Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
EPA công bố mức tiêu hao nhiên liệu của Civic Type R
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » EPA công bố mức tiêu hao nhiên liệu của Civic Type R

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

EPA công bố mức tiêu hao nhiên liệu của Civic Type R


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Vừa qua, dựa vào các đánh giá của EPA, Honda Civic Type-R 2017 đã chính thức công bố mức tiêu hao nhiên liệu của mình. Theo như những gì đại lý Honda Ô tô Phước Thành được biết, chiếc xe đã đạt được mức điểm là 22/28/25 MPG tương ứng lần lượt với từng cung đường chạy thử nghiệm đường đô thị/ đường cao tốc/ đường hỗn hợp.

Trị số hàng đầu

Việc ô tô Honda Civic 2017 Type – R đạt được con số 25 MPG khi di chuyển trên đường hỗn hợp đã bánh bật toàn bộ những đối thủ khác của mình, có thể nói Civic một mình một ngựa trên bài đánh giá này (MPG – số dặm đường đi đường tính trên 1 gallon nhiên liệu; 1 dặm = 1.6 km; 1 gallon = 3.78 lít).

Honda Civic 2017 Type – R đạt được con số 25 MPG khi di chuyển trên đường hỗn hợp

Mẫu xế hộp này đã mong chờ khá lâu trước đó, nay lại được có cơ hội cướp lấy chứng nhận tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu từ tổ chức bảo vệ môi trường Mỹ EPA (Environmental Protection Agency). Mặc dù người hâm mộ yêu thích ở chiếc xe này, không quan tâm lắm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe.

Nhưng quả thật, với kết quả 22/28/25 MPG cũng khiến không chỉ nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản, mà các chủ sở hữu cũng thầm vui mừng khi mẫu xế hộp của mình vinh dự xuất hiện trên “bảng vàng”.

Cung cấp sức mạnh cho cả bốn bánh xe, chính là khối động cơ I4 có khả năng tăng áp, công nghệ turbocharged dung tích 2 lít mới, nhờ đó Honda Civic type R có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 306 mã lực, đi kèm với đó mô men có khả năng xoắn tối đa đạt 295 lb-ft.

Còn đối với biến thể hatchback Sport, khối động cơ l4 có dung tích 1.5 lít lại mang đến sức mạnh công suất tối đa đạt 180 mã lực, mô men xoắn cực đại lên đến 175 lb-ft, phiên bản này sở hữu các trị số tiêu hao nhiên liệu cao hơn hẳn, theo đó lần lượt sẽ là 30/39/33 MPG đối với động cơ sử dụng hộp số sàn 6 cấp.

Cung cấp sức mạnh cho cả bốn bánh xe, chính là khối động cơ I4 có khả năng tăng áp

Đánh bại các đối thủ dễ dàng

Ở phiên bản thể thao Si sedan, hãng xe đã lắp ráp khối động cơ tăng áp turbocharged mang đến công suất 205 mã lực, ở phiên bản này EPA vẫn chưa công bố về trị số, tuy nhiên về phía Honda đã bật mí xe đạt được mức 28/38/32 MPG vào hồi đầu năm.

So với các đối thủ khác trong phân khúc, Civic Type R sở hữu dẫn động cầu trước FWD dễ dàng vượt mặt Volkswagen Golf R hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, được biết trị số 22/32/25 MPG loại số sàn 6 cấp. Những mẫu xe khác như Ford Focus RS và Subaru STI đều là AWD có mức lần lượt là 19/25/22 MPG và 17/23/19 MPG.

Civic Type R sở hữu dẫn động cầu trước FWD dễ dàng vượt mặt Volkswagen Golf R

Ngoài ra, mẫu ô tô này còn được hãng trang bị tính năng Rev-Matching tự động (Rev-matching: tăng ga nhanh trong khi vẫn đang cắt côn để về số khi lái xe số sàn, nhằm về số mượt mà, không bị giật), theo đó là 3 chế độ lái Comfort, Sport và +R điều chỉnh tay lái, phản ứng với cần điều khiển, truyền tải quay vòng, giảm sóc nhanh nhẹn và kiểm soát độ mượt mà.

Bên trong khoang cabin, xuất hiện hàng loạt trang bị với tính năng tiêu chuẩn, theo đó là màn hình cảm ứng hiển thị thông tin giải trí đa phương tiện kích thước 7 inch, định vị hành trình, có thể kết nối đến Apple CarPlay và cả Android Auto, dàn âm thanh 12 loa, đèn trước công nghệ LED, ghế ngồi kiểu dáng thể thao.

Giá bán vẫn chưa được công bố nhưng theo dự đoán thì chiếc xe này có giá khởi điểm trong khoảng 30.000 USD tương tự như các mẫu xe đối thủ khác.

—>> Xem thêm giá City 2017

Tổng hợp và biên tập
http://www.hondaotophuocthanh.vn/epa-cong-bo-muc-tieu-hao-nhien-lieu-cua-civic-type-r-33.html