Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Phiên bản đặc biệt của Lexus LS có mặt tại triển lãm New York
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Phiên bản đặc biệt của Lexus LS có mặt tại triển lãm New York

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Phiên bản đặc biệt của Lexus LS có mặt tại triển lãm New York


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Mới đây, dòng xe Lexus LS F Sport đã chính thức được thương hiệu Nhật Bản giới thiệu đến triển lãm ô tô New York. Theo như những gì Trung tâm Lexus Sài Gòn tìm hiểu được, chiếc xe đã được thay đổi hình dáng như: bộ mâm xe hợp kim kích thước 20 inch, bộ phanh có kích cỡ lớn hơn thế hệ tiền nhiệm.

Hình dáng mới mẻ,thay đổi dù là chi tiết nhỏ nhất

So với các phiên bản F Sport của các dòng xe khác của Lexus đã từng xuất hiện trước đây, bản F Sport của Lexus LS vẫn mang phong cách thiết kế mạnh mẽ, thể thao. Ngoài ra, mẫu xế hộp này còn được hãng cải tiến thêm về hệ thống khung gầm, một số chi tiết bên trong khoang lái cũng được chỉnh sửa để phù hợp hơn.

Đại diện từ phía nhà sản xuất ô tô hạng sang hàng đầu đất nước mặt trời mọc tiết lộ rằng, đội ngũ kỹ sư thiết kế của hãng đã phải trải qua quá trình dài, để có thể phác họa rõ nét nhất hình dáng của lưới tản nhiệt dành cho phiên bản này. Không chỉ vậy, bề mặt lưới tản nhiệt cũng được các chuyên gia tỉ mỉ xử lý riêng, nhằm mang đến khả nặng phản xạ ánh sáng tiên tiến nhất đến khách hàng.

Chiếc xe vẫn mang phong cách thiết kế mạnh mẽ, thể thao

Ở phần thân xe, khu vực này khá đặc biệt khi một số chi tiết nhận được thiết kế chắc chắc, mạnh mẽ hơn khi được tích hợp bộ mâm xe được làm từ hợp kim với kích thước lên đến 20 inch, bộ phanh cũng được thay đổi với kích cỡ lớn, nhờ đó mà chiếc xe trông thể thao, cá tính hơn. Chắc chắn rằng, những thay đổi này sẽ đem đến cái nhìn hoàn toàn mới cho khách hàng, với thiết kế mới này chiếc xe dể dàng tôn lên đẳng cấp của người sở hữu nó.

Nội thất dể khiến người dùng kích thích

Bên trong nội thất của mẫu ô tô này, thương hiệu đến từ xứ sở hoa anh đào đã bổ sung rất nhiều đường nét được các kỹ sư nghiên cứu khá kỹ càng. Hệ thống ghế ngồi nhận được thay đổi lớn trong thiêt kế, đem lại cảm giác thoải mái tiện lợi nhất mà không làm mất đi độ an toàn của khách hàng, đặc biệt hơn khi vào cua ở tốc độ cao dể làm người ngồi cảm thấy “phấn khích”.

Tại khu vực tay lái, Lexus đã sử dụng thiết kế 3 chấu tinh tế tích hợp vào nơi đây

—>> Xem thêm giá xe Lexus LS460 mới nhất tại Trung tâm Lexus Sài Gòn

Tại khu vực tay lái, Lexus đã sử dụng thiết kế 3 chấu tinh tế tích hợp vào nơi đây, bộ phận này còn đi kèm thêm lẫy chuyển số mang phong cách thể thao, sang trọng với nhiều chức năng tiện ích đặc trưng. Bên cạnh đó, các cụm đồng hồ hiển thị các thông tin cần thiết cho tài xế, khá tương đồng với siêu xe Lexus LF-A.

Hệ thống an toàn tuyệt đối trên mọi nẻo đường

Hệ thống phanh trên xe mang kích thước lớn hơn, nhờ sử dụng đến 6 pít tông ở phía trước và 4 pít tông phía sau. Không chỉ vậy, nhà sản xuất Lexus còn bổ sung thêm nhiều tùy chọn khác dành cho người dùng như: hệ thống hỗ trợ xe hoặc bộ giảm xóc khí nén giúp điều chỉnh chiều cao của gầm xe.

Hệ thống phanh trên xe mang kích thước lớn hơn

Cung cấp sức mạnh cho thế hệ đặc biệt này là hệ thống truyền động hybrid, bao gồm: 1 động cơ tăng áp kép V6 dung tích 3.5 lít, 2 động cơ điện có khả năng sản sinh công suất cực đại lên đến 354 mã lực, sử dụng hộp số tự động 4 cấp. Chính vì thế, mẫu xế hộp này có khả năng có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 4.5 giây.

Chắc chắn, với phiên bản F Sport mới mẻ này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng, cùng Trung tâm Lexus Sài Gòn đón chờ sản phẩm mới này khi được bán ra thị trường, nó có phải là phiên bản đặc biệt như những gì Lexus giới thiệu khẳng định không.

Tổng hợp và biên tập
http://www.dailylexus.vn