Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523

Notice: Phương thức khởi tạo được gọi cho WP_Widget bị phản đối kể từ phiên bản 4.3.0! Sử dụng
__construct()
thay thế. in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 3523
Động cơ mạnh mẽ của Chevrolet Captival
Đối tác:cong ty thiet ke nha| https://nhaxinhcenter.com.vn trung tam, Mẫu rèm cửa đẹp| cac mau biet thu hien dai| Rèm châu âu chuyên cung cấp rèm cửa chống nắng, nha xinh so 1, cung cấp rèm cuốn chống nắng, rèm vải chống nắngrèm văn phòng chống nắng giá sỉ, rèm gỗ chống nắng cao cấp, mau nha xinh 2017,
Home » Chưa được phân loại » Động cơ mạnh mẽ của Chevrolet Captival

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/single.php on line 25

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 4

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 9

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 14

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 29

Notice: Undefined index: tie_post_head in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 36

Notice: Undefined index: tie_sidebar_pos in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-head.php on line 37

Động cơ mạnh mẽ của Chevrolet Captival


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/vhosts/anduc.edu.vn/httpdocs/wp-content/themes/buivanha/includes/post-meta.php on line 3

Hiện tại, Chevrolet Captiva thế hệ mới đang có mặt trên thị trường Việt Nam với nhiều cải tiến mới mẻ. Không chỉ khoác lên bộ cánh mới mẻ, những tiện nghi hàng đầu đắt giá cũng được tân trang lại hoàn toàn. Chevrolet Phú Mỹ Hưng còn được biết, động cơ cũng chính là bộ phận nhận được nhiều thay đổi từ Chevrolet.

Với thế hệ mới này, General Motor khẳng định đây sẽ là phiên bản được thay đổi hoàn toàn mới lạ so với thế hệ tiền nhiệm. Đây địch thị là cơ hội, để Chevrolet Captival 2017 lấy lại được ngôi vương – một thời huy hoàng trong quá khứ, chiếc xe đã “càn quét” khá nhiều đại lý trong nước.

Với giá bán được thương hiệu sản xuất xe hơi đến từ đất nước Hoa Kỳ công bố, chiếc xe sẽ có giá dao động từ 879 triệu đồng. Chevrolet Phú Mỹ Hưng tin chắc rằng, mẫu xế hộp này xứng đáng là đối thủ số 1 và xứng tầm nhất của Honda CR-V trong cùng phân khúc.

Ngoài ra xe còn có ưu điểm như: Có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu mới mẻ rất hữu ích, thân vỏ cứng cáp hơn, hệ thống giải trí MyLink phiên bản 2 với nhiều tính năng kết nối hơn. Nhược điểm duy nhất của chiếc xe có lẽ nằm ở thiết kế đèn hậu chưa thật sự ấn tượng.

dong-co-manh-me-cua-chevrolet-captival-2.jpg

Xe có chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương chiếu hậu…

Động cơ Ecotec mạnh mẽ, hệ thống an toàn tối đa

Trái tim của mẫu ô tô này chính là khối động cơ Ecotec LE9 có dung tích 2.4 lít với 4 xy lanh thẳng hàng. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, có thể sản sinh công suất cực đại lên đến 165 mã lực ở vòng tua máy 5.600 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa đạt 230 Nm ở vòng tua máy 4.600 vòng/ phút.

dong-co-manh-me-cua-chevrolet-captival-1.jpg

Trái tim của mẫu ô tô này chính là khối động cơ Ecotec LE9

—>> Xem thêm giá xe Chevrolet Captival 2017 mới nhất tại Chevrolet Phú Mỹ Hưng

Đặc biệt, thương hiệu Chevrolet còn tích hợp cho Chevrolet Captival thế hệ mới chế độ khởi động xe thông minh (PEPS) tiên tiến. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của hàng loạt các hệ thống chức năng hoạt động an toàn như: hệ thống ABS chống bó cứng phanh, hệ thống EBD hỗ trợ phanh điện tử, hệ thống ESC cân bằng điện tử, bên trong xe sẽ được bổ sung 6 túi khí an toàn…

Cảm giác lái và khả năng cách âm

Với phiên bản mới mẻ này, hãng đã tích hợp cho xe 2 chế độ lái khác nhau là Normal và chế độ Eco. Ở chế độ Eco, sẽ giúp cho chiếc xe được hoạt động trơn tru và mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý, tinh tế hơn rất thích hợp di chuyển trên những đoạn đường cao tốc, đường vắng.

Đối với chế độ Normal, nhà sản xuất đem đến tính năng giúp tài xế có thể điều khiển trên những con đường cần đến khả năng vượt đèo, leo dốc, đi qua bùn lầy… được mạnh mẽ hơn. Rõ ràng, mẫu xế hộp này đem đến nhiều trải nghiệm mới lạ, khả năng vận hành khiến người dùng yêu thích, thích hợp đi trên mọi địa hình.

dong-co-manh-me-cua-chevrolet-captival-3.jpg

Với phiên bản mới mẻ này, hãng đã tích hợp cho xe 2 chế độ lái khác nhau

Khả năng cách âm của xe cũng rất ấn tượng, được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xe hơi đánh giá cao, Chevrolet Captival sở hữu thân vỏ rất chắc chắn, cứng cáp. Khi phải đi qua những cung đường có nhiều sỏi răm, có thể vẫn còn xuất hiện những tiếng ồn dội từ bánh xe, nhưng không quá mạnh, còn khi di chuyển trên cao tốc với vận tốc khoảng 100km/h, tiếng gió tạt cũng được hạn chế hơn hẳn so với phiên bản tiền nhiệm.

Tổng hợp và biên tập
http://www.chevroletphumyhung.org