Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Lexus RX350 bổ sung nhiều chi tiết nổi bật
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Lexus RX350 bổ sung nhiều chi tiết nổi bật

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Lexus RX350 bổ sung nhiều chi tiết nổi bật


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xe hơi đánh giá Lexus là hãng xe hơi Nhật Bản, tạo được bước tiến lớn khi quyết định tung ra một Lexus RS thế hệ mới. Đại lý Trung tâm Lexus Sài Gòn tin chắc rằng, với thiết kế mới lạ đi kèm với những ấn tượng ban đầu, cùng với nội thất sang trọng và động cơ cải tiến, khách hàng sẽ “gục ngã” trước sản phẩm khi lần đầu chạm mặt.

Lexus RX được xem là mẫu xe thành công nhất từ trước tới giờ của Lexus trên toàn thế giới, Lexus RS thế hệ thứ tư tiếp tục chứng minh được tính sáng tạo thông qua các đường nét sắc sảo, các chi tiết ti mỉ cùng với sự tiện nghi bật nhất, công nghệ hàng đầu mà không bất cứ chiếc xe nào trong phân khúc có thể làm được.

Thế hệ mới luôn được cải tiến, nhằm đem lại những cái tốt nhất cho khách hàng mà thế cũ đã không làm được, dù vậy vẫn đảm bảo được xe sẽ kế thừa những bản sắc rất riêng từ hãng.

Hình dáng mới từ trong ra ngoài

Với thiết kế mới mẻ, chiếc xe sở hữu cặp đèn pha dạng LED đi kèm với dải đèn báo rẽ lên đến 18 bóng, đèn sương mù cũng nhận được hình dáng mới thích hợp hơn, cụm lưới tản nhiệt hình con suốt bắt mắt, bộ mâm xe được làm từ hợp kim nhôm có kích thước lên đến 20 inch, đèn hậu dạng LED có thiết kế hình chữ L, ống xả kép thể thao mạnh mẽ hơn.

Bộ mâm xe được làm từ hợp kim nhôm có kích thước lên đến 20 inch

Về kích thước, so với phiên bản tiền nhiệm mẫu xế hộp này dài hơn hẳn 120 mm, nâng chiều dài tổng thể của xe lên đến 4.890 mm. Chính sự thay đổi này, đã không những làm gia tăng cảm quan về sự vững chãi của xe, mà nó còn đem đến cho người dùng không gian nội thất vô cùng rộng rãi, thoáng mát hơn.

Đi kèm với ngoại hình, bên trong khoang cabin của Lexus RX thế hệ mới được tái thiết kế gần như hoàn toàn, giúp cho nội thất của xe đạt được sự tinh tế tuyệt đỉnh và sang trọng cao cấp hơn. Đáng chú ý nhất chính là khu vực dành cho người điều khiển, thêm vào đó là màn hình cảm ứng ở vị trí trung tâm có kích thước đạt 12.3 inch, hệ thống hiển thị thông tin rõ nét xuất hiện trên kính chắn gió HUD.

Về kích thước, so với phiên bản tiền nhiệm mẫu xế hộp này dài hơn hẳn 120 mm

—>> Xem thêm giá xe Lexus RX 350 mới nhất tại Trung tâm Lexus Sài Gòn

Các hệ thống nổi bật cùng công nghệ động cơ tiên tiến

Hệ thống an toàn kế thừa từ những giá trị từ thế hệ trước, Lexus đã tạo ra một phiên bản RX an toàn hơn nữa, nhờ bổ sung thêm 3 trang bị an toàn mới. Trong đó có cả hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, sử dụng sóng radar để phát hiện và cảnh báo người lái về sự xuất hiện của phương tiện khác trong vùng điểm mù.

Hệ thống an toàn kế thừa từ những giá trị từ thế hệ trước

Hệ thống cảnh báo va chạm khi lùi RCTA, cảnh báo cho tài xế biết được những tình huống nguy hiểm trong quá trình lùi xe bằng âm thanh. Hệ thống theo dõi cảnh báo áp suất lốp TPMS, nếu có 1 lốp giảm áp suất bất thường, bộ tín hiệu trong van hơi sẽ phát tín hiệu cảnh báo đến người lái. Đó là những hệ thống tiên tiến và nổi bật nhất, sẽ xuất hiện trên Lexus RX350 thế hệ mới được nhà sản xuất xe hơi đến từ Nhật Bản ưu ái dành cho.

Trái tim của chiếc xe ở phiên bản mới này, được Lexus cung cấp thêm khối động cơ có khả năng tăng áp, dung tích 2 lít đi kèm công nghệ phun xăng trực tiếp 4 kỳ, cho động cơ tăng áp D-4ST và công nghệ ESTEC, xe sẽ sử dụng hộp số tự động 6 cấp ECT. Động cơ này là cộng nghệ mới nhất của Lexus, với phản hồi van tiết lưu nhanh nhạy và mô men thay đổi nhanh chóng trong từng vòng quay.

Tổng hợp và biên tập
http://www.dailylexus.vn