Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Siêu bán tải mới của Chevrolet có giá 40.995 USD
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Siêu bán tải mới của Chevrolet có giá 40.995 USD

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Siêu bán tải mới của Chevrolet có giá 40.995 USD


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Thương hiệu ô tô hàng đầu đến từ Hoa Kỳ, mới đây đã thông báo đến người tiêu dùng giá bán chính thức của mẫu siêu bán tải Chevrolet Colorado ZR2 2017, chiếc xe có bán từ 40.995 USD với khả năng off-road mạnh mẽ. Tại Đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng, Colorado đang được phân phối với giá bán từ 619 đến 839 triệu đồng. Trong phân khúc của mình, mẫu bán tải này sẽ là đối thủ với Ford F-150 Raptor.

Siêu bán tải có sức cạnh tranh mạnh mẽ

Lần đầu tiên được giới thiệu đến triễn lãm Los Angeles hồi tháng 11/2016 vừa qua, ô tô  Colorado 2017 phiên bản ZR2 nhận khá nhiều sự quan tâm từ các chuyên gia.

sieu-ban-tai-moi-cua-chevrolet-co-gia-40995-usd-1.jpg

Vừa mới ra mắt không lâu nhưng ZR2 nhận được khá nhiều sự chú ý

Nếu phải so sánh với Ford F-150 Raptor trong phân khúc, Colorado ZR2 không hè tỏ ra yếu thế hơn, mà ngược lại với thiết kế ngoại hình mạnh mẽ cho đến khả năng hoạt động ổn định, sản phẩm từ Chevrolet cho thấy được một siêu bán tải có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với những đối thủ khác, dù là đối thủ “lão làng”.

Thế hệ mới 2017 dễ dàng cho người nhìn thấy được, xe sở hữu nét đẹp không tì vết với diện mạo mới mẻ được đi kèm chắn bùn được cách điệu, bộ lốp chuyên dùng để di chuyển trên mọi địa hình, các tấm được làm bằng chất liệu thép cứng cáp bảo vệ từng chi tiết quan trọng của xe.

sieu-ban-tai-moi-cua-chevrolet-co-gia-40995-usd-2.jpg

 Xe sở hữu nét đẹp không tì vết với diện mạo mới mẻ được đi kèm chắn bùn được cách điệu

Không chỉ vậy, mẫu xế hộp này còn được hãng xe áp dụng các ứng dụng hệ thống treo tùy chỉnh mới do chính Chevrolet cùng Multimatic (một hãng xe đua nổi tiếng Canada) hợp tác phát triển, bộ phận này có tên gọi đầy đủ là Multimatic Dynamic Suspensions Spool Valve.

Đây là lần đầu tiên, hệ thống mới này được sử dụng chỉ dành riêng cho mục đích chạy off-road, đủ thấy thương hiệu này khá ưu ái Colorado đến nhường nào.

Những đổi mới so với bản tiêu chuẩn

Theo những thông tin mới nhất từ Chevrolet cung cấp, điểm nhấn để người dùng có thể phân biệt được Colorado ZR2 và Colorado phiên bản tiêu chuẩn nằm ở phần thiết kế của sườn xe, Colorado ZR2 có nét hầm hố hơn, phiên bản này còn sở hữu thêm bộ mâm xe được làm từ chất liệu nhôm siêu nhẹ, rất cứng với kích thước 18 inch được bọc trong bộ lốp Goodyear Duratrac.

—>> Xem thêm giá xe Colorado 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng.

Không chỉ có vậy, cả phần đầu và đuôi xe của Chevrolet Colorado ZR2 2017 đều được mở rộng thêm đến 89 mm, nhờ đó không gian bên trong của xe có phần rộng rãi và thoáng mát hơn.

sieu-ban-tai-moi-cua-chevrolet-co-gia-40995-usd-3.jpg

Phần đầu và đuôi xe của Chevrolet Colorado ZR2 2017 đều được mở rộng thêm đến 89 mm

Cung cấp sức mạnh cho Colorado ZR2 thế hệ mới chính là khối động cơ có khả năng tăng áp V6, 4 xi lanh có dung tích đạt 3.6 lít, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 308 mã lực, mô men xoắn tối đa đạt 372 Nm.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn cho mình khối động cơ sử dụng dầu diesel tăng áp, 4 xi lanh dung tích 2.8 lít, với khả năng đạt công suất tối đa lên đến 186 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm.

Xe được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mới nhất của Chevrolet kết hợp hệ thống khóa vi sai điện tử trước/sau. Tại thị trường Mỹ, Chevrolet Colorado ZR2 2017 có giá bán khởi điểm từ 40.995 USD, “mềm” hơn đôi chút so với đối thủ Ford F-150 Raptor 2017 giá từ 48.325 USD.

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org