Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Nên mua Toyota innova V hay Hyundai Tucson với số tiền 1 tỷ
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Nên mua Toyota innova V hay Hyundai Tucson với số tiền 1 tỷ

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Nên mua Toyota innova V hay Hyundai Tucson với số tiền 1 tỷ


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Toyota innova V là tùy chọn cao cấp nhất của dòng xe đa dụng mang thương hiệu Nhật đang có mặt tại Toyota Hùng Vương, nó được tổng hợp khá nhiều trang bị và tính năng an toàn. Còn Hyundai Tucson là một chiếc SUV 5 chỗ được tổng hợp những tính năng không hề thua kém với xe Nhật, nó được nhập về nguyên chiếc và phân phối ở thị trường Việt Nam với 2 phiên bản khác nhau. Nếu bạn có số tiền 1 tỷ đồng, vậy đâu là cái tên mà bạn nên lựa chọn?

Ngoại thất

Sở hữu ngoại thất bề thế, không gian trong xe vô cùng rộng rãi, kích thước của Innova V cụ thể là 4735 x 1830 x 1795 mm, như vậy so với Tucson thì nó hơn hẳn cả về chiều dài và độ cao của trần xe, cụ thể là 4475 x 1850 x 1660 mm. Nhỏ gọn cũng là một điểm khá đặc trưng của dòng xe SUV 5 chỗ, nó giúp sản phẩm này có sự tiện lợi hơn, tiết kiệm được khá nhiều nguồn nhiên liệu và đồng thời di chuyển cũng khá dễ dàng.

Ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy 2.0 không những đem lại cuộc cách mạng về thiết kế cho các mẫu xe Hyundai nói chung, mẫu xe Hyundai Tucson cũng được kế thừa những điểm đặc biệt. Mẫu xe Hàn đem lại một phong cách trẻ trung, thể thao, hệ thống đèn cốt pha ngũ giác, kết nối hốc gió với 3 thanh mạ crom trông khá hầm hố.

Toyota Innova 2017 sở hữu thiết kế mới đẹp ấn tượng hơn

Hệ thống đèn led phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng ban ngày, chiếc xe được đưa xuống nằm gọn gàng ở trong hốc đèn sương mờ, điều này chứng tỏ được tư duy phá cách trong thiết kế của nó. Hệ thống đèn hậu chia làm 2 phần riêng biệt, nó có tạo hình lá liễu khá sắc sảo.

Innova 2017 cũng chứng tỏ được khả năng bắt kịp xu hướng của hãng xe Nhật ra sao khi được thay đổi toàn diện về hình ảnh trong mẫu xe mới. Đầu của nó trông cá tính hơn hẳn, hệ thống phân tán nhiệt 2 thanh bản rộng, dày dặn khá thu hút, sự liên kết cùng hốc hút gió tạo hình lục giác dù ở đâu cũng sẵn sàng thu hút được ánh nhìn.

Tuy phần thân xe chỉ được dập nổi nhẹ nhưng điều đó đủ giúp chiếc xe hài hòa hơn. Những nét của chúng khá trung tính, đèn hậu hình chữ L khá độc đáo và thời thượng hơn so với dạng cột của bản cũ, song để đem lại cảm giác mạnh mẽ như phần đầu xe và tăng thêm phần gợi cảm là rất khó.

Cả 2 mẫu xe đều thể hiện được nét khỏe khoắn và phong cách mà nhà sản xuất muốn hướng đến. Bộ la zăng được lắp đặt cánh hướng gió ở cửa sau, trên nóc Innova có ăng ten dạng vậy cá, trong khi đó Tucson lại sử dụng cặp baga để ra dáng một chiếc SUV hơn nữa. Có những điểm giống nhau được xuất hiện trên cả hai chiếc xe này, thứ nhất là sự hiện đại và sang trọng mà hệ thống đèn led thể hiện, cả đèn ban ngày và đèn báo phanh đều sử dụng bằng loại công nghệ này.

—>> Xem thêm giá xe Toyota Innova 2017 mới nhất tại Toyota Hùng Vương

Nội thất

Toyota innova V sở hữu không gian nội thất 7 chỗ, trong khi đó Tucson chỉ 5 chỗ, vậy nên không quá ngạc nhiên khi vì sao chiều dài cơ sở của Innova lại đạt đến chỉ số 2750mm, nó hơn hẳn so với xe Hàn là 2670mm. Cả hai đều cố gắng thể hiện nét trẻ trung, chúng có phần hoa mỹ trong từng đường nét thiết kế.

Không gian nội thất của Innova 2017 có phần rộng rãi và thoải mái hơn

Sự khác biệt cơ bản khác là Innova chọn lối thiết kế trung dồn về hướng ghế lái, các đường gợn sóng xếp tầng trông khá đẹp mắt. Còn Tucson thì sử dụng lối thiết kế đối xứng truyền thống, táp lô với sự phân chia hai màu rõ rệt, nội thất nối liền với cánh cửa xe 2 mảng riêng biệt. Như vậy, Toyota Innova 2017 hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn rất tuyệt vời cho mọi người dùng.