Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Honda Civic đã có mặt tại thị trường Philippines
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Honda Civic đã có mặt tại thị trường Philippines

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Honda Civic đã có mặt tại thị trường Philippines


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Mới đây, thương hiệu xe hơi Honda đã quyết định trình làng Honda Civic phiên bản Type R hoàn toàn mới, cuối cùng những khách hàng luôn tin tưởng vào sản phẩm này, đã có thể bắt đầu đặt hàng tại thị trường Philippines. Đại lý Honda ô tô Kim Thanh tin chắc rằng, với giá bán 2.98 PHP (hơn 1.3 tỷ đồng) sẽ làm hài lòng đại đa số khách hàng.

Honda bắt đầu nhận đặt hàng trong tháng 7 này

Sau màn ra mắt đầy thành công tại Manila được diễn ra vào đầu năm nay, xế hộp Honda Civic 2017 Type R với tên mã mới là FK8 sẽ sớm xuất hiện trên thị trường, ngay bây giờ hãng đã bắt đầu nhận đặt hàng ở Philippines từ ngày 11/7/2017. Honda sẽ nhanh chóng lắp ráp, quá trình giao xe cho khách sớm nhất có thể, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới.

honda-civic-da-co-mat-tai-thi-truong-phillippines-1.jpg

Honda sẽ nhanh chóng lắp ráp, quá trình giao xe cho khách sớm nhất có thể, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới

Dựa vào những gì phiên bản hatchback thế hệ hiện nay đang sở hữu được, Type R FK8 hoàn toàn mới se được sản xuất độc quyền tại Swindon – Anh để dành cho người hâm mộ toàn cầu. Sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp của mình, hãng xe đến từ Nhật Bản sẽ bắt đầu đưa các sản phẩm mới từ nhà máy này vận chuyển đến các thị trường trên khắp châu Âu, Mỹ và hiển nhiên sẽ quay trở lại thị trường nội địa Nhật Bản của Honda.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Civic Type R thế hệ mới, chính là khối động K20C VTEC Turbo dung tích 2 lít, dựa trên Type R FK2 thế hệ trước đó đã từng được sử dụng. Tại các thị trường châu Âu, ô tô này có thể được lắp đặt bộ máy có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 310 mã lực vòng tua máy đạt 6.500 vòng/ phút, thay vì công suất 320 mã lực giống như người tiền nhiệm.

honda-civic-da-co-mat-tai-thi-truong-phillippines-2.jpg

Cung cấp sức mạnh cho Honda Civic Type R thế hệ mới, chính là khối động K20C VTEC Turbo

—>> Xem thêm giá xe Honda Civic 2017 mới nhất tại Honda ô tô Kim Thanh

Đi kèm với công suất mạnh mẽ trên, mô men xoắn tối đa đạt 400 Nm được duy trì vòng tua máy từ 2.500 đến 4.500 vòng/ phút. Xe sẽ được tích hợp hộp số động cơ và chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô hàng đầu đến từ xứ sở hoa anh đào đã bổ sung thêm cho trục trước, những nâng cấp vượt trội như vi sai chống trượt (LSD) xoắn ốc, được tách rời khớp lái khỏi thanh chống.

Đây là một trang bị có thiết kế đặc biệt và vô cùng quan trọng không thể thiếu khi lắp ráp Civic, bộ phận này sẽ giúp xe có khả năng giảm thiểu tình trạng người lái mất kiểm soát do mô men xoắn hoạt động không ổn định. Không chỉ vậy, trang bị tiêu chuẩn trên xe còn có sự xuất hện của giảm xóc thích ứng.

Phiên bản mới sẽ có 6 màu sắc lựa chọn

Hiện tại trên thị trường ô tô trên toàn cầu, mẫu xe có thể hoàn thành được đường đua Nurburgring Nordschleife chỉ có duy nhất Honda Civic mới làm được điều đó, đây là sản phẩm sở hữu dẫn động cầu trước nhanh nhất với tổng thời gian hoàn thành đường đua là 7 phút 43.8 giây.

honda-civic-da-co-mat-tai-thi-truong-phillippines-3.jpg

Hiện tại trên thị trường ô tô trên toàn cầu, mẫu xe có thể hoàn thành được đường đua Nurburgring Nordschleife chỉ có duy nhất Honda Civic mới làm được điều đó

Tại thị trường Philippines, Honda chỉ cung cấp giới hạn khoảng 100 chiếc Civic Type R với mức giá được biết trước đó sẽ là 2.98 triệu PHP, tương đương với 1.3 tỷ đồng. Trong 100 chiếc xe đó, sẽ có tổng cộng 6 lựa chọn về màu sắc dành cho toàn cầu, phiên bản được sản xuất tại Philippines chỉ có hai màu chính là Championship White hoặc Rallye Red.

Tổng hợp và biên tập
http://www.hondaotokimthanh.org