Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Lộ diện mẫu xe bí ẩn của Chevrolet
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Lộ diện mẫu xe bí ẩn của Chevrolet

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Lộ diện mẫu xe bí ẩn của Chevrolet


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Mới đây, đại lý 3S Chevrolet Phú Mỹ Hưng nhận được tin tức mới liên quan đến Chevrolet, trên đường phố xuất hiện một chiếc xe Chevrolet được chạy thử khá mới mẻ và bí ẩn. Chiếc xe này được người hâm mộ dự đoán sẽ là thế hệ tiếp theo của Trailblazer hoặc Equinox đã được mở rộng về kích thước.

Sản phẩm bí ẩn mới của Chevrolet xuất hiện trên đường phố

Trong số các sản phẩm sở hữu gầm cao trong phân khúc xe 7 chỗ của thương hiệu đến từ Hoa Kỳ, dường như có rất nhiều lựa chọn tuyệt vời, đáp ứng được mọi nhu cầu hằng ngày dành cho khách hàng, với đủ mọi kích thước và chủng loại, bao gồm Chevrolet Trax 2017, Chevrolet Equinox hoặc Chevrolet Tahoe…

lo-dien-mau-xe-bi-an-cua-chevrolet-1.jpg

Chevrolet có nhiều sản phẩm 7 chỗ gầm cao dành cho người dùng

Việc làm trên cho thấy, hãng xe của Mỹ vẫn chưa hài lòng với kế hoạch khi quyết định tung ra mẫu SUV mới. Trước đó, một mẫu SUV của Chevy đã được cho chạy thử trên vùng núi của Colorado – Mỹ, chính nhờ điều đó đã dấy lên sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng yêu xe hơi trên thế giới.

Theo một số dự đoán, cũng như những lời khẳng định từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xe hơi, mẫu xe mới này chắc chắn sẽ được nằm ở giữa phân khúc của Chevrolet Trax và Chevrolet Equinox. Không chỉ vậy, còn có nhiều thông tin bên lề cung cấp thêm rằng, đây sẽ là sự lột xác ngoạn mục, sự hồi sinh trở lại của dòng xe Chevrolet Traiblazer tại thị trường Mỹ, hay chiếc Traverse hoàn toàn mới.

lo-dien-mau-xe-bi-an-cua-chevrolet-2.jpg

Mẫu xe mới này chắc chắn sẽ được nằm ở giữa phân khúc của Chevrolet Trax và Chevrolet Equinox

Mặc dù vậy, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu đến từ Hoa Kỳ vẫn gọi mẫu xế hộp này là Chevrolet Blazer, nên rất có thể đây sẽ là thế hệ mới của Chevrolet Trailblazer. Điều đó thể hiện qua việc, kích thước của chiếc xe chạy thử này từng được bắt gặp vào năm 2016, xe khá tương đồng với GMC Acadia 2017.

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Trax 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Sản phẩm mới hay sẽ là phiên bản mới

Có nhiều khả năng cho thấy rằng, Chevrolet sẽ kéo dài kích thước của xe Traverse hoặc sẽ ra mắt một mẫu xe mới, dù cho cả hai chiếc xe được chạy thử cách đây không lâu đều là cùng một sản phẩm. Chevrolet quả nhiên là một thương hiệu, luôn giữ kín những kế hoạch của mình khiến người dùng luôn tò mò về những sản phẩm mới của hãng.

lo-dien-mau-xe-bi-an-cua-chevrolet-3.jpg

Có nhiều khả năng cho thấy rằng, Chevrolet sẽ kéo dài kích thước của xe Traverse

Dù gì đi chăng nữa, những thông tin về mẫu xe này trong tương lai sẽ cụ thể hơn, trước mắt chúng ta có thể biết thêm về chiếc xe này chính là hệ gầm bệ C1XX, đây là bộ phậ xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm khác như GMC Acadia, Cadillac XT5 hay thậm chí là Buicl Enclave đang sử dụng.

Cung cấp sức mạnh cho phiên bản bí ẩn này có thể sẽ là khối động cơ loại V6, có dung tích 3.6 lít được hãng tích hợp cho hộp số tự động 9 cấp, mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng. Cuối cùng, nếu như mẫu SUV mới này của thương hiệu đến từ Mỹ, không tham gia vào triển lãm xe hơi tại Los Angeles trong năm này, thì chắc có lẽ phải đợi đến khi triển lãm Detroit đầu năm sau bắt đầu, trước khi được bán ra vào mùa xuân năm 2018.

Cùng Chevrolet Phú Mỹ Hưng đón chờ xem trong thời gian sắp tới, hãng sẽ đem đến bất ngờ gì cho thị trường thế giới, cũng như các sản phảm nổi bật thu hút được khách hàng trong thị trường có nhiều sản phẩm cạnh tranh nhau quyết liệt như hiện nay.

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org