện nghi tuyệt đối. Xe được kết nối Usb, bluetooth cũng như các định vị vệ tinh, mọi thứ được kỳ vọng rằng sẽ đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho các vị khách khó tính nhất.

Bên cạnh đó chiếc xe còn được đi kèm với tính năng khởi động thông qua nút bấm, hệ thống kháo thông minh và camera lùi. Màn hình LCD loại công nghệ mới được kết hợp cùng với hệ thống âm thanh CS, đài Am/FM, MP3 mang lại những đặc điểm không thể tuyệt vời hơn cho khách hàng. Chỉ cần bước lên xe thôi là bạn đủ để cảm nhận hết được điều tuyệt vời nhất mà nó đem lại, không ai có thể ngờ được rằng hãng xe Nhật lại dành sự ưu ái lớn đến vậy cho Toyota Land cruiser prado 2017.

—>> Xem thêm giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2017 mới nhất tại Toyota Hùng Vương

3. Vận hành

Vốn dĩ Prado là một dòng xe đã có lịch sử khá lâu đời, nó phục vụ cho nhu cầu di chuyển cả đường bằng lẫn off road. Đặc biệt nó còn sinh ra để đem lại sự thỏa mãn của  các tín đồ, rất nhiều tính năng mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm cực kỳ thú vị.

Trong lần ra mắt này, chiếc xe được lắp đặt bằng hệ thống động cơ diesel 3.0 và từ đó mang lại nguồn sức mạnh 170 mã lực, mô men xoắn 40Nm. Nhiều người đưa ra dự đoán rằng chiếc xe này được ra mắt với 2 kiểu hộp số là số tay 6 tốc độ và số tự động 6 tốc độ. Bên cạnh đó còn có một bản động cơ được lắp đặt bằng nhiên liệu xăng V64.0 lít liên kết cùng VVT-I, từ đó sinh ra sức mạnh lớn nhất là 270 mã lực và 390Nm, kèm theo nữa là số tự động lên đến 5 bậc.

Xe sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm

Mặc dù có thiết kế đôi chút cồng kềnh, tuy nhiên Toyota Land Cruiser Prado 2017 nằm trong phân khúc SUV thu được nhiều kỳ vọng lớn của khách hàng, một phần là chiếc xe sẽ có khả năng tiết kiệm được nhiên liệu nhiều, động thòi nó cũng đạt được tiêu chuẩn khá cao, phù hợp với những khách hàng yêu thích cỗ máy mạnh mẽ. Nếu bạn đang có ý định mua, muốn sở hữu một sản phẩm với động cơ mạnh mẽ, khả năng vận hành vượt trội thì đây chính là gợi ý tuyệt vời nhất dành cho bạn.