Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Ô tô Ford Ranger 2017 vừa ra mắt bản Base 4×4 MT
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Ô tô Ford Ranger 2017 vừa ra mắt bản Base 4×4 MT

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Ô tô Ford Ranger 2017 vừa ra mắt bản Base 4×4 MT


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Thế giới của những chiếc xe bán tải thật đặc biệt, nó không giống với thế giới của những mẫu xe thông thường khác, đó là một thế giới đòi hỏi cơ bắp, sức mạnh, sự bền bỉ và bản lĩnh tuyệt vời. Ford Ranger 2017 bản Base 4×4 MT là một chiếc bản tải đỉnh cao đến từ nhà sản xuất xe hơi hàng đầu nước Mỹ, xứng đáng được vinh danh là vị vua đích thực của những chiếc pick-up khi được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Sau đây, Đại lý Ford Bình Dương sẽ điểm qua phiên bản mới nhất của xe Ford Ranger 2017 này

Ngoại thất ô tô Ford Ranger 2017 hầm hố

Dường như Ford Ranger rất được thương hiệu Mỹ ưu ái khi dành nhiều thời gian cũng như tâm huyết, trong việc tạo ra một chiếc xe có thiết kế khá hầm hố nhưng lại cực chất đúng với những điều cần có của một chiếc xe bán tải. Chính thiết kế có phần hầm hố và cơ bắp ấy đã tạo nên kiểu dáng khí động học độc đáo cho chiếc xe và giúp nó dễ dàng di chuyển, giảm thiểu tối đa ma sát với không khí và tiết kiệm đáng kể lượng tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận hành.

Một điểm đáng chú ý khác của xe Ford Ranger 2017 chính là khoảng sáng gầm xe tương đối lớn lên đến 200mm, điều này cho phép chiếc xe có thể dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật cao trên đường hay đồi dốc nhấp nhô, đồng thời mang đến cho chiếc xe khả năng lội nước vô địch lên đến 0.8m, điều mà rất nhiều mẫu pic-up khác không thể làm được.


Ford Ranger thế hệ mới sở hữu ngoại thất cực kỳ hầm hố

Xe Ranger có thiết kế phần đầu khá mượt và hài hòa trong tổng thể ngoại thất, bạn sẽ dễ dàng bị thu hút bởi thiết kế bộ phận tản nhiệt ngoại cỡ với các thanh ngang mạ chrome sáng bóng trang trí xung quanh, cụm đèn halogen cực sáng phía trước tuy có thiết kế đơn giản nhưng lại rất hài hòa khi kết hợp cùng bộ phận tản nhiệt. Hốc hút gió và hốc chứa đèn pha sương mù cũng sở hữu những đường nét hiện đại, độc đáo nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Xe có thiết kế thùng hàng tương đối lớn phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa cũng như hành lý trong những chuyến du lịch hay đi công tác dài ngày, đồng thời khả năng tải người của chiếc xe cũng rất tốt với phần cabin rộng rãi và thoải mái bậc nhất trong các dòng bán tải hiện nay.

Tham khảo thêm giá xe Ranger mới nhất tại Bình Dương Ford

Nội thất ô tô Ford Ranger 2017 tiện nghi và hiện đại

Cùng với vẻ ngoài cơ bắp và hầm hố, thiết kế nội thất bên trong oto Ford Ranger 2017 bản Base 4×4 MT cũng rất đáng chú ý với ghế nỉ sang trọng, tay lái 3 chấu đa chức năng được tích hợp các phím bấm điều khiển âm thanh tiện dụng, bảng đồng hồ và màn hình hiển thị đa thông tin cung cấp đầy đủ các thông số của chiếc xe trong quá trình vận hành, hệ thống điều hòa nhiệt độ thông minh mang đến không gian mát lạnh và sảng khoái cho lái xe cũng như các hành khách trên xe.

Ngoài ra, bạn còn có cơ hội trải nghiệm không gian âm nhạc không thể tuyệt vời hơn với hệ thống âm thanh 1 đĩa CD, đài radio AM/FM, hỗ trợ kết nối cổng USB/AUX và 6 loa công suất lớn được trang bị trên xe.

Động cơ ô tô Ford Ranger 2017 mạnh mẽ

Oto Ford Ranger Base 4×4 MT được trang bị khối động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, làm mát bằng khí nạp với công suất cực đại đạt 123 mã lực tại 3.700 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 320 Nm tại 1600 – 1700 vòng/phút, sử dụng hộp số 6 cấp bằng tay cho khả năng vận hành cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ, đây cũng đồng thời là khối động cơ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể trong quá trình vận hành và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Xe sở hữu công nghệ động cơ mạnh mẽ và vận hành bền bỉ

Xe Ford Ranger Base 4×4 MT sở hữu bộ khung xe cực kỳ chắc chắn, độ bền cao và có khả năng hấp thụ xung lực khi xảy ra va chạm nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho lái xe cũng như các hành khách trên xe. Ngoài ra, xe cũng được trang bị thêm túi khí an toàn nhằm mang đến sự bảo vệ tốt hơn cho người lái ở phía trước xe.

Xem thêm bảng giá Ford mới nhất tại Bình Dương Ford

Nguồn: http://www.binhduongford.org/o-to-ford-ranger-2017-vua-ra-mat-ban-base-4×4-mt-37/