Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Nét nổi bật của Chevrolet Aveo 2018
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Nét nổi bật của Chevrolet Aveo 2018

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Nét nổi bật của Chevrolet Aveo 2018


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Chevrolet Aveo 2018 đang là dòng sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý nhất hiện nay. Theo tìm hiểu của Chevrolet Phú Mỹ Hưng, ở thế hệ mới chiếc xe đã được tái thiết kế ngoại hình, thương hiệu đến từ Hoa Kỳ còn bổ sung thêm nhiều trang bị mới mẻ, đi kèm các tính năng an toàn vượt trội vốn chỉ xuất hiện trên những dòng xe cao cấp.

Có thể nói rằng, nét ấn tượng của Chevrolet Aveo 2018 còn thể hiện thông qua không gian nội thất rộng rãi đầy đủ tiện nghi, ngoại hình thiết kế đẹp, tính năng an toàn kết hợp với chi phí vận hành hết sức tiết kiệm.

Ở một số thị trường khác, mẫu xế hộp còn được gọi là Sonic. Aveo 2018 nhận được phong cách thiết kế hơi hướng đậm chất thể thao, trẻ trung và linh hoạt hơn, bộ la zăng được làm từ hợp kim đi kèm với thiết kế mới và có 3 tùy chon kích thước là 15 inch – 16 inch -17 inch.

Thiết kế mới lạ

Phía trước là cụm lưới tản nhiệt có kiểu dáng hình tấm khiêng, cụm đèn pha mới tích hợp thêm đèn LED chạy ban ngày, nhờ đó các phương tiện di chuyển ngược chiều dể dàng nhận ra xe hơn, người lái chủ động hơn khi xử lý những tình huống phía trước, giảm tối đa những va chạm và tai nạn không cần thiết.

net-noi-bat-cua-chevrolet-aveo-2018-1.jpg

Phía trước là cụm lưới tản nhiệt có kiểu dáng hình tấm khiêng

Nắp ca pô nhận được nét thiết kể độc đáo, nhô cao mạnh mẽ hơn với những chi tiết đường gân nổi, cụm đèn pha dạng thấu kính đa điểm được cẩn thận vuốt ngược về phía sau, lưới tản nhiệt dạng kép có kích thước lớn và viền được mạ crom bóng loáng. Nhờ những thay đổi đáng kể ấy, Chevrolet Aveo 2018 thế hệ mới sở hữu được nét trẻ trung, mạnh mẽ mà những mẫu xe hiện nay thời nay có được.

Nội thất sang trọng

Bên trong khoang lái xuất hiện nhiều trang thiết bị tiên tiến khiến khách hàng ấn tượng mạnh, xe được bổ sung thêm ghế lái có khả năng chỉnh điện, chìa khóa thông minh có thể khởi động/tắt máy thông qua nút bấm, ghế ngồi trên xe và vô lăng đều được tích hợp chức năng sưởi ấm.

net-noi-bat-cua-chevrolet-aveo-2018-2.jpg

Bên trong khoang lái xuất hiện nhiều trang thiết bị tiên tiến

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Aveo 2018 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Không chỉ vậy, sản phẩm trong phân khúc hạng B còn được tích hợp hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện hàng đầu Mylink II đến từ hãng, kết nối thông qua màn hình 7 inch, tương thích với cả Apple Carplay và Android Auto. Hơn nữa, với kết nối 4G LTE /Wifi Hotspot cho phép cùng một lúc 7 thiết bị điện tử khác nhau sử dụng mạng với tốc độ cao.

Động cơ mạnh mẽ

Về phần động cơ, Chevrolet mang đến cho khách hàng 2 tùy chọn trong đó gồm có: động cơ Ecotec l4 dung tích 1.8 lít hút khí tự nhiên, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 138 mã lực, mô men xoắn tối đa đạt 176 Nm.

net-noi-bat-cua-chevrolet-aveo-2018-3.jpg

Về phần động cơ, Chevrolet mang đến cho khách hàng 2 tùy chọn

Kế đến là khối động cơ cao cấp Ecotec l4 dung tích 1.4 lít có khả năng tăng áp, cung cấp sức mạnh công suất 138 mã lực, mô men xoắn cực đại lên đến 176 Nm. Cả hai động cơ trên đều có khả năng tiết kiệm nhiệm liệu ấn tượng, khách hàng có thể tùy ý chọn lựa sử dụng hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp.

Các trang bị/hệ thống an toàn trên xe gồm có: hệ thống ABS chống bó cứng phanh, cảnh báo làn đường, ổn định điện tử, cảnh báo va chạm, camera lùi… Hơn nữa, thế hệ mới còn được tích hợp thêm hệ thống hỗ trợ đỗ xe và 2 túi khí…

Tổng hợp và biên tập
http://chevroletphumyhung.org