Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Giá bán chính thức của Chevrolet Cruze hatchback 2017 tại Mỹ
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Giá bán chính thức của Chevrolet Cruze hatchback 2017 tại Mỹ

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Giá bán chính thức của Chevrolet Cruze hatchback 2017 tại Mỹ


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Sắp tơi đây, thị trường Mỹ sẽ chính thức đón nhận màn ra mắt đầy ấn tượng của Chevrolet Cruze hatchback 2017. Theo như những gì đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng được biết, trở lại lần này chiếc xe sẽ thay đổi từ trong ra ngoài, với mức giá dao động từ 22.190 USD.

Phiên bản thực dụng hơn

Đến với thị trường Hoa Kỳ, chiếc xe vẫn được lắp ráp khối động cơ Ecotec 1,4 lít, có khả năng tăng áp, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 153 mã lực tại vòng tua máy 5.600 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa đạt 240 Nm tại vòng tua máy 2.000 vòng/ phút.

gia-ban-chinh-thuc-cua-chevrolet-cruze-hatchback-2017-tai-my-1.jpg

Đến với thị trường Hoa Kỳ, chiếc xe vẫn được lắp ráp khối động cơ Ecotec 1,4 lít

Mặc dù khá giống với phiên bản Sedan, tuy nhiên bản hatchback 2017 lại sở hữu tính thực dụng tốt hơn hẳn, đó là nhờ vào khoang hành lý được thương hiệu xe hơi hàng đầu đến từ Hoa Kỳ chỉnh sửa lại thiết kế. Cụ thể, tại đây sẽ nhận được thể tích lớn với 1.189 lít khi gập hàng ghế sau.

Theo nhiều chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành công nghiệp xe hơi dự đoán, rất có thể khi bước sang phiên bản 2018, Chevrolet Cruze hatchback sẽ được lắp ráp khối động cơ sử dụng máy dầu diesel hoàn toàn mới, khá giống với những gì hãng đã làm cho biến thể Sedan.

Cụ thể, động cơ diesel này sẽ có đến 4 xi lanh, đi kèm với đó là hệ thống turbo tăng áp, dung tích 1.6 lít, mang đến sức mạnh công suất tối đa đạt 137 mã lực, mô men xoắn tối đa cực đại có thể lên đến 325 Nm, đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 9 cấp.

Ô tô Chevrolet Cruze 2017 hatchback sẽ chính thức, được giới thiệu đến người tiêu dùng tại Mỹ trong thời gian sắp tới. Theo các dự kiến ban đầu, mẫu xế hộp này được hãng bắt đầu mở bán vào mùa thu năm nay, với mức giá dao động từ 22.190 USD dành cho phiên bản tiêu chuẩn Cruze LT hatchback.

gia-ban-chinh-thuc-cua-chevrolet-cruze-hatchback-2017-tai-my-3.jpg

Chevrolet Cruze 2017 hatchback sẽ chính thức, được giới thiệu đến người tiêu dùng tại Mỹ trong thời gian sắp tới

Gói trang bị mới

Đáng chú ý nhất ở lần này, nếu người tiêu dùng muốn sản phẩm của mình có một ngoại hình khác biệt hoàn toàn với bản tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn cho mình gói trang bị RS mới. Theo đó, chủ sở hữu sẽ nhận được một vài trang bị mới như: cánh gió, đèn sương mù, mâm xe với kích thước 18 inch.

Không chỉ dừng lại ở đó, theo các nguồn tin mà Chevrolet đã cung cấp, ngoài những thay đổi trên, Chevrolet Cruze hatchback còn là sản phẩm được đính kèm nhiều kết nối nhất trong phân khúc, tính ở thời điểm hiện tại.

Trong đó, thương hiệu Mỹ sẽ tích hợp nhiều tính năng tiện dụng cho xe như: kết nối mạng 4G LTE song song với đo là tính năng wi-fi hotspot, chế độ lái Teen Driver, sạc không dây điện thoại tiện lợi, ứng dụng Android Auto và Apple CarPlay được tích hợp sẵn.

gia-ban-chinh-thuc-cua-chevrolet-cruze-hatchback-2017-tai-my-2.jpg

Chevrolet Cruze hatchback còn là sản phẩm được đính kèm nhiều kết nối nhất trong phân khúc

Hệ thống an toàn trên xe sẽ gồm có: hệ thống duy trì làn đường, cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo điểm mù cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe. So với các đối thủ khác trong phân khúc như Kia Forte5 hay Scion iM, Chevy Cruze hatchback sở hữu mức giá lăn bánh cao hơn hẳn. Tuy nhiên, đổi lại người tiêu dùng lại nhận được trang bị với nhiều tính năng hiện đại hơn.

—>> Xem thêm giá Aveo 2017

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org/gia-ban-chinh-thuc-cua-chevrolet-cruze-hatchback-2017-tai-my-144.html