Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Nissan Juke N-Style Moroccan Gray ra mắt thị trường Philippines
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Nissan Juke N-Style Moroccan Gray ra mắt thị trường Philippines

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Nissan Juke N-Style Moroccan Gray ra mắt thị trường Philippines


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Vừa mới đây, nhà sản xuất ô tô hàng đầu đến từ Nhật Bản đã quyết định tung ra mẫu xế hộp Nissan Juke N-Style đến thị trường Philppines. Theo như những gì đại lý Nissan Gò Vấp được biết, đây sẽ là phiên bản giới hạn số lượng, đi kèm với đó là sự xuất hiện của màu sắc mới Moroccan Gray.

Sắc cam có mặt ở khắp mọi nơi

Mẫu ô tô thuộc phân khúc crossover này của Nissan, không chỉ có thời gian “chinh chiến” khá mới tại Philippines, xe còn sở hữu những đường nét hấp dẫn, xe luôn được tích hợp những màu sắc hoàn toàn mới, nhằm đem đến ngoại hình hoàn hảo hơn trong mắt khách hàng.

Juke sở hữu những đường nét hấp dẫn, xe luôn được tích hợp những màu sắc hoàn toàn mới

Được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1/2017, ô tô Nissan Juke 2017 N-Style biến thể đặc biệt chỉ được hãng phân phối 2 màu sắc, chính là Cosmic Blue và Black Obsidian. Khá giống với hiện tại, số lượng xe có mặt trên thị trường chỉ vỏn vẹn 500 chiếc mà thôi.

Ở thời điểm hiện tại, N-Style lại một lần nữa được ra mắt người tiêu dùng, đi cùng với nước sơn mới là Moroccan Gray. Trong đó, phần thân xe sẽ được trang trí màu xám có điểm nhấn màu cam. Khá giống với phiên bản tiền nhiệm, khu vực đèn pha, cản trước và sau, nắp gương, bệ cửa và tay nắm cửa cùng với cốp sau đều nhận được màu sắc cam bắt mắt.

Không chỉ vậy, các trang bị khác có sẵn cho Nissan Juke N-Style Moroccan Gray mới, phải kể đến như: cánh gió phía sau mui xe (cũng được sơn màu da cam), cánh gió phía trước, bộ khuếch tán phía sau, cuối cùng là đèn sương mù LED. Hơn nữa, màu cam còn phủ sóng khắp các điểm nhấn bên trong khoang nội thất của xe, nó xuất hiện ở cụm cần số, khu vực cửa sổ và lỗ thông gió.

Nissan Juke N-Style Moroccan Gray có cánh gió phía sau mui xe, cánh gió phía trước

Xem thêm phiên bản Nissan X-Trail
Nissan X-Trail Limited Edition
Nissan X-Trail SV 2.5L 4WD

Nhiều trang bị lần đầu được ra mắt

Ngoài ra, các ghế ngồi trên xe và vô lăng đều được bọc bằng chất liệu da cao cấp, đây được xem như là một trang bị tiêu chuẩn dành cho xe. Mẫu xế hộp hoàn toàn mới này còn sở hữu sẵn gác tay trung tâm, đây là chi tiết lần đầu được ra mắt trong chiếc Juke N-Sport.

Các tính năng tiêu chuẩn bên trong Nissan Juke N-Style Moroccan Gray, còn có thêm sự hiện diện của hệ thống âm thanh hiện đại 2-DIN, điều khiển khí hậu tự động, khởi động/ tắt máy động cơ thông qua nút bấm, hệ thống điều khiển hành trình, kết nối Bluetooth và màn hình hiển thị đa thông tin.

 Nissan Juke N-Style Moroccan Gray, còn có thêm sự hiện diện của hệ thống âm thanh hiện đại 2-DIN

Theo nhiều nguồn tin tức về xe hơi cung cấp thêm, chiếc xe sẽ được nhà sản xuất lắp ráp cho khối động cơ dung tích đạt 1.6 lít, I4 HR16DE, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 116 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa đạt 154 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/ phút.

Khối động cơ mạnh mẽ này, đi kèm với hộp số phiên bản Xtronic CVT của Nissan. Hệ thống an toàn trên xe Nissan Juke N-Style Moroccan Gray, sẽ gồm có hệ thống ABS chống bó cứng phanh, hệ thống EBD phân phối lực phanh bằng điện tử (EBD), hệ thống trợ lực phanh BA, túi khí kép phía trước, hệ thống chống trộm engine immobilizer và camera chiếu hậu.

Theo nhiều nguồn thông tin ngoài lề trước đó, Nissan Juke Envy bản đặc biệt đã chốt giá từ 566 triệu đồng tại Anh.

—>> Xem thêm giá X-Trail 2017

Tổng hợp và biên tập
http://nissanvietnam.net/nissan-juke-n-style-moroccan-gray-ra-mat-thi-truong-philippines-121.html