Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
So sánh Orlando – Rondo – Innova
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » So sánh Orlando – Rondo – Innova

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

So sánh Orlando – Rondo – Innova


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Tại thị trường Việt Nam, Chevrolet là một trong những thương hiệu hàng đầu mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn các sản phẩm ở tất cả các phân khúc, Orlando là một trong số đó. Cùng đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng tìm hiểu xem, các xế hộp trong phân khúc này, sở hữu những cải tiến mới gì.

Phiên bản – Giá bán – Màu sắc

Nhằm đem đến những tiện ích, sự phục vụ tận tình nhất đến khách hàng Việt Nam, đồng thời cạnh tranh với các sản phẩm khác trong cùng phân khúc như Toyota Innova và Kia Rondo, ô tô Chevrolet Orlando 2017 đã được hãng nâng cấp nhiều điểm mới so với phiên bản tiền nhiệm.

so-sanh-orlando-rondo-innova-3.jpg

Chevrolet Orlando 2017 đã được hãng nâng cấp nhiều điểm mới so với phiên bản tiền nhiệm

Hiện nay, chiếc xe được phân phối với duy nhất một phiên bản 1.8 AT LTZ với mức giá 699 triệu đồng. Trong khi đối thủ từ Toyota lại có đến 3 phiên bản khác nhau với mức giá của từng bản là 2.0E – 793 triệu đồng, 2.0G – 859 triệu đồng, 2.0V – 995 triệu đồng. Còn ở sản phẩm đến từ thương hiệu Hàn Quốc có đến tận 4 biến thể DAT, GMT, G AT, G ATH có giá bán lần lượt là 839, 649, 709 và 852 triệu đồng.

Dễ dàng thấy được, trên thị trường các đối thủ của Orlando mang đến cho người dùng rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, giá cả lại là một thế mạnh của sản phẩm đến từ Mỹ. Nếu như Innova chỉ sở hữu 4 màu sơn khác nhau, thì với Orlando người dùng có đến 6 lựa chọn về màu sắc, trong đó gồm: bạc, đen, trắng, đỏ, xám và nâu.

so-sanh-orlando-rondo-innova-2.png

Orlando mang đến người dùng 6 lựa chọn về màu sắc: bạc, đen, trắng, đỏ, xám và nâu

Động cơ

Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe chính là khối động cơ sử dụng xăng, dung tích 1.8 lít Ecotec với 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC đi kèm công nghệ phun xăng điện tử đa điểm MFI, nhờ đó khả năng vận hành của xe khá êm ái. Động cơ trên có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 140 mã lực tại vòng tua máy 6.200 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa đạt 176 Nm tại vòng tua máy 3.800 vòng/ phút, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

—>> Xem thêm giá Chevrolet Orlando 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Còn khối động cơ của đối thủ Kia Rondo, có thể mang đến sức mạnh lên đến 139 mã lực tại vòng tua máy 4.000 vòng/ phút, trên phiên bản DAT. Các biến thể còn lại có chung một công suất là 158 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa đạt 340 Nm/1750 – 2500 rpm (DAT) và 194 Nm/4800 rpm (GMT, GAT, GATH). Còn ở Innova con số này chỉ đạt được 102 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/ phút, mô men đạt 183 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/ phút.

so-sanh-orlando-rondo-innova-1.jpg

Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe chính là khối động cơ sử dụng xăng, dung tích 1.8 lít Ecotec

Chevrolet Orlando có khả năng đạt được vận tốc tối đa 185 km/h, vì được tích hợp hộp số tự động 6 cấp Gen II mới. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe cũng rất tinh tế, thương hiệu Mỹ còn cung cấp thêm xe có thể đạt 13.37 lít/100km khi di chuyển ở đường đô thị, 6.73 lít/100km tại đường trường. So với Innova không mấy lớn hơn khi xe đạt 11.4 lít/100 km trong đô thị và 7.8 lít / 100km ngoài đô thị.

Về khả năng này, Kia Rondo có vẻ nhỉnh hơn các đối thủ còn lại khi đạt 9.2 lít/100km đường đô thị và 6.3 lít/100 km trên đường ngoài đô thị (Rondo DAT với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Rondo GMT sử dụng hộp số sàn 6 cấp, Rondo GAT và G ATH sử dụng hộp số tự động 6 cấp).

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org