Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Động cơ và hộp số mới cho Chevrolet Colorado 2017
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Động cơ và hộp số mới cho Chevrolet Colorado 2017

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Động cơ và hộp số mới cho Chevrolet Colorado 2017


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Theo như những gì đại lý Chevrolet Phú Mỹ Hưng được biết, thế hệ mới của mẫu bán tải cỡ trung Chevrolet Colorado 2017 mới đây, nhận được nâng cấp đáng chú ý nhất, chính là trang bị động cơ V6 có thể đem đến sức mạnh 308 mã lực, sử dụng kèm với hộp số tự động 8 cấp độc quyền mới.

Khối động cơ mới xuất hiện

Giữa tháng 7 vừa qua, thương hiệu xe hơi hàng đầu Hoa Kỳ đã có màn ra mắt hoành tráng bản nâng cấp mới của ô tô Chevrolet Colorado 2017, xe sẽ được lắp ráp khối động cơ máy dầu diesel, đi kèm với các công nghệ kết nối tiện ích như Apple CarPlay và Android Auto tại Thái Lan.

dong-co-va-hop-so-moi-cho-chevrolet-colorado-2017-1.jpg

Chevrolet Colorado 2017 xe sẽ được lắp ráp khối động cơ máy dầu diesel

Và cho đến thời điểm hiện tại, phiên bản nâng cấp của Chevrolet Colorado 2017 lại tiếp tục được trình làng. Với lần trở lại này, chiếc xe được sử dụng động cơ V6 thế hệ mới đi cùng với hộp số tự động 8 cấp.

Kỹ sư trưởng của Chevrolet – Stan Ludlow cho biết thêm, Colorado thế hệ mới sẽ được lắp ráp khối động cơ sử dụng máy dầu diesel. Với công nghệ mới này, chắc chắn sẽ là xe bán tải có khả năng tiêu thụ nhiên liệu tinh tế nhất tại thị trường Mỹ, chỉ số trung bình đạt 9.1 lít/ 100 km.

Còn với động cơ V6 sử dụng hộp số 8 cấp mới, Chevrolet sẽ quan tâm nhiều hơn đến nâng cao hiệu năng lái. Người lái dễ dàng cảm nhận được ngay sức mạnh khi tăng tốc bắt đầu từ nơi xuất phát, hoặc khi chạy trên đoạn đường cao tốc.

dong-co-va-hop-so-moi-cho-chevrolet-colorado-2017-2.jpg

Chevrolet sẽ quan tâm nhiều hơn đến nâng cao hiệu năng lái

Mẫu bán tải mới của thương hiệu Hoa Kỳ hoàn toàn có đủ khả năng kéo thêm một toa hàng lên dốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào, đặc biệt mang lại cảm giác tinh tế hơn khi chạy cao tốc. Ở thế hệ thứ hai, chiếc xe vẫn được tích hợp khối động cơ 3.6 lít. Tuy nhiên, thời gian của van hút và xả đã được hãng chỉnh sửa lại để phù hợp hơn.

Khả năng ngắt 2 xi lanh mới

Từ các nguồn tin xe hơi mới nhất do Chevrolet cung cấp, đây sẽ là lần đầu tiên một mẫu ô tô bán tải được tích hợp công nghệ Active Fuel Management có tính năng ngắt cùng lúc 2 xi lanh, dưới tác dụng điều tiết ánh sáng.

Nhờ vậy, khả năng vận hành của mẫu ô tô này được cải thiện một cách rõ rệt, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 308 mã lực tại vòng máy tua 6.800 vòng/ phút, mô men xoắn 373 Nm tại vòng máy tua 4.000 vòng/ phút.

dong-co-va-hop-so-moi-cho-chevrolet-colorado-2017-3.jpg

Khả năng vận hành của Colorado 2017 được cải thiện một cách rõ rệt

Song song với khối động cơ mới, là hộp số được đầu tư và phát triển độc quyền bởi Tập đoàn có tên trùng với hộp số tự động 8 cấp GM Hydra-Matic 8L45. Kích cỡ và khối lượng của hộp số mới này, chỉ bằng với hộp số tự động 6 cấp 6L80 6 được lắp ráp trước đó.

Hơn nữa, hộp số mới có tỷ lệ truyền lên đến 7.0, nhỉnh hơn hẳn phiên bản hiện hành 6.0, điều này mang lại lợi thế cho Colorado sang số linh hoạt và sức tải tốt hơn. Không chỉ vậy, tỷ lệ trục sau thấp giúp giảm vòng tua máy mang đến hiệu quả động cơ khi chạy cao tốc.

Để không phải làm người tiêu dùng đợi chờ lâu sản phẩm của mình, nhà sản xuất xe hơi hàng đầu đến từ Hoa Kỳ sẽ tung Chevrolet Colorado 2017 trong thời gian sắp tới, xe sẽ chính thức đặt chân đến các đại lý trong quý IV năm nay.

—>> Xem thêm giá Aveo 2017

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org/dong-co-va-hop-so-moi-cho-chevrolet-colorado-2017-133.html